Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesiyle birlikte 27 Temmuz 1987 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1990-1991 akademik yılında almıştır ve 1994 yılında ise ilk lisans mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1993 yılından beri yüksek lisans eğitimi ve 2011 yılından beri doktora eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Mühendisliğinin programında öğrencilerimiz temel bilim ve mühendislik bilimleri dersleri ile mühendislik tasarımı ve zorunlu bölüm derslerinin yanı sıra, kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarında verilen seçmeli dersleri alabilme olanaklarına sahiptirler, ve derslerde eğitim İngilizce olarak yapılmaktadır. Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması" alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüze ÖSYM'nin hır yıl yurtgenelinde ve Kıbrısta yaptığı sınav sonucunda yeterli sayısal puanı alan her öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilir. Bölümümüz YÖK'ün ve Üniversitemizin lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrencileri belirlenen kontenjan dahilinde almaktadır. Bölümünmüzün eğitim dili İngiliz’cedir. Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey , yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL ,YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞİKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzün eğitim dili İngiliz’cedir. Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. Bölüm eğitim planında yer alan tüm dersleri ve stajları yaparak 240 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Mühendisliği, mühendislik biliminin bilgisayar sistemlerini geliştirmekle ilgilenen dalıdır. Çoğu zaman bu sistemlerin çalışmasındaki anahtar bileşen, yazılımlardır. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı değişimler, sadece bu alanın temel bilgilerini kavramış mühendisler değil aynı zamanda alanın gerektirdiği şekilde sürekli kendini geliştirebilen ve yenileyebilen bireyler yetiştirmemizi gerekli kılmaktadır. Öğrencilerimize; karmaşık sistemleri anlamalarına, ve bu sistemlerin performanslarını iyileştirecek en uygun çözümleri tasarlayıp uygulamaya koymalarına imkan tanıyacak beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, araştırmayı akademik ortamın bir parçası olarak görüyoruz. Bölümümüzün araştırma faaliyetleri; yazılım mühendisliği, parallel hesaplama, mikroişlemci tasarımı, görüntü işleme ve veri madenciliği üzerine yoğunlaşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Sektörel çalışma alanları arasında Yazılım Geliştirme Şirketleri, Telekom Operatörleri, Teknoloji Altyapı Şirketleri, Finans Kurumları, Araştırma Geliştirme Kurumları / Departmanları, Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Hizmet Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Devlet Kurumları-Bilgi Teknolojileri Departmanı bulunmaktadır. Çalışma hayatının yanısıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde, ve ABD ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde hem yüksek eğitimlerine hemde iş hayatlarına devam etmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bilgisayar Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için 144 kredi, 163 saat ve belirlenen 48 dersten başarılı olmak gerekir. Değerlendirmenin harfli sisteme göre yapıldığı fakültemizde, genel ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’nin altında olan öğrenci mezun olamamaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Programında da aynı değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Altışar haftalık iki yaz stajı zorunludur. Son sınıf programında yer alan CSE 497 ENGINEERING PROJECT I ve CSE 498 ENGINEERING PROJECT II son sınıf bitirme ödevi niteliğindeki proje derslerinin gereği, bir tez yazma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Universitesi Muhendislik Fakültesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu Goztepe Kampusu Kadikoy 34722 - ISTANBUL
Bölüm Olanakları
Windows ve Linux Tabanlı Uygulama Geliştirme ve Yazılım Laboratuarları, Robotik laboratuvarı, Yüksek Performanslı Hesaplama Laboratuarı ve ayrıca yakın zamanda hizmete girecek olan gömülü sistemler laboratuarı ve ileri ağ sistemleri ve optimizasyon laboratuarı.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini olarak kullanabilme becerisi
2 Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalarla beklenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi, bileşeni veya süreci tasarlama becerisi
4 Çok disiplinli takımlarda görev yapma becerisi
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumlulukları anlama (kavrama)
7 Etkin iletişim kurma becerisi
8 Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gerekli geniş kapsamlı eğitim
9 Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kullanma becerisi
10 Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahipliği
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
