Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşların verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amacıyla; insan, malzeme, makine, enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarının bir sistem şeklinde tasarımını, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği etkin üretim ve servis sistemleri kurmak için mühendislik analiz ve tasarım yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimlerindeki bilgi birikiminden yararlanır. Endüstri mühendisleri, karmaşık problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili üretim/hizmet sistemlerinin tasarımı, planlanması, iyileştirilmesi ve kontrolü üzerinde çalışırlar. Bölümümüz 1984 yılında eğitime başlamıştır ve 2012 yılı itibariyle 4 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi ve ilgili sektörlerden kısmi zamanlı öğretim elemanları ile öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Endüstri Mühendisi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diploması, ÖSYM'nin yaptığı ÖSS sınavında yeterli puanı almak kabul için gereklidir. Diğer kayıt koşulları Marmara Üniversitesi tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Endüstri mühendisliği programında mevcut durumda öncel öğrenim yoktur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM'nin yaptığı üniversite giriş sınavından yeterli puanı alan herkes bölümümüze kabul edilir. Bölümümüzün eğitim dili ingilizce olduğundan, bu konuda eksikliği bulunan öğrencilerimiz bir yıl hazırlık okuluna giderler.
Program Profili
Program, endüstrilerdeki problemlerin ve sistemlerin analizinin yapılması, modellenmesi ve en uygun çözümlerin bulunmasına yönelik bir eğitim verir. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel sektör: Sanayi (Henkle, Procter & Gamble, Coca-Cola, Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, Unilever, Bosch) Kamu sektörü: Belediye kuruluşları TÜBİTAK ve Marmara Araştırma Merkezi Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üniversiteler: Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Düzce Üniversitesi
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimi 1991'de ve doktora eğitimi 1993'te başlamıştır. Programlara kabulde ALES puanı, not ortalaması, bilim sınavı sonuçları ve mülakat değerlendirmeye alınmaktadır. Yüksek lisans/Doktora Programlarının amacı Uygulanan programın amacı karmaşık endüstri mühendisliği problemlerine çözümler getirebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Endüstride karşılaşılan problemlerin etkin analizi, modellenmesi ve çözülmesi için gerekli bilgi ve beceri öğrencilere verilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sene sonu sınavlarının ağırlığı %40'tır. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı ise %60'tır. 4'lü not sistemi uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler toplam 142 krediyi tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca mezuniyet notu en az 2.00 olmalıdır. Programdan mezun olabilmek için 142 krediyi başarıyla tamamlamak gereklidir. Fakültemizde değerlendirme harfli sisteme göre yapılmaktadır. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrenci mezun olamamaktadır. 60 iş günü yaz stajı zorunluluğu vardır. Son sınıf programında IE497 Bitirme Projesi I ve IE498 Bitirme Projesi II dersleri kapsamında bir tez yazma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe, İstanbul Tel: (216) 347 13 60 Fax: (216) 348 02 93 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurhan Davutyan Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Serol Bulkan Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Serdar Yörük Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bahar Sennaroğlu WEB: http://eng.marmara.edu.tr/bolum/171704/bolumler/endustri-muhendisligi
Bölüm Olanakları
Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim kadrosunda 4 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Çizelgeleme, kalite sistemleri, yapay zeka, sezgisel çözüm yaklaşımları, lojistik ve tersine lojistik konularında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B2+ genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHEM107 Basic Chemistry Zorunlu 4 0 6
3 CSE143 Introduction to Computer Programming Zorunlu 3 2 6
4 IE101 Introduction to Industrial Engineering Zorunlu 0 2 3
