Lisans Programları
Radyo, Televizyon ve Sinema - İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1948'de Şehzadebaşı'nda Müderris Yahya Fehmi Tuna tarafından, "İstanbul Gazetecilik Okulu" adıyla orta dereceli bir eğitim kurumu olarak açılmıştır. Fakültemiz ilk gazetecilik okulu olma özelliğini taşımaktadır. Yahya Fehmi Tuna'nın kurduğu bu okul, 1966-1967 yılında Fındıkzade'deki binasına taşınarak bugünkü İletişim Fakültemizin nüvesini teşkil etmiştir. 1966-1967 eğitim - öğretim yılında özel teşebbüs olarak kurulan "İstanbul Özel Gazetecilik Okulu" 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne "İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu" adıyla bağlanmıştır. 1973 yılında öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Basın - Yayın Yüksekokulu" olarak adı değiştirilmiş ve Marmara Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Fakültemiz, 11/07/1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03/07/1992 tarihli 3837 sayılı yasa ile Basın Yayın Yüksekokulu'ndan İletişim Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Yükseköğretim Kurulunun 24/06/1993 tarihli toplantısında aldığı kararla Bölümler ve Ana Bilim Dalları şu andaki şekli ile oluşturulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan adaylar "İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü" mezunu olacaklardır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Radyo TV ve Sinema Bölümüne kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Bölüme kayıt yapılabilmesi için özel yetenek sınavı şartı aranmamaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölüme kayıt yaptırabilmek için yeterlilik koşulu aranmamaktadır.
Program Profili
İlk kurulduğu yıllardan bu yana her türlü teknolojik gelişmeyi ve kitle iletişim alanındaki ilerlemeleri sürekli olarak takip eden ve bunu öğretim hayatına hızla sokan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, geleceğe öğrencilerini hazırlamayı amaç edinmiştir. Sadece teknolojinin tüm olanaklarını onlara sunmakla kalmayıp, bunun yanında yetkin bir kuramsal eğitimle öğrencilerinin medya ve sinema sektöründe düşünen ve üreten insanlar olmalarını hedeflemiştir. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri tüm fakülte öğrencilerinin ortak olarak aldığı Sosyoloji, Sanat Tarihi, İletişim Bilimine Giriş, Siyaset Bilimi ve Siyasal Düşünceler, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi genel kültür ve iletişim biliminin temel derslerinin yanı sıra sinema ve televizyonun teknik temellerini, senaryo yazımını, fotoğrafın temellerini ve alana özgü kuramsal giriş derslerini alırlar. Marmara Medya Merkezi'nde teknik açıdan staj yapma şansına sahip olan öğrenciler, Sinema Kuramları, Türk Sineması, Film Analizi, Belgesel Sinema gibi alanın ileri düzeydeki kuramsal derslerini de almak zorundadırlar. Bir yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıllık bir eğitime tabi tutulurlar. Öğrencilerimiz uygulama olarak 2012'de faaliyete geçen Marmara Medya Merkezi'nde profesyonel hayatta olduğu gibi televizyon programları yapmakta ve gelecekte katılacakları medya sektörüne hazırlanmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Radyo TV ve Sinema Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz tüm ulusal ve yerel televizyon ve radyo kanallarında, prodüksiyon ve post-prodüksiyon şirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarından gazetelere ve internet sitelerine kadar çeşitli medya kuruluşlarında ve film setlerinde çalışabilmektedir. Öğrencilerimiz gerek teknik, gerekse teorik olarak iyi birer donanıma sahip olduklarından çeşitli yapımlarda kamera önünde ve kamera arkasında başarılı çalışmalar yürütebilmektedirler. Ayrıca sinema sektöründe de teknik ve yaratıcı ekiplerde başarıyla çalışabilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli medya kuruluşlarında senarist, metin yazarı, yapımcı, yönetmen, televizyon programcısı, görüntü yönetmeni, kameraman, muhabir, gazeteci, editör, spikeri ve sunucusu, kurgucu, kreatif direktör, medya planlamacısı gibi çeşitli mesleklerde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda üst yarıyıllardan/yıllardan, bu maddenin birinci fıkrasındaki koşula uyarak en fazla üç ders ile sınırlı olmak kaydıyla ders alabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl düzeninde eğitim-öğretim veren birimlerde bütünleme sınavı yapılmaz. Sınavlarda öğrenciler, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Öğrencilerin dönem sonu ders notu hesaplanırken vize sınavının %40'ı final sınavının %60'ı değerlendirmeye alınır. Fakültemizde kredili sistem uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından izlenir. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
