Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi başlatmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Türkiye’de nüfusun hızlı artışıyla birlikte büyük şehirlere olan göç oranının artışı da talebi arttırmıştır. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1990 yılında kurulmuş ve aynı yıl ilk öğrencilerini almıştır. Dört yıl sonra, 1994’te ilk öğrencilerini mezun etmiştir. Bu programın amacı karmaşık çevre problemlerine mühendislik çözümleri getirebilecek mühendisler yetiştirmektir. Bu nedenle, program çevre problemlerine doğru yaklaşım için gereken temel biyolojik, kimyasal, ve fiziksel olgularını, mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama becerilerini, çevresel bilgisayar uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler. Eğitim süreleri boyunca onlardan farklı yerleşim yeri ve sanayilerden seçilmiş gerçek problemleri analiz etmeleri, çözüm getirmeleri ve değerlendirmeleri beklenir. Böylece çevre problemleri ve onların çözümleri konusunda teknik bilgi ve donanıma sahip olurlar. Öğrencilerin yazılı, sözlü sunumları ve bilgisayar becerileri eğitim müfredatında yüksek önceliğe sahiptir ve bu beceriler derslerle geliştirilir.
Kazanılan Derece
Çevre Mühendisi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puanı almış olmak. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan ya da Marmara Üniversitesi'nin dönem başında yaptığı sınavdan yeterli puan alanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması konusunda tam bir standardizasyon yoktur. 2 yıllık yüksekokul ve dengi okullardan mezun olup, dikey geçiş ile bölümümüze gelenler, önceki okullarından aldıkları transkript ile müracaat ederler. Kurulan komisyon tarafından incelenen transkriptte yer alan derslerden uygun olanları belirlenir ve öğrenci o derslerden muaf sayılır. Müfredatta yer alan muaf olunmayan diğer dersleri almak zorunludur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir. Bu konuda yeterli olmayan öğrenciler bir sene boyunca Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfına devam ederler. Bölümümüz eğitim süresi 8 sömestrdir.240 AKTS kredisini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Program çevre ile ilgili karmaşık problemlere mühendislik çözümleri getirebilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çevre problemlerine doğru yaklaşım için gereken temel biyolojik, kimyasal, ve fiziksel olgularını, mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama becerilerini, çevresel bilgisayar uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel Sektör Sanayi: Procter& Gamble; Ford Otomotiv; BSH; Beksa; GSK İlaç; Novartis; Pfizer Mühendislik Büroları: Hidrotek; Enotek; Biwater; PWT; Alkeİnşaat; Gezer Endüstri; MassArıtma; Arbiogaz Kamu Sektörü Çevre Bakanlığı ve İl Müdürlükleri Belediye Kuruluşları (İSKİ, BUSKİ, İSTAÇ vb.) TÜBİTAK ve Marmara Araştırma Merkezi İstanbul Sanayi Odası (İSO); Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Üniversiteler (Marmara, İTÜ, Boğaziçi, Yurt dışı)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurmaya hak kazanırlar. Öğrenciler ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)sınavlarından aldıkları puana gore lisansüstü eğitime kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Çevre Mühendisliği Bölümü'nde neredeyse tüm derslerde öğrenciler 2 ara sınav ve bir sene sonu sınavı üzerinden değerlendirilirler.Sene sonu sınavlarının ağırlığı %40'tır. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı ise %60'tır. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olabilmeleri için toplam 240 AKTS krediyi tamamlamaları ve mezuniyet notlarının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Ayrıca 60 iş günlük zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe, İstanbul Tel: 0216 348 02 92 (Santral) - 0216 348 13 69 (Bölüm Sekreteri) Fax: 0216 348 13 69 Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ömer Akgiray Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Barış Çallı Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Orhan Gökyay Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Neslihan Semerci WEB: http://enve.eng.marmara.edu.tr/tr/
Bölüm Olanakları
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü eğitim kadrosunda 5 profesör, 2 doçent, 7 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde su, atıksu, katı atık, tehlikeli atık yönetimi ve hava kirliliği konularında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir Laboratuar ve Laboratuar Hizmetleri: Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları su, atıksu ve çamur analizi konularında hizmet vermektedir. Laboratuvarımız eğitim maksatlı faaliyetlerin yanı sıra özel ve kamuya ait kuruluşlara da hizmet vermektedir. Bölümde Eğitim, Araştırma, Pilot tesis ve Enstrümantal analiz laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümde bulunan analitik cihazlar: HPLC (Shimadzu) Ion Chromatograph (Shimadzu) GC-MS (Shimadzu) GC-FID/TCD ((Shimadzu) GC-FID/ECD (Hewlett Packard) TOC Analyzer (Tekmar Dohrmann) UV/Vis Spectrophotometre (Shimadzu) AAS (Perkin Elmer) Fluorescent Microscope (Leica) RT-PCR (Lightcycler-ROCHE) D-Code System (BioRad) PCR (Techne)