12 Toplum, insan bilimleri ve sanat için gerekli olan bilinç ve duyarlılığı geliştirme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHEM107 Basic Chemistry Zorunlu 4 0 6
3 CSE100 Introduction to Computer Engineering Zorunlu 2 0 3
4 CSE141 Introduction to Computer Programming Zorunlu 3 2 6
5 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
6 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CSE142 Intermediate Programming Zorunlu 3 2 8
3 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
4 MATH256 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
5 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
6 PHYS103 Physics Lab Zorunlu 0 2 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE225 Data Structures Zorunlu 3 2 9
2 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
3 EE231 Electric Circuits Zorunlu 3 0 5
4 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
5 MATH257 Discrete Mathematics Zorunlu 3 0 7
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE238 Systems Programming Zorunlu 2 2 7
2 CSE246 Analysis of Algorithms Zorunlu 3 0 6
3 ECON204 Engineering Economy Zorunlu 2 0 3
4 EE232 Electronics Zorunlu 2 2 5
5 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
6 STAT253 Probability and Statistics Zorunlu 3 0 5
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE300 Summer Practice I Zorunlu 0 0 3
2 CSE315 Digital Design Zorunlu 3 2 6
3 CSE333 Operating Systems Zorunlu 3 2 7
4 CSE355 Database Systems Zorunlu 3 2 6
5 CSE363 Object-Oriented Software Design Zorunlu 3 0 5
6 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE338 Computer Organization Zorunlu 3 2 7
2 CSE344 Software Engineering Zorunlu 3 2 7
3 CSE348 Signals and Systems Zorunlu 3 0 5
4 CSE364 Formal Languages and Automata Theory Zorunlu 3 0 6
5 IE335 Operations Research Zorunlu 3 0 5
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE400 Summer Practice II Zorunlu 0 0 3
2 CSE417 Microprocessors Zorunlu 3 2 5
3 CSE474 Computer Networks Zorunlu 3 0 5
4 CSE497 Engineering Project I Zorunlu 0 4 5
5 IE381 Modeling and Discrete Simulation Zorunlu 3 0 4
6 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
7 TE-1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 14 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE453 Information Systems: Analysis & Design Zorunlu 3 0 5
2 CSE498 Engineering Project II Zorunlu 0 4 8
3 LAW203 Business Law and Ethics Zorunlu 3 0 4
4 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
5 TE-2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
6 TE-3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
Toplam 14 4 30
Seçmeli
5 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > TE-1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE414 VLSI Circuit Design Zorunlu 3 0 5
2 CSE426 System Dynamics and Control Zorunlu 3 0 5
3 CSE432 Distributed Systems Zorunlu 3 0 5
4 CSE434 Advanced Unix Programming Zorunlu 3 0 5
5 CSE438 Parallel Processing Zorunlu 3 0 5
6 CSE444 Software Project Management Zorunlu 3 0 5
7 CSE454 Distributed Databases Zorunlu 3 0 5
8 CSE456 Management of Information Systems Zorunlu 3 0 5
9 CSE457 Information Systems Security Zorunlu 3 0 5
10 CSE458 Fundamentals of Electronic Commerce Zorunlu 3 0 5
11 CSE459 Internet Programming Zorunlu 3 0 5
12 CSE460 Principles of Programming Languages Zorunlu 3 0 5
13 CSE461 Compiler Design Zorunlu 3 0 5
14 CSE462 Introduction to Data Science and Analytics Zorunlu 3 0 5
15 CSE463 Fundamentals of Data Mining Zorunlu 3 0 5
16 CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 5
17 CSE470 Software Frameworks Zorunlu 3 0 5
18 CSE475 Wireless and Mobile Networks Zorunlu 3 0 5
19 CSE482 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
20 CSE483 Computer Graphics Zorunlu 3 0 5
21 CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 5
22 CSE486 Mobile Device Programming Zorunlu 3 0 5
23 CSE488 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
24 CSE493 Seminar in Computer Engineering Zorunlu 3 0 5
25 CSE494 Special Topics in Computer Engineering I Zorunlu 3 0 5
26 CSE495 Special Topics in Computer Engineering II Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > TE-2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE414 VLSI Circuit Design Zorunlu 3 0 5
2 CSE414 VLSI Circuit Design Zorunlu 3 0 5
3 CSE426 System Dynamics and Control Zorunlu 3 0 5
4 CSE426 System Dynamics and Control Zorunlu 3 0 5
5 CSE432 Distributed Systems Zorunlu 3 0 5
6 CSE432 Distributed Systems Zorunlu 3 0 5
7 CSE434 Advanced Unix Programming Zorunlu 3 0 5
8 CSE434 Advanced Unix Programming Zorunlu 3 0 5
9 CSE438 Parallel Processing Zorunlu 3 0 5
10 CSE438 Parallel Processing Zorunlu 3 0 5
11 CSE444 Software Project Management Zorunlu 3 0 5
12 CSE444 Software Project Management Zorunlu 3 0 5
13 CSE454 Distributed Databases Zorunlu 3 0 5
14 CSE454 Distributed Databases Zorunlu 3 0 5
15 CSE456 Management of Information Systems Zorunlu 3 0 5
