Lisans Programları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu alanda akademik eğitim almış işgücü talebinin artması üzerine 1989 yılında kurulmuştur. Bölüm; Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri Anabilim Dallarında eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü ÖSYM'ce yapılan merkezi sınav ile yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Günümüzde hemen her kuruluşun bünyesinde yer alan "Halkla İlişkiler" birimlerinde görev alan bölüm mezunları, ayrıca reklam ajanslarında ve gazetelerin ilan-reklam servislerinde görev yapmakta, halkla ilişkiler büroları ve reklam ajansları kurup işletmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler Ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Mahmut İhsan ÖZGEN, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/ İstanbul Tel: 0 212 233 04 47 / 213
Bölüm Olanakları
Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri olmak üzere dört ayrı anabilim dalından oluşan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde teorik eğitime olduğu kadar, pratik çalışmalara da ağırlık verilmekte, öğrenciler mezun olmadan önce hazırladıkları projelerle, “Aydın Doğan Genç İletişimciler Ödülleri”, “Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Altın Pusula Ödülleri”,“Uluslararası Reklamcılık Derneği Ödülleri" gibi, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmaya katılabilmekte ve çeşitli başarılara imza atabilmektedir. Fakülte çatısı altında faaliyet gösteren Medya Merkezinde Marmara Medya Merkezinin halkla ilişkiler kolu olarak PR Ajansı, Marmara Medya Merkezi’nin tanıtım faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi için pazarlama, satış ve reklam departmanları ile ortak bir çalışma yürütür. Hedef kitleye Marmara Medya Merkezi politikaları çerçevesinde ulaşmak temel görevidir. Basında Marmara Medya Merkezi ile ilgili çıkan haberleri takip edip, basınla iyi ilişkiler kurar. Merkezin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine destek verirken, bu faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlar. Promosyon ve reklam politikalarının oluşturulmasına destek verir ve bizzat yürütülmesinde yer alır. Merkezin ve İletişim Klübü'nün davetleri üzerine, bölüme gelen konuk konuşmacılar ve düzenlenen panellerle desteklenen eğitim süreci, öğrencilerin çok yönlü kişiler olarak yetişmelerine olanak sağlamaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
2 Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
3 Stratejik iletişim açısından proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilme becerisi kazanmak
4 Halkla ilişkiler uygulamalarında etik kurallara uymak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak
5 Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.
6 İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
7 Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek
8 Yeni medya ve iletişim teknolojilerinden yararlanmak
9 Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.
10 İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.
11 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak
12 Dünyadaki ve Türkiye’deki genel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak ve analiz yapabilmek
13 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında kendi yeterliliklerinin farkında olmak
14 Halkla ilişkiler yönetimine ilişkin mesleki bilgiyi uygulamada aktarabilmek
15 Halkla ilişkiler yönetimine ilişkin temel mesleki bilgiler kazanmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BUS123 Business Administration Zorunlu 2 0 3
3 COMM111 Introduction to Communication Zorunlu 2 0 3
4 COMM131 Interpersonal Communications Zorunlu 2 0 3
5 DB111 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 2
6 HUK121 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
7 ILT-FS1,2,3 Fakülte Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
8 SOS131 Sosyoloji Zorunlu 2 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 COMM122 International Communications Zorunlu 2 0 3
3 HSS132 History of Civilizations Zorunlu 2 0 3
4 HUK112 Anayasa Zorunlu 2 0 3
5 ILT-FS4,5,6 Fakülte Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 9
6 MRK112 Marketing Strategies Zorunlu 4 0 5
7 SBL132 Siyaset Bilimi ve Siyasal Düşünce Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI241 Data Processing Zorunlu 2 0 4
2 COMM221 History of Communications Zorunlu 2 0 3
3 COMM223 Intercultural Communications Zorunlu 2 0 3
4 HIT211 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 3