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B2+ genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHEM101 General Chemistry I Zorunlu 3 2 6
3 ENVE100 Introduction to Environmental Engineering Zorunlu 2 0 4
4 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
5 ME161 Engineering Drawing Zorunlu 2 2 5
6 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CHEM102 General Chemistry II Zorunlu 3 2 6
3 CSE123 Introduction to Computing Zorunlu 3 2 8
4 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
5 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
2 ENVE201 Environmental Engineering Chemistry I Zorunlu 2 2 5
3 ENVE203 Environmental Engineering Ecology Zorunlu 2 0 3
4 ENVE205 Environmental Engineering Hydrology Zorunlu 2 2 5
5 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
6 ME262 Basic Fluid Mechanics Zorunlu 3 0 5
7 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHEM209 Analytical Chemistry Zorunlu 2 2 4
2 ECON204 Engineering Economy Zorunlu 2 0 3
3 ENVE202 Environmental Engineering Chemistry II Zorunlu 3 2 6
4 ENVE204 Engineering Hydraulics Zorunlu 3 2 6
5 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
6 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
7 STAT254 Statistics for Engineers Zorunlu 3 0 4
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE300 Summer Practice I Zorunlu 0 0 3
2 ENVE301 Environmental Engineering Unit Operations Zorunlu 3 2 5
3 ENVE303 Environmental Engineering Microbiology Zorunlu 2 2 4
4 ENVE311 Water Supply Engineering Zorunlu 3 2 5
5 ENVE340 Air Pollution Engineering Zorunlu 2 2 5
6 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
7 TE-1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE302 Environmental Engineering Unit Processes Zorunlu 3 2 6
2 ENVE322 Wastewater Engineering Zorunlu 3 2 6
3 ENVE330 Solid Waste Engineering Zorunlu 2 2 5
4 ENVE341 Air Pollution Control Processes Zorunlu 2 2 5
5 NTE-4 Non-Technical Elective - 4 Seçmeli 2 0 3
6 TE-2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE400 Summer Practice II Zorunlu 0 0 3
2 ENVE401 Physical Chemical Processes Zorunlu 2 2 5
3 ENVE411 Water Engineering Design Zorunlu 3 2 8
4 ENVE430 Hazardous and Special Waste Management Zorunlu 3 0 5
5 ENVE497 Engineering Project I Zorunlu 0 2 4
6 TE-3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
Toplam 11 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE420 Industrial Pollution Control Zorunlu 2 2 5
2 ENVE422 Wastewater Engineering Design Zorunlu 3 2 12
3 ENVE498 Engineering Project II Zorunlu 0 4 8
4 TE-4 Technical Elective - 4 Seçmeli 3 0 5
Toplam 8 8 30
Seçmeli
3 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
18 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
19 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
20 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
21 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
22 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
23 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
24 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
25 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
26 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
27 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
28 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
29 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
18 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
19 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
20 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
21 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
22 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
23 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
24 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
25 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
26 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
27 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
28 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
29 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
18 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
19 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
20 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
21 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
22 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
23 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
24 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
25 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
26 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
27 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
28 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
29 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > TE-1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE402 Environmental Impact Assessment Zorunlu 3 0 5