FAKÜLTE ADRESİ Adres Marmara Üniversitesi Nişantası Kampüsü İletişim Fakültesi Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/İStanbul Telefon 0212 233 04 47 Faks 0212 246 74 28 Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Devran Tel: 0212 233 04 47 / 201 - 224 yusufdevran@marmara.edu.tr Dekanlık: dekanlik@marmara.edu.tr Marmara İletişim Mail: iletisim@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
1.Marmara Medya Merkezi: Marmara TV (tv.marmara.edu.tr) Marmara Radyo (radyo.marmara.edu.tr) Marmara Haber Ajansı Marmara İnternet Haber (haber.marmara.edu.tr) Marmara E-Yayıncılık Marmara Reklam ve Tanıtım Marmara Tasarım ve Animasyon birimlerinden oluşan Marmara Medya Merkezi’nde öğrenciler yarı zamanlı olarak çalışabilmekte ya da staj yapabilmektedir. Bu merkezde internet üzerinden radyo ve televizyon yayınları yapılmaktadır. Medya Merkezi’nin bünyesinde TV studyosu, reji, Radyo Stüdyosu ve Kurgu odası gibi pratiğe dönük bölümlerin yanı sıra kamera, tripot, kablolu, kablosuz ve boom mikrofonlar, ışık setleri vb. cihazlar da bulunmaktadır. MMM bünyesinde görev alan öğrenciler, ihtiyaçlar ve ilgi alanları doğrultusunda haber yazım tekniği, kamera, reji, diksiyon gibi dersleri sektörden gelen profesyonellerden almaktadır. 2. Çift Anadal Program (ÇAP) protokolü imzalandı. Her bölümden 5 başarılı öğrenci ÇAP programına fakülte içerisinde dahil edilebilecek. 3. Erasmus ve Farabi protokollerinden yararlanılabilir.
Program Çıktıları ^
1 Disiplinlerarası bilgiden yararlanırlar.
2 Anlama ve ifade etme yeteneği kazanırlar.
3 Proje tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
4 Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanırlar
5 Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirirler.
6 İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal seviyedeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olurlar.
7 Güncel olaylar hakkında bilgi ve bu olayların iletişim mesleği üzerine etkileri konusunda bilgi kazanırlar.
8 İletişim uygulamaları için gerekli; teknik, kabiliyet ve modern araçları kullanma becerisi kazanırlar.
9 Farklı iletişim sistemlerini karşılaştırma yeteneği kazanırlar.
10 İletişim sistemlerinin değişim dinamiklerini çözümleme becerisi kazanırlar.
11 Medya Okuryazarlığını yaygınlaştırma becerisini kazanırlar.
12 Çağın ve Türkiye’nin genel sorunları hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanırlar.
13 Ekip çalışması becerisi kazanırlar.
14 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi kazanırlar.
15 Temel mesleki bilgiler kazanırlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 COMM111 Introduction to Communication Zorunlu 2 0 3
3 HUK121 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
4 ILT-FS1,2,3 Fakülte Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
5 RTC111 Introduction to Cinema Zorunlu 4 0 5
6 RTC121 Introduction to Radio and Television Zorunlu 2 0 3
7 SOS131 Sosyoloji Zorunlu 2 0 3
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HSS132 History of Civilizations Zorunlu 2 0 3
3 HUK112 Anayasa Zorunlu 2 0 3
4 ILT-FS4,5,6 Fakülte Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 9
5 RTC112 Fundamentals of Cinema and Television Zorunlu 2 0 3
6 RTS122 Radyo Programcılığı Zorunlu 4 0 5
7 SBL132 Siyaset Bilimi ve Siyasal Düşünce Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI241 Data Processing Zorunlu 2 0 4
2 COMM221 History of Communications Zorunlu 2 0 3
3 HUK231 İletişim Hukuku Zorunlu 2 0 4
4 IKT211 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 4
5 ILT-FS7,8 Fakülte Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 4 0 6
6 RTC211 Television Production Zorunlu 2 0 3
7 RTC231 Cinematography Zorunlu 2 0 3
8 RTS221 Türk Sineması Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM212 Communication Theories Zorunlu 2 0 3
2 COMM222 Photography Zorunlu 2 0 4
3 COMM232 Media Technologies Zorunlu 2 0 4
4 HIT242 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 4
5 ILT-FS9,10 Fakülte Seçimlik Ders - 9-10 Seçmeli 4 0 6