5 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
6 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CSE144 Intermediate Programming Zorunlu 3 2 7
3 IE102 Industrial Engineering Fundamentals Zorunlu 0 2 2
4 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
5 ME161 Engineering Drawing Zorunlu 2 2 5
6 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
2 IE251 Probability for Industrial Engineers Zorunlu 3 2 8
3 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
4 ME275 Statics and Strength of Materials Zorunlu 3 0 5
5 MSE272 Introduction to Materials Science Zorunlu 3 0 5
6 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC214 Principles of Accounting Zorunlu 2 2 6
2 ECON204 Engineering Economy Zorunlu 2 0 3
3 IE252 Statistics for Industrial Engineers Zorunlu 3 2 8
4 MATH256 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
5 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
6 ME265 Introduction to Thermal Sciences Zorunlu 4 0 5
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC313 Cost Accounting Zorunlu 3 0 4
2 IE300 Summer Practice I Zorunlu 0 0 3
3 IE325 Production Planning and Control I Zorunlu 3 2 6
4 IE333 Operations Research I Zorunlu 3 2 6
5 IE345 Introduction to Management Information Systems Zorunlu 3 0 4
6 IE385 Quality Methods Zorunlu 3 0 4
7 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IE326 Production Planning and Control II Zorunlu 3 2 7
2 IE334 Operations Research II Zorunlu 3 2 7
3 IE340 Systems Engineering Zorunlu 3 0 5
4 IE364 Introduction to Simulation Zorunlu 3 2 6
5 TE-1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IE400 Summer Practice II Zorunlu 0 0 3
2 IE427 Scheduling and Sequencing Zorunlu 2 2 5
3 IE431 Decision Analysis Zorunlu 2 2 4
4 IE497 Systems Analysis and Design I Zorunlu 0 4 10
5 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
6 TE-2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 9 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IE436 Project Management Zorunlu 2 2 6
2 IE498 Systems Analysis and Design II Zorunlu 0 4 10
3 LAW203 Business Law and Ethics Zorunlu 3 0 4
4 TE-3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
5 TE-4 Technical Elective - 4 Seçmeli 3 0 5
Toplam 11 6 30
Seçmeli
3 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > TE-1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC417 Financial Accounting Zorunlu 3 0 5
2 ACC418 Managerial Accounting Zorunlu 3 0 5
3 CSE396 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
4 ECON401 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
5 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 5
6 IE324 Manufacturing Processes Zorunlu 3 0 5
7 IE327 ERP Tools, Techniques and Applications Zorunlu 3 0 5
8 IE361 Computer Aided Design / Manufacturing (CAD/CAM) Zorunlu 3 0 5
9 IE362 Computer Aided Engineering (CAE) Zorunlu 3 0 5
10 IE365 Advanced Programming Zorunlu 3 0 5
11 IE374 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
12 IE375 Occupational Health and Safety Zorunlu 3 0 5
13 IE387 Process Management Zorunlu 3 0 5
14 IE388 Quality Audit Zorunlu 3 0 5
15 IE425 Facilities Planning Zorunlu 3 0 5
16 IE432 Introduction to Graph Theory Zorunlu 3 0 5
17 IE433 Heuristics Solution Methods Zorunlu 3 0 5
18 IE435 Game Theory Zorunlu 3 0 5
19 IE437 Intelligent Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
20 IE438 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
21 IE442 Enterprise Information Systems Zorunlu 3 0 5
22 IE443 Applied Data Mining Zorunlu 3 0 5
23 IE446 Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
24 IE452 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
25 IE453 Introduction to Stochastic Processes Zorunlu 3 0 5
26 IE455 Design of Experiments Zorunlu 3 0 5
27 IE458 Econometrics and Forecasting Zorunlu 3 0 5
28 IE459 Queuing Theory Zorunlu 3 0 5
29 IE461 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Zorunlu 3 0 5
30 IE471 Technology and Research & Development (R&D) Management Zorunlu 3 0 5
31 IE475 Foreign Expansions and Trade Techniques Zorunlu 3 0 5
32 IE487 Introduction to Total Quality Management Zorunlu 3 0 5
33 IE488 Reliability Theory Zorunlu 3 0 5
34 IE493 Seminars in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