2 ENVE403 Industrial Hygiene Zorunlu 3 0 5
3 ENVE404 Environmental Engineering Instrumental Analysis Zorunlu 3 0 5
4 ENVE405 Planning of Environmental Resources Zorunlu 3 0 5
5 ENVE406 Environmental Systems Engineering Zorunlu 3 0 5
6 ENVE407 Environmental Management Zorunlu 3 0 5
7 ENVE408 Mass Transfer Operations in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
8 ENVE409 Law for Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
9 ENVE410 Public Health Zorunlu 3 0 5
10 ENVE414 Water Quality Control and Management Zorunlu 3 0 5
11 ENVE421 Inland and Coastal Pollution Control Zorunlu 3 0 5
12 ENVE423 Advanced Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 5
13 ENVE424 Anaerobic Treatment Zorunlu 3 0 5
14 ENVE425 Sludge Treatment and Disposal Zorunlu 3 0 5
15 ENVE426 Wastewater Reuse Zorunlu 3 0 5
16 ENVE427 Soil and Ground Water Pollution Zorunlu 3 0 5
17 ENVE428 Operation of Treatment Plants Zorunlu 3 0 5
18 ENVE429 Land Treatment Zorunlu 3 0 5
19 ENVE431 Solid Wastes Systems Zorunlu 3 0 5
20 ENVE432 Solid Wastes Analysis Zorunlu 3 0 5
21 ENVE433 Solid Wastes Recovery Zorunlu 3 0 5
22 ENVE434 Hazardous Waste Management Zorunlu 3 0 5
23 ENVE435 Microbiology for Wastewater Engineering Zorunlu 3 0 5
24 ENVE442 Advanced Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
25 ENVE443 Particulate Control in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
26 ENVE444 Air Pollution Modeling Zorunlu 3 0 5
27 ENVE445 Air Pollution Meteorology Zorunlu 3 0 5
28 ENVE446 Waste Gas Control Zorunlu 3 0 5
29 ENVE447 Air Pollution Measurement Methodologies Zorunlu 3 0 5
30 ENVE451 Structural Analysis Zorunlu 3 0 5
31 ENVE452 Design of Environmental Engineering Structures Zorunlu 3 0 5
32 ENVE453 Geotechnical Engineering Zorunlu 3 0 5
33 ENVE461 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
34 ENVE462 Energy and the Environment Zorunlu 3 0 5
35 ENVE463 Construction Materials for Environmental Engineering  Zorunlu 3 0 5
36 ENVE493 Seminar in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
37 ENVE494 Special Topics in Environmental Engineering I Zorunlu 3 0 5
38 ENVE495 Special Topics in Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > NTE-4 Non-Technical Elective - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
18 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
19 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
20 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
21 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
22 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
23 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
24 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
25 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
26 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
27 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
28 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
29 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > TE-2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE402 Environmental Impact Assessment Zorunlu 3 0 5
2 ENVE403 Industrial Hygiene Zorunlu 3 0 5
3 ENVE404 Environmental Engineering Instrumental Analysis Zorunlu 3 0 5
4 ENVE405 Planning of Environmental Resources Zorunlu 3 0 5
5 ENVE406 Environmental Systems Engineering Zorunlu 3 0 5
6 ENVE407 Environmental Management Zorunlu 3 0 5
7 ENVE408 Mass Transfer Operations in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
8 ENVE409 Law for Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
9 ENVE410 Public Health Zorunlu 3 0 5
10 ENVE414 Water Quality Control and Management Zorunlu 3 0 5
11 ENVE421 Inland and Coastal Pollution Control Zorunlu 3 0 5
12 ENVE423 Advanced Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 5
13 ENVE424 Anaerobic Treatment Zorunlu 3 0 5
14 ENVE425 Sludge Treatment and Disposal Zorunlu 3 0 5
15 ENVE426 Wastewater Reuse Zorunlu 3 0 5
16 ENVE427 Soil and Ground Water Pollution Zorunlu 3 0 5
17 ENVE428 Operation of Treatment Plants Zorunlu 3 0 5
18 ENVE429 Land Treatment Zorunlu 3 0 5
19 ENVE431 Solid Wastes Systems Zorunlu 3 0 5
20 ENVE432 Solid Wastes Analysis Zorunlu 3 0 5
21 ENVE433 Solid Wastes Recovery Zorunlu 3 0 5
22 ENVE434 Hazardous Waste Management Zorunlu 3 0 5
23 ENVE435 Microbiology for Wastewater Engineering Zorunlu 3 0 5
24 ENVE442 Advanced Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
25 ENVE443 Particulate Control in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
26 ENVE444 Air Pollution Modeling Zorunlu 3 0 5
27 ENVE445 Air Pollution Meteorology Zorunlu 3 0 5
28 ENVE446 Waste Gas Control Zorunlu 3 0 5
29 ENVE447 Air Pollution Measurement Methodologies Zorunlu 3 0 5
30 ENVE451 Structural Analysis Zorunlu 3 0 5
31 ENVE452 Design of Environmental Engineering Structures Zorunlu 3 0 5
32 ENVE453 Geotechnical Engineering Zorunlu 3 0 5
33 ENVE461 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