5 HUK231 İletişim Hukuku Zorunlu 2 0 4
6 IKT211 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 4
7 ILT-FS7,8 Fakülte Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 4 0 6
8 MRK233 Advertising I Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI232 Web Technology Zorunlu 2 0 3
2 COMM212 Communication Theories Zorunlu 2 0 3
3 COMM222 Photography Zorunlu 2 0 4
4 COMM232 Media Technologies Zorunlu 2 0 4
5 HIT242 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 4
6 ILT-FS9,10 Fakülte Seçimlik Ders - 9-10 Seçmeli 4 0 6
7 MRK234 Advertising II Zorunlu 2 0 3
8 PRP222 Public Relations and Advertising Agency Management Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT311 Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama I Zorunlu 4 0 3
2 HIT321 Göstergebilim Zorunlu 2 0 3
3 HIT-S1,2,3 Bölüm Seçimlik - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
4 ILT333 Kamuoyu Zorunlu 2 0 4
5 ILT-FS11 Fakülte Seçimlik - 11 Seçmeli 2 0 3
6 SBL311 Siyasi Tarih Zorunlu 2 0 4
7 STAT323 Statistics Zorunlu 2 0 4
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM312 Research Methods Zorunlu 2 0 5
2 COMM322 Visual Communications Design Zorunlu 2 0 3
3 HIT312 Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama II Zorunlu 2 0 3
4 HIT334 İletişim Kampanyalarına Giriş Zorunlu 2 0 3
5 HIT-S4,5,6 Bölüm Seçimlik - 4-5-6 Seçmeli 6 0 9
6 HUK322 Fikri Haklar Zorunlu 2 0 4
7 ILT-FS12 Fakülte Seçimlik - 12 Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT411 Halkla İlişkiler ve Reklamda Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
2 HIT421 Bitirme Tezi I Zorunlu 2 0 5
3 HIT-S7,8,9,10 Bölüm Seçimlik - 7..10 Seçmeli 8 0 12
4 IKT417 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Zorunlu 2 0 4
5 PRP423 Public Relations and Advertising Practice in Electronic Media Zorunlu 4 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT412 Retorik ve Eleştirel Yaklaşım Zorunlu 2 0 4
2 HIT422 Bitirme Tezi II Zorunlu 2 0 5
3 HIT424 Lobicilik ve Siyasal İletişim Kampanyaları Zorunlu 4 0 6
4 HIT-S11,12,13,14,15 Bölüm Seçimlik - 11..15 Seçmeli 10 0 15
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > ILT-FS1,2,3 Fakülte Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > ILT-FS4,5,6 Fakülte Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > ILT-FS7,8 Fakülte Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > ILT-FS9,10 Fakülte Seçimlik Ders - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > HIT-S1,2,3 Bölüm Seçimlik - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT313 Pazarlama Halkla İlişkileri Zorunlu 2 0 3
2 HIT323 İmaj Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 HIT325 Reklamda Metin Yazarlığı Zorunlu 2 0 3
4 HIT333 Reklam Araştırmaları Zorunlu 2 0 3
5 HIT335 Stratejik İletişim ve Vaka Analizi Zorunlu 2 0 3
6 OB311 Consumer Behaviour Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > ILT-FS11 Fakülte Seçimlik - 11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > HIT-S4,5,6 Bölüm Seçimlik - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT314 Halkla İlişkilerde Yaratıcı Uygulamalar Zorunlu 2 0 3
2 HIT322 Halkla İlişkiler Yazarlığı Zorunlu 2 0 3
3 HIT324 Reklamda Yaratıcı Süreç Zorunlu 2 0 3
4 HIT326 Reklam Grafiği Zorunlu 2 0 3
5 HIT328 Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 0 3
6 HIT332 Etkinlik Yönetimi Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > ILT-FS12 Fakülte Seçimlik - 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > HIT-S7,8,9,10 Bölüm Seçimlik - 7..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM431 Portfolio Zorunlu 2 0 3
2 HIT413 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Zorunlu 2 0 3
3 HIT415 Reklamda Kampanya Tasarımı Zorunlu 4 0 3
4 HIT425 Halkla İlişkilerde Kampanya Tasarımı Zorunlu 4 0 3
5 HIT427 Reklamda Medya Planlama Zorunlu 2 0 3
6 PRP431 Advertising Animation Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > HIT-S11,12,13,14,15 Bölüm Seçimlik - 11..15
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM432 Healthcare Communication Zorunlu 2 0 3
2 HIT414 Sunum ve Tartışma Teknikleri Zorunlu 2 0 3
3 HIT416 Reklam Analizi Zorunlu 4 0 3
4 HIT426 İletişim Danışmanlığı Zorunlu 2 0 3
5 HIT428 TV Reklamcılığı Zorunlu 2 0 3
6 HIT432 Reklamda Müzik ve Ses Kullanımı Zorunlu 2 0 3
7 HIT442 Marka Yönetimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT444 Web Reklamcılığı Zorunlu 2 0 3
9 PRP452 Tourism and Publicity Policies Zorunlu 2 0 3

^