35 IE494 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
36 IE495 Special Topics in Operations Research Zorunlu 3 0 5
37 IE496 Current Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
38 MGT372 Principles of Management Zorunlu 3 0 5
39 MGT465 Entrepreneurship and Small Business Management Zorunlu 3 0 5
40 MGT466 Management of Change Zorunlu 3 0 5
41 MGT473 Strategic Management I Zorunlu 3 0 5
42 MGT474 Strategic Management II Zorunlu 3 0 5
43 MRK371 Marketing Management Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > TE-2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC417 Financial Accounting Zorunlu 3 0 5
2 ACC418 Managerial Accounting Zorunlu 3 0 5
3 CSE396 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
4 ECON401 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
5 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 5
6 IE324 Manufacturing Processes Zorunlu 3 0 5
7 IE327 ERP Tools, Techniques and Applications Zorunlu 3 0 5
8 IE361 Computer Aided Design / Manufacturing (CAD/CAM) Zorunlu 3 0 5
9 IE362 Computer Aided Engineering (CAE) Zorunlu 3 0 5
10 IE365 Advanced Programming Zorunlu 3 0 5
11 IE374 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
12 IE375 Occupational Health and Safety Zorunlu 3 0 5
13 IE387 Process Management Zorunlu 3 0 5
14 IE388 Quality Audit Zorunlu 3 0 5
15 IE425 Facilities Planning Zorunlu 3 0 5
16 IE432 Introduction to Graph Theory Zorunlu 3 0 5
17 IE433 Heuristics Solution Methods Zorunlu 3 0 5
18 IE435 Game Theory Zorunlu 3 0 5
19 IE437 Intelligent Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
20 IE438 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
21 IE442 Enterprise Information Systems Zorunlu 3 0 5
22 IE443 Applied Data Mining Zorunlu 3 0 5
23 IE446 Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
24 IE452 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
25 IE453 Introduction to Stochastic Processes Zorunlu 3 0 5
26 IE455 Design of Experiments Zorunlu 3 0 5
27 IE458 Econometrics and Forecasting Zorunlu 3 0 5
28 IE459 Queuing Theory Zorunlu 3 0 5
29 IE461 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Zorunlu 3 0 5
30 IE471 Technology and Research & Development (R&D) Management Zorunlu 3 0 5
31 IE475 Foreign Expansions and Trade Techniques Zorunlu 3 0 5
32 IE487 Introduction to Total Quality Management Zorunlu 3 0 5
33 IE488 Reliability Theory Zorunlu 3 0 5
34 IE493 Seminars in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
35 IE494 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
36 IE495 Special Topics in Operations Research Zorunlu 3 0 5
37 IE496 Current Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
38 MGT372 Principles of Management Zorunlu 3 0 5
39 MGT465 Entrepreneurship and Small Business Management Zorunlu 3 0 5
40 MGT466 Management of Change Zorunlu 3 0 5
41 MGT473 Strategic Management I Zorunlu 3 0 5
42 MGT474 Strategic Management II Zorunlu 3 0 5
43 MRK371 Marketing Management Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-3 Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC417 Financial Accounting Zorunlu 3 0 5
2 ACC417 Financial Accounting Zorunlu 3 0 5
3 ACC418 Managerial Accounting Zorunlu 3 0 5
4 ACC418 Managerial Accounting Zorunlu 3 0 5
5 CSE396 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
6 CSE396 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
7 ECON401 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
8 ECON401 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
9 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 5
10 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 5
11 IE324 Manufacturing Processes Zorunlu 3 0 5
12 IE324 Manufacturing Processes Zorunlu 3 0 5
13 IE327 ERP Tools, Techniques and Applications Zorunlu 3 0 5
14 IE327 ERP Tools, Techniques and Applications Zorunlu 3 0 5
15 IE361 Computer Aided Design / Manufacturing (CAD/CAM) Zorunlu 3 0 5
16 IE361 Computer Aided Design / Manufacturing (CAD/CAM) Zorunlu 3 0 5
17 IE362 Computer Aided Engineering (CAE) Zorunlu 3 0 5
18 IE362 Computer Aided Engineering (CAE) Zorunlu 3 0 5
19 IE365 Advanced Programming Zorunlu 3 0 5
20 IE365 Advanced Programming Zorunlu 3 0 5
21 IE374 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