34 ENVE462 Energy and the Environment Zorunlu 3 0 5
35 ENVE463 Construction Materials for Environmental Engineering  Zorunlu 3 0 5
36 ENVE493 Seminar in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
37 ENVE494 Special Topics in Environmental Engineering I Zorunlu 3 0 5
38 ENVE495 Special Topics in Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > TE-3 Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE402 Environmental Impact Assessment Zorunlu 3 0 5
2 ENVE403 Industrial Hygiene Zorunlu 3 0 5
3 ENVE404 Environmental Engineering Instrumental Analysis Zorunlu 3 0 5
4 ENVE405 Planning of Environmental Resources Zorunlu 3 0 5
5 ENVE406 Environmental Systems Engineering Zorunlu 3 0 5
6 ENVE407 Environmental Management Zorunlu 3 0 5
7 ENVE408 Mass Transfer Operations in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
8 ENVE409 Law for Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
9 ENVE410 Public Health Zorunlu 3 0 5
10 ENVE414 Water Quality Control and Management Zorunlu 3 0 5
11 ENVE421 Inland and Coastal Pollution Control Zorunlu 3 0 5
12 ENVE423 Advanced Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 5
13 ENVE424 Anaerobic Treatment Zorunlu 3 0 5
14 ENVE425 Sludge Treatment and Disposal Zorunlu 3 0 5
15 ENVE426 Wastewater Reuse Zorunlu 3 0 5
16 ENVE427 Soil and Ground Water Pollution Zorunlu 3 0 5
17 ENVE428 Operation of Treatment Plants Zorunlu 3 0 5
18 ENVE429 Land Treatment Zorunlu 3 0 5
19 ENVE431 Solid Wastes Systems Zorunlu 3 0 5
20 ENVE432 Solid Wastes Analysis Zorunlu 3 0 5
21 ENVE433 Solid Wastes Recovery Zorunlu 3 0 5
22 ENVE434 Hazardous Waste Management Zorunlu 3 0 5
23 ENVE435 Microbiology for Wastewater Engineering Zorunlu 3 0 5
24 ENVE442 Advanced Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
25 ENVE443 Particulate Control in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
26 ENVE444 Air Pollution Modeling Zorunlu 3 0 5
27 ENVE445 Air Pollution Meteorology Zorunlu 3 0 5
28 ENVE446 Waste Gas Control Zorunlu 3 0 5
29 ENVE447 Air Pollution Measurement Methodologies Zorunlu 3 0 5
30 ENVE451 Structural Analysis Zorunlu 3 0 5
31 ENVE452 Design of Environmental Engineering Structures Zorunlu 3 0 5
32 ENVE453 Geotechnical Engineering Zorunlu 3 0 5
33 ENVE461 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
34 ENVE462 Energy and the Environment Zorunlu 3 0 5
35 ENVE463 Construction Materials for Environmental Engineering  Zorunlu 3 0 5
36 ENVE493 Seminar in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
37 ENVE494 Special Topics in Environmental Engineering I Zorunlu 3 0 5
38 ENVE495 Special Topics in Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-4 Technical Elective - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE402 Environmental Impact Assessment Zorunlu 3 0 5
2 ENVE403 Industrial Hygiene Zorunlu 3 0 5
3 ENVE404 Environmental Engineering Instrumental Analysis Zorunlu 3 0 5
4 ENVE405 Planning of Environmental Resources Zorunlu 3 0 5
5 ENVE406 Environmental Systems Engineering Zorunlu 3 0 5
6 ENVE407 Environmental Management Zorunlu 3 0 5
7 ENVE408 Mass Transfer Operations in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
8 ENVE409 Law for Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
9 ENVE410 Public Health Zorunlu 3 0 5
10 ENVE414 Water Quality Control and Management Zorunlu 3 0 5
11 ENVE421 Inland and Coastal Pollution Control Zorunlu 3 0 5
12 ENVE423 Advanced Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 5
13 ENVE424 Anaerobic Treatment Zorunlu 3 0 5
14 ENVE425 Sludge Treatment and Disposal Zorunlu 3 0 5
15 ENVE426 Wastewater Reuse Zorunlu 3 0 5
16 ENVE427 Soil and Ground Water Pollution Zorunlu 3 0 5
17 ENVE428 Operation of Treatment Plants Zorunlu 3 0 5
18 ENVE429 Land Treatment Zorunlu 3 0 5
19 ENVE431 Solid Wastes Systems Zorunlu 3 0 5
20 ENVE432 Solid Wastes Analysis Zorunlu 3 0 5
21 ENVE433 Solid Wastes Recovery Zorunlu 3 0 5
22 ENVE434 Hazardous Waste Management Zorunlu 3 0 5
23 ENVE435 Microbiology for Wastewater Engineering Zorunlu 3 0 5
24 ENVE442 Advanced Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
25 ENVE443 Particulate Control in Air Pollution Zorunlu 3 0 5
26 ENVE444 Air Pollution Modeling Zorunlu 3 0 5
27 ENVE445 Air Pollution Meteorology Zorunlu 3 0 5
28 ENVE446 Waste Gas Control Zorunlu 3 0 5
29 ENVE447 Air Pollution Measurement Methodologies Zorunlu 3 0 5
30 ENVE451 Structural Analysis Zorunlu 3 0 5
31 ENVE452 Design of Environmental Engineering Structures Zorunlu 3 0 5
32 ENVE453 Geotechnical Engineering Zorunlu 3 0 5
33 ENVE461 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
34 ENVE462 Energy and the Environment Zorunlu 3 0 5
35 ENVE463 Construction Materials for Environmental Engineering  Zorunlu 3 0 5
36 ENVE493 Seminar in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
37 ENVE494 Special Topics in Environmental Engineering I Zorunlu 3 0 5
38 ENVE495 Special Topics in Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 5

^