Lisans Programları
Lisans - İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 COMM101 Introduction to Communication Zorunlu 3 0 6
3 COMM141 English for Media Studies I Zorunlu 3 0 5
4 HUK171 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
5 IKT123 Ekonomi Zorunlu 3 0 5
6 SOC125 Sociology Zorunlu 3 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BUS104 Business Administration Zorunlu 3 0 5
3 COMM102 Introduction to Mass Communication Zorunlu 3 0 6
4 COMM142 English for Media Studies II Zorunlu 3 0 5
5 HUK172 Anayasa Zorunlu 3 0 5
6 SBL116 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 5
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM201 Communication Theories Zorunlu 3 0 5
2 HIT201 Halkla İlişkilere Giriş Zorunlu 3 0 5
3 HIT-BS1 Bölüm Seçimlik - 1 Seçmeli 3 0 5
4 ILT201 Kitle İletişim Hukuku Zorunlu 3 0 5
5 ILT-FS1 Faküllte Seçimlik - 1 Seçmeli 3 0 5
6 IST205 İstatistik Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM202 History of Communication Zorunlu 3 0 5
2 COMM204 Sociology of Communication Zorunlu 3 0 5
3 COMM206 Research Methods in Social Sciences Zorunlu 3 0 5
4 HIT202 Reklamcılığın Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
5 HIT-BS2 Bölüm Seçimlik - 2 Seçmeli 3 0 5
6 ILT-FS2 Fakülte Seçimlik - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT301 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 5
2 HIT303 Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama Zorunlu 3 0 5
3 HIT-BS3 Bölüm Seçimlik - 3 Seçmeli 3 0 5
4 ILT-FS3,4 Fakülte Seçimlik - 3-4 Seçmeli 6 0 10
5 PRP301 Integrated Marketing Communication Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM302 New Media Zorunlu 3 0 5
2 COMM304 Public Opinion, Public Diplomacy and Lobbying Zorunlu 3 0 5
3 HIT302 Medya Psikolojsi Zorunlu 3 0 5
4 HIT-BS4 Bölüm Seçimlik - 4 Seçmeli 3 0 5
5 ILT-FS5,6 Fakülte Seçimlik - 5-6 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT401 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 6
2 HIT-BS5 Bölüm Seçimlik - 5 Seçmeli 3 0 6
3 ILT401 İnternet Haberciliği Zorunlu 3 0 6
4 ILT-FS7-8 Fakülte Seçimlik - 7-8 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT-BS6 Bölüm Seçimlik - 6 Seçmeli 3 0 6
2 ILT402 Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
3 ILT-FS9-10 Fakülte Seçimlik - 9-10 Seçmeli 6 0 12
4 PRP402 Media Planning in PR and Advertising Zorunlu 3 0 6
Toplam 15 0 30
Seçmeli
3 . Dönem > HIT-BS1 Bölüm Seçimlik - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT203 Göstergebilim Zorunlu 3 0 5
2 HIT205 Kişilerarası İletişim Zorunlu 3 0 5
3 . Dönem > ILT-FS1 Faküllte Seçimlik - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB205 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 HIT203 Göstergebilim Zorunlu 3 0 5
3 HIT205 Kişilerarası İletişim Zorunlu 3 0 5
4 ILT203 Fotoğrafçılık Zorunlu 3 0 5
5 SBL221 Siyasi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 5
6 TDE219 Türk Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > HIT-BS2 Bölüm Seçimlik - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT204 Kültürlerarası İletişim Zorunlu 3 0 5
2 HIT206 Reklam Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > ILT-FS2 Fakülte Seçimlik - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB206 Sanat Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 HIT204 Kültürlerarası İletişim Zorunlu 3 0 5
3 HIT206 Reklam Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 ILT204 Bilgi Toplumu Zorunlu 3 0 5
5 SBL222 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 3 0 5
6 TDE210 Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > HIT-BS3 Bölüm Seçimlik - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT305 Marka İletişimi Zorunlu 3 0 5
2 HIT307 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > ILT-FS3,4 Fakülte Seçimlik - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM305 Media, Popular Culture and Society Zorunlu 3 0 5
2 COMM307 Web Design Zorunlu 3 0 5
3 HIT305 Marka İletişimi Zorunlu 3 0 5
4 HIT307 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı Zorunlu 3 0 5
5 ILT303 Grafik Tasarımın Temelleri Zorunlu 3 0 5
6 ILT305 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 5
7 SOS305 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > HIT-BS4 Bölüm Seçimlik - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT304 Reklam Metin Yazarlığı Zorunlu 3 0 5
2 HIT306 İletişim ve İkna Teorileri Zorunlu 3 0 5
3 HIT308 Sağlık İletişimi Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > ILT-FS5,6 Fakülte Seçimlik - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB310 Türk-İslam Sanat Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 HIT304 Reklam Metin Yazarlığı Zorunlu 3 0 5
3 HIT306 İletişim ve İkna Teorileri Zorunlu 3 0 5
4 HIT308 Sağlık İletişimi Zorunlu 3 0 5
5 ILT304 Medya ve Sivil Toplum Zorunlu 3 0 5
6 ILT306 Uluslararası İletişim Zorunlu 3 0 5
7 ILT308 Animasyon Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > HIT-BS5 Bölüm Seçimlik - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT403 Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 3 0 6
2 HIT405 Etik ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 6
3 HIT407 Etkinlik Yönetimi Zorunlu 3 0 6
4 HIT409 Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Zorunlu 3 0 6
7 . Dönem > ILT-FS7-8 Fakülte Seçimlik - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM405 E-Publishing Zorunlu 3 0 6
2 HIT403 Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 3 0 6
3 HIT405 Etik ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 6
4 HIT407 Etkinlik Yönetimi Zorunlu 3 0 6
5 HIT409 Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Zorunlu 3 0 6
6 ILT403 Alternatif Medya Zorunlu 3 0 6
7 ILT405 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 3 0 6
8 ILT407 İletişim Araştırmalarında Yazılım Kullanımı ve Veri Analizi Zorunlu 3 0 6
8 . Dönem > HIT-BS6 Bölüm Seçimlik - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT404 Halkla İlişkilerde Medya Planlama Zorunlu 3 0 6
2 HIT406 Halkla İlişkilerde Örnek Olay İncelemeleri Zorunlu 3 0 6
3 HIT408 İnternet Reklamcılığı Zorunlu 3 0 6
4 HIT418 Kampanya Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
8 . Dönem > ILT-FS9-10 Fakülte Seçimlik - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIT404 Halkla İlişkilerde Medya Planlama Zorunlu 3 0 6
2 HIT406 Halkla İlişkilerde Örnek Olay İncelemeleri Zorunlu 3 0 6
3 HIT408 İnternet Reklamcılığı Zorunlu 3 0 6
4 HIT418 Kampanya Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
5 ILT404 İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür Zorunlu 3 0 6
6 ILT406 Medya Analizi Zorunlu 3 0 6
7 ILT408 Siyasal İletişim Zorunlu 3 0 6
8 RTS414 Radyo-TV Reklam Yapımı Zorunlu 3 0 6

^