22 IE374 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
23 IE375 Occupational Health and Safety Zorunlu 3 0 5
24 IE375 Occupational Health and Safety Zorunlu 3 0 5
25 IE387 Process Management Zorunlu 3 0 5
26 IE387 Process Management Zorunlu 3 0 5
27 IE388 Quality Audit Zorunlu 3 0 5
28 IE388 Quality Audit Zorunlu 3 0 5
29 IE425 Facilities Planning Zorunlu 3 0 5
30 IE425 Facilities Planning Zorunlu 3 0 5
31 IE432 Introduction to Graph Theory Zorunlu 3 0 5
32 IE432 Introduction to Graph Theory Zorunlu 3 0 5
33 IE433 Heuristics Solution Methods Zorunlu 3 0 5
34 IE433 Heuristics Solution Methods Zorunlu 3 0 5
35 IE435 Game Theory Zorunlu 3 0 5
36 IE435 Game Theory Zorunlu 3 0 5
37 IE437 Intelligent Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
38 IE437 Intelligent Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
39 IE438 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
40 IE438 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
41 IE442 Enterprise Information Systems Zorunlu 3 0 5
42 IE442 Enterprise Information Systems Zorunlu 3 0 5
43 IE443 Applied Data Mining Zorunlu 3 0 5
44 IE443 Applied Data Mining Zorunlu 3 0 5
45 IE446 Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
46 IE446 Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
47 IE452 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
48 IE452 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
49 IE453 Introduction to Stochastic Processes Zorunlu 3 0 5
50 IE453 Introduction to Stochastic Processes Zorunlu 3 0 5
51 IE455 Design of Experiments Zorunlu 3 0 5
52 IE455 Design of Experiments Zorunlu 3 0 5
53 IE458 Econometrics and Forecasting Zorunlu 3 0 5
54 IE458 Econometrics and Forecasting Zorunlu 3 0 5
55 IE459 Queuing Theory Zorunlu 3 0 5
56 IE459 Queuing Theory Zorunlu 3 0 5
57 IE461 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Zorunlu 3 0 5
58 IE461 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Zorunlu 3 0 5
59 IE471 Technology and Research & Development (R&D) Management Zorunlu 3 0 5
60 IE471 Technology and Research & Development (R&D) Management Zorunlu 3 0 5
61 IE475 Foreign Expansions and Trade Techniques Zorunlu 3 0 5
62 IE475 Foreign Expansions and Trade Techniques Zorunlu 3 0 5
63 IE487 Introduction to Total Quality Management Zorunlu 3 0 5
64 IE487 Introduction to Total Quality Management Zorunlu 3 0 5
65 IE488 Reliability Theory Zorunlu 3 0 5
66 IE488 Reliability Theory Zorunlu 3 0 5
67 IE493 Seminars in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
68 IE493 Seminars in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
69 IE494 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
70 IE494 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
71 IE495 Special Topics in Operations Research Zorunlu 3 0 5
72 IE495 Special Topics in Operations Research Zorunlu 3 0 5
73 IE496 Current Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
74 IE496 Current Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
75 MGT372 Principles of Management Zorunlu 3 0 5
76 MGT372 Principles of Management Zorunlu 3 0 5
77 MGT465 Entrepreneurship and Small Business Management Zorunlu 3 0 5
78 MGT465 Entrepreneurship and Small Business Management Zorunlu 3 0 5
79 MGT466 Management of Change Zorunlu 3 0 5
80 MGT466 Management of Change Zorunlu 3 0 5
81 MGT473 Strategic Management I Zorunlu 3 0 5
82 MGT473 Strategic Management I Zorunlu 3 0 5
83 MGT474 Strategic Management II Zorunlu 3 0 5
84 MGT474 Strategic Management II Zorunlu 3 0 5
85 MRK371 Marketing Management Zorunlu 3 0 5
86 MRK371 Marketing Management Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-4 Technical Elective - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC417 Financial Accounting Zorunlu 3 0 5
2 ACC417 Financial Accounting Zorunlu 3 0 5
3 ACC418 Managerial Accounting Zorunlu 3 0 5
4 ACC418 Managerial Accounting Zorunlu 3 0 5
5 CSE396 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
6 CSE396 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
7 ECON401 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
8 ECON401 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
9 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 5
10 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 5