6 RTC232 Film and TV Editing Zorunlu 2 0 3
7 RTS212 Senaryo Uygulamaları Zorunlu 2 0 3
8 RTS222 Sinema Kuramları Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILT333 Kamuoyu Zorunlu 2 0 4
2 ILT-FS11 Fakülte Seçimlik - 11 Seçmeli 2 0 3
3 RTC323 Production and Management in Cinema and TV I Zorunlu 4 0 3
4 RTS311 Sinema-Mekan İlişkileri Zorunlu 2 0 3
5 RTS-S1,2,3 Bölüm Seçimlik - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
6 SBL311 Siyasi Tarih Zorunlu 2 0 4
7 STAT323 Statistics Zorunlu 2 0 4
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM312 Research Methods Zorunlu 2 0 5
2 HUK322 Fikri Haklar Zorunlu 2 0 4
3 ILT-FS12 Fakülte Seçimlik - 12 Seçmeli 2 0 3
4 RTC324 Production and Management in Cinema and TV II Zorunlu 4 0 6
5 RTS312 Film Eleştirisi Zorunlu 2 0 3
6 RTS-S4,5,6 Bölüm Seçimlik - 4-5-6 Seçmeli 6 0 9
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT417 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Zorunlu 2 0 4
2 RTS411 Radyo-TV Haberciliği Zorunlu 2 0 3
3 RTS421 Bitirme Tezi I Zorunlu 2 0 5
4 RTS423 Sinema TV'de Yapım Yönetim III Zorunlu 4 0 6
5 RTS-S7,8,9,10 Bölüm Seçimlik - 7..10 Seçmeli 8 0 12
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT422 Radio and TV Administration Zorunlu 2 0 4
2 RTS422 Bitirme Tezi II Zorunlu 2 0 5
3 RTS424 Sinema TV'de Yapım Yönetim IV Zorunlu 4 0 6
4 RTS-S11,12,13,14,15 Bölüm Seçimlik - 11..15 Seçmeli 10 0 15
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > ILT-FS1,2,3 Fakülte Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 GZT203 Basın Yayın Teknikleri Zorunlu 3 0 3
4 GZT205 Bilişimin Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
5 GZT404 Ekonomi ve Finans Haberciliği Zorunlu 3 0 3
6 GZT406 Spor Gazeteciliği Zorunlu 3 0 3
7 GZT408 Magazin Gazeteciliği Zorunlu 3 0 3
8 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
9 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
10 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
11 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
12 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
13 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
14 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > ILT-FS4,5,6 Fakülte Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > ILT-FS7,8 Fakülte Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > ILT-FS9,10 Fakülte Seçimlik Ders - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > ILT-FS11 Fakülte Seçimlik - 11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > RTS-S1,2,3 Bölüm Seçimlik - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM322 Visual Communications Design Zorunlu 2 0 3
2 KSS351 Müzik ve Toplum Zorunlu 2 0 3
3 RTS321 Dram Sanatı Zorunlu 2 0 3
4 RTS331 Sinema-Edebiyat Zorunlu 2 0 3
5 RTS341 Görsel Kültür Zorunlu 2 0 3
6 RTS361 Radyo TV Sunuculuğu Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > ILT-FS12 Fakülte Seçimlik - 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > RTS-S4,5,6 Bölüm Seçimlik - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RTC314 Animation Zorunlu 2 0 3
2 RTS322 Sinemada Türler Zorunlu 2 0 3
3 RTS332 Belgesel Film Zorunlu 2 0 3
4 RTS342 Türkiye'de Radyo TV'nin Gelişimi Zorunlu 2 0 3
5 RTS352 Sıradışı Çekim Teknikleri ve Görsel Efektler Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > RTS-S7,8,9,10 Bölüm Seçimlik - 7..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILT211 Röportaj Teknikleri Zorunlu 2 0 3
2 RTC413 Digital Audio-Visual Technologies Zorunlu 2 0 3
3 RTS427 Oyunculuk Bilgisi ve Beden Dili Zorunlu 2 0 3
4 RTS431 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 3
5 RTS441 Film Kültürü Zorunlu 2 0 3
6 RTS461 TV Stüdyosunda Dramatik Işıklandırma Zorunlu 2 0 3
7 RTS471 Canlı Yayında Stüdyo Kullanımı Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > RTS-S11,12,13,14,15 Bölüm Seçimlik - 11..15
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI452 Computer Aided Media Applications Zorunlu 2 0 3
2 ILT422 İletişim Sürecinde Edebi Metinler Zorunlu 2 0 3
3 ILT462 Fotoğrafta Görüntü Düzenlemesi Zorunlu 2 0 3
4 RTC472 Digital TV and Radio Broadcasting Systems Zorunlu 2 0 3
5 RTS412 Günümüz Dünya Sineması Zorunlu 2 0 3
6 RTS432 Oyuncu Yönetimi Zorunlu 2 0 3
7 RTS442 Sinemada Yapım, Finansman ve Dağıtım Zorunlu 2 0 3
8 RTS482 TV'de Spor Yayıncılığı Zorunlu 2 0 3

^