16 CSE456 Management of Information Systems Zorunlu 3 0 5
17 CSE457 Information Systems Security Zorunlu 3 0 5
18 CSE457 Information Systems Security Zorunlu 3 0 5
19 CSE458 Fundamentals of Electronic Commerce Zorunlu 3 0 5
20 CSE458 Fundamentals of Electronic Commerce Zorunlu 3 0 5
21 CSE459 Internet Programming Zorunlu 3 0 5
22 CSE459 Internet Programming Zorunlu 3 0 5
23 CSE460 Principles of Programming Languages Zorunlu 3 0 5
24 CSE460 Principles of Programming Languages Zorunlu 3 0 5
25 CSE461 Compiler Design Zorunlu 3 0 5
26 CSE461 Compiler Design Zorunlu 3 0 5
27 CSE462 Introduction to Data Science and Analytics Zorunlu 3 0 5
28 CSE462 Introduction to Data Science and Analytics Zorunlu 3 0 5
29 CSE463 Fundamentals of Data Mining Zorunlu 3 0 5
30 CSE463 Fundamentals of Data Mining Zorunlu 3 0 5
31 CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 5
32 CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 5
33 CSE470 Software Frameworks Zorunlu 3 0 5
34 CSE470 Software Frameworks Zorunlu 3 0 5
35 CSE475 Wireless and Mobile Networks Zorunlu 3 0 5
36 CSE475 Wireless and Mobile Networks Zorunlu 3 0 5
37 CSE482 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
38 CSE482 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
39 CSE483 Computer Graphics Zorunlu 3 0 5
40 CSE483 Computer Graphics Zorunlu 3 0 5
41 CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 5
42 CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 5
43 CSE486 Mobile Device Programming Zorunlu 3 0 5
44 CSE486 Mobile Device Programming Zorunlu 3 0 5
45 CSE488 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
46 CSE488 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
47 CSE493 Seminar in Computer Engineering Zorunlu 3 0 5
48 CSE493 Seminar in Computer Engineering Zorunlu 3 0 5
49 CSE494 Special Topics in Computer Engineering I Zorunlu 3 0 5
50 CSE494 Special Topics in Computer Engineering I Zorunlu 3 0 5
51 CSE495 Special Topics in Computer Engineering II Zorunlu 3 0 5
52 CSE495 Special Topics in Computer Engineering II Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-3 Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE414 VLSI Circuit Design Zorunlu 3 0 5
2 CSE414 VLSI Circuit Design Zorunlu 3 0 5
3 CSE426 System Dynamics and Control Zorunlu 3 0 5
4 CSE426 System Dynamics and Control Zorunlu 3 0 5
5 CSE432 Distributed Systems Zorunlu 3 0 5
6 CSE432 Distributed Systems Zorunlu 3 0 5
7 CSE434 Advanced Unix Programming Zorunlu 3 0 5
8 CSE434 Advanced Unix Programming Zorunlu 3 0 5
9 CSE438 Parallel Processing Zorunlu 3 0 5
10 CSE438 Parallel Processing Zorunlu 3 0 5
11 CSE444 Software Project Management Zorunlu 3 0 5
12 CSE444 Software Project Management Zorunlu 3 0 5
13 CSE454 Distributed Databases Zorunlu 3 0 5
14 CSE454 Distributed Databases Zorunlu 3 0 5
15 CSE456 Management of Information Systems Zorunlu 3 0 5
16 CSE456 Management of Information Systems Zorunlu 3 0 5
17 CSE457 Information Systems Security Zorunlu 3 0 5
18 CSE457 Information Systems Security Zorunlu 3 0 5
19 CSE458 Fundamentals of Electronic Commerce Zorunlu 3 0 5
20 CSE458 Fundamentals of Electronic Commerce Zorunlu 3 0 5
21 CSE459 Internet Programming Zorunlu 3 0 5
22 CSE459 Internet Programming Zorunlu 3 0 5
23 CSE460 Principles of Programming Languages Zorunlu 3 0 5
24 CSE460 Principles of Programming Languages Zorunlu 3 0 5
25 CSE461 Compiler Design Zorunlu 3 0 5
26 CSE461 Compiler Design Zorunlu 3 0 5
27 CSE462 Introduction to Data Science and Analytics Zorunlu 3 0 5
28 CSE462 Introduction to Data Science and Analytics Zorunlu 3 0 5
29 CSE463 Fundamentals of Data Mining Zorunlu 3 0 5
30 CSE463 Fundamentals of Data Mining Zorunlu 3 0 5
31 CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 5
32 CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 5
33 CSE470 Software Frameworks Zorunlu 3 0 5
34 CSE470 Software Frameworks Zorunlu 3 0 5
35 CSE475 Wireless and Mobile Networks Zorunlu 3 0 5
36 CSE475 Wireless and Mobile Networks Zorunlu 3 0 5
37 CSE482 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
38 CSE482 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
39 CSE483 Computer Graphics Zorunlu 3 0 5
40 CSE483 Computer Graphics Zorunlu 3 0 5
41 CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 5
42 CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 5
43 CSE486 Mobile Device Programming Zorunlu 3 0 5
44 CSE486 Mobile Device Programming Zorunlu 3 0 5
45 CSE488 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
46 CSE488 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
47 CSE493 Seminar in Computer Engineering Zorunlu 3 0 5
48 CSE493 Seminar in Computer Engineering Zorunlu 3 0 5
49 CSE494 Special Topics in Computer Engineering I Zorunlu 3 0 5
50 CSE494 Special Topics in Computer Engineering I Zorunlu 3 0 5
51 CSE495 Special Topics in Computer Engineering II Zorunlu 3 0 5
52 CSE495 Special Topics in Computer Engineering II Zorunlu 3 0 5

^