11 IE324 Manufacturing Processes Zorunlu 3 0 5
12 IE324 Manufacturing Processes Zorunlu 3 0 5
13 IE327 ERP Tools, Techniques and Applications Zorunlu 3 0 5
14 IE327 ERP Tools, Techniques and Applications Zorunlu 3 0 5
15 IE361 Computer Aided Design / Manufacturing (CAD/CAM) Zorunlu 3 0 5
16 IE361 Computer Aided Design / Manufacturing (CAD/CAM) Zorunlu 3 0 5
17 IE362 Computer Aided Engineering (CAE) Zorunlu 3 0 5
18 IE362 Computer Aided Engineering (CAE) Zorunlu 3 0 5
19 IE365 Advanced Programming Zorunlu 3 0 5
20 IE365 Advanced Programming Zorunlu 3 0 5
21 IE374 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
22 IE374 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
23 IE375 Occupational Health and Safety Zorunlu 3 0 5
24 IE375 Occupational Health and Safety Zorunlu 3 0 5
25 IE387 Process Management Zorunlu 3 0 5
26 IE387 Process Management Zorunlu 3 0 5
27 IE388 Quality Audit Zorunlu 3 0 5
28 IE388 Quality Audit Zorunlu 3 0 5
29 IE425 Facilities Planning Zorunlu 3 0 5
30 IE425 Facilities Planning Zorunlu 3 0 5
31 IE432 Introduction to Graph Theory Zorunlu 3 0 5
32 IE432 Introduction to Graph Theory Zorunlu 3 0 5
33 IE433 Heuristics Solution Methods Zorunlu 3 0 5
34 IE433 Heuristics Solution Methods Zorunlu 3 0 5
35 IE435 Game Theory Zorunlu 3 0 5
36 IE435 Game Theory Zorunlu 3 0 5
37 IE437 Intelligent Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
38 IE437 Intelligent Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
39 IE438 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
40 IE438 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
41 IE442 Enterprise Information Systems Zorunlu 3 0 5
42 IE442 Enterprise Information Systems Zorunlu 3 0 5
43 IE443 Applied Data Mining Zorunlu 3 0 5
44 IE443 Applied Data Mining Zorunlu 3 0 5
45 IE446 Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
46 IE446 Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
47 IE452 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
48 IE452 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
49 IE453 Introduction to Stochastic Processes Zorunlu 3 0 5
50 IE453 Introduction to Stochastic Processes Zorunlu 3 0 5
51 IE455 Design of Experiments Zorunlu 3 0 5
52 IE455 Design of Experiments Zorunlu 3 0 5
53 IE458 Econometrics and Forecasting Zorunlu 3 0 5
54 IE458 Econometrics and Forecasting Zorunlu 3 0 5
55 IE459 Queuing Theory Zorunlu 3 0 5
56 IE459 Queuing Theory Zorunlu 3 0 5
57 IE461 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Zorunlu 3 0 5
58 IE461 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Zorunlu 3 0 5
59 IE471 Technology and Research & Development (R&D) Management Zorunlu 3 0 5
60 IE471 Technology and Research & Development (R&D) Management Zorunlu 3 0 5
61 IE475 Foreign Expansions and Trade Techniques Zorunlu 3 0 5
62 IE475 Foreign Expansions and Trade Techniques Zorunlu 3 0 5
63 IE487 Introduction to Total Quality Management Zorunlu 3 0 5
64 IE487 Introduction to Total Quality Management Zorunlu 3 0 5
65 IE488 Reliability Theory Zorunlu 3 0 5
66 IE488 Reliability Theory Zorunlu 3 0 5
67 IE493 Seminars in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
68 IE493 Seminars in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
69 IE494 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
70 IE494 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
71 IE495 Special Topics in Operations Research Zorunlu 3 0 5
72 IE495 Special Topics in Operations Research Zorunlu 3 0 5
73 IE496 Current Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
74 IE496 Current Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
75 MGT372 Principles of Management Zorunlu 3 0 5
76 MGT372 Principles of Management Zorunlu 3 0 5
77 MGT465 Entrepreneurship and Small Business Management Zorunlu 3 0 5
78 MGT465 Entrepreneurship and Small Business Management Zorunlu 3 0 5
79 MGT466 Management of Change Zorunlu 3 0 5
80 MGT466 Management of Change Zorunlu 3 0 5
81 MGT473 Strategic Management I Zorunlu 3 0 5
82 MGT473 Strategic Management I Zorunlu 3 0 5
83 MGT474 Strategic Management II Zorunlu 3 0 5
84 MGT474 Strategic Management II Zorunlu 3 0 5
85 MRK371 Marketing Management Zorunlu 3 0 5
86 MRK371 Marketing Management Zorunlu 3 0 5

^