Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve ilk lisansüstü öğrencilerinin eğitimine 1994 yılında başlamıştır. Bir hazırlık döneminin ardından 1997-1998 akademik yılında da ilk lisans öğrencilerini kabul etmiştir. Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin vizyonu doğrultusunda, eğitim ve araştırma alanlarında seçimini yeni ürünlerin bilgisayar destekli tasarımı ve üretimi olacak şekilde yapmıştır. Türkiye, gümrüklerin kısmi olarak açılması yoluyla, kendi endüstrisinin Avrupa Birliği ülkelerininki ile rekabet edebilirliğini arttırma aşamasındadır. Bu amaca yönelik olarak küresel düşünme, yeni tasarım ve üretim teknolojileri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. İleri endüstriyel tasarım ve üretime ait temel ve uzmanlık bilgileri yalnızca üretimin kalite ve üretkenliğinin yükseltilmesi amacına değil, Türkiye’de ki yaşam kalitesi ve standardının yükseltilmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu nedenle Makine Mühendisliği Bölümünün amacı bu başlıkları dikkatlice incelemek, değerlendirmek, araştırmak, geliştirmek ve eğitime yerleştirmektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye’deki makine mühendisleri kendi ürünlerini tasarlayabilecek ve kendi teknolojilerini geliştirebilecek düzeye erişmelidirler.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puanı almış olmak. Bölüm eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 4 yıldır. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yada Marmara Üniversitesi'nin dönem başında yaptığı sınavdan yeterli puan alanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Fakat programların eğitim planlarında yer alan bazı havuz dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladıklarını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çağdaş Makine Mühendisliği eğitiminin verildiği bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan bölümdeki eğitimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümün eğitimin tamamıyla İngilizce dilinde yapılmasıdır. Stajlar da dahil olmak üzere 240 AKTS toplam kredisi olan eğitim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 2 adet 30'ar iş günü olan işyeri stajlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Marmara Üniversitesi Makine Muhendisliği Bölümü'nün özgörevi, bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler çerçevesinde topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Makine Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yerlere bilgi ve becerilerle donanımlı mesleki ve etik sorumluluk sahibi Makine mühendisleri yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı Makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Program birinci yılında birbirinden farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar , temel mühendislik, ve problem çözme derslerini içerir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ile tanıştırılmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler başlıca , Temel Makine Mühendisliği Hesapları , Temel işlemler, Statik ve Dinamik Hesapları, Termodinamik gibi Makine Mühendisliğinin çekirdek derslerinden oluşmaktadr. Üçüncü yılda yer alan Makine Elemanları I ve II dersinde de öğrencilere tasarım uygulamaları ve son sınıfta verilen Bitirme Projesine dersine hazırlık yapılmaktadır. Program süresi boyunca programdaki zorunlu derslere ek olarak makine mühendisliğinin genel yelpazesi içinde yer alan konuların oluşturduğu seçmeli dersler sunulur. Program, oğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli derslerle de zenginleştirilmiştir. Dördüncü yılda alınan Bitirme Projesi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir proje kapsamındadır ve bir tez halinde sunulmaktadır. Ayrıca, 4. ve 6. yarıyılların sonunda herbiri 4 hafta olmak üzere toplam 8 hafta, endüstride yaz stajı yapmaktadırlar
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların istihdam alanı oldukça geniştir. Tasarım, Üretim, Robot uygulamaları, Kontrol uygulamaları, Yöneticilik, Otomasyon sistemleri, Havalandırma/Isıtma Sistemleri Tasarımı, Bakım Onarım bölümleri gibi birçok alanda istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun ingilizce yeterlik sinavini karşılamaları halinde kendi alaninda veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sinavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler için seçilmiş kaliteli problemler sözlü ve yazili olarak örnek şekilde sınava hazırlık olarak çözülür. Arasınavların tümü yarıryılın altıncı haftasında yapılmaktadir. Her yarı yılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programları yarıyılın başladığı ilk ay içinde öğrenci işleri tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihleri öğrenci işleri tarafından ian edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, Quizler, seminer sunumları ve Laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri ögrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktivitelerin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında ilgili dersin syllabus'u tarafından oğrencilere duyurulur. Yarıyıl notu (ham not) dönem içi aktivitelerin ortalamasının (arasınav,quiz, ödev, sunum,proje...) % 60'ı, final sınavınin % 40'ı alınarak bulunur. Öğrencinin ham notları değerlendirme sistemine göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin basan notu belirlenir. Arasınav veya final sinavı gerektirmeyen snavlar oğretim üyesi tarafından belirlenir.Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersten (FF) veya (FD) olması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yaryılın sonundan itibaren oğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması' nin en az 1.80 olmasi gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Stajlar da dahil olmak üzere 240 AKTS toplam kredisi olan eğitim planında yer alan tüm dersleri (46 zorunlu, 3 teknik olmayan ve 4 teknik seçmeli ders alınmalı) başarıyla tamamlamak ve 2 adet 30'ar iş günü olan işyeri stajlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mezuniyet için yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı , AKTS /DS Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğrul Taçgın Tel :0-216 -418 23 58/1214 E-mail :ertugrul.tacgin@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 34722 Kadıköy İstanbul, TÜRKİYE Tel : 0-216 -418 23 58/1214 Fax : 0 216 348 02 93
Bölüm Olanakları
Son yıllarda önemli katilimlarla öğretim Üyesi zenginleşen bölümde halen 7 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımci Doçent, 5 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. CAD/CAM laboratuvarlarının yanısıra Makine mühendislği uygulamalarını tanıtan deney sistemlerinin yer aldığı Elektrik Laboratuvarı, CFD laboratuvarı, Talaşlı İmalat Atelyesi, PIV laboratuvarı, Akışkanlar Mekaniği laboratuvarları bulunmaktadir. Tümünde internet bağlantısı bulunan, Office XP, Fortran, Matlab, Autocad, ANSYS, CATIA ve SolidWorks gibi programlarla donatılmış toplam 45 bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuvarımız eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Makine Mühendisliği bölümü, Erasmus programına da katılmış olup çeşitli AB ülkelerinden yabancı uyruklu öğrencilerin de eğitim gördüğü bir bölümdür. Geçen zaman zarfında bolüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği hakkında yeterli bilgi birikimi sahibi olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11 Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CSE123 Introduction to Computing Zorunlu 3 2 8
3 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
4 ME100 Introduction to Mechanical Engineering Zorunlu 2 0 5
5 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
6 PHYS103 Physics Lab Zorunlu 0 2 2
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CHEM107 Basic Chemistry Zorunlu 4 0 6
3 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
4 ME161 Engineering Drawing Zorunlu 2 2 8
5 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MATH256 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
2 ME200 Mechanical Engineering Fundamentals Zorunlu 0 2 2
3 ME231 Mechanical Engineering Drawing Zorunlu 2 2 5
4 ME251 Statics Zorunlu 3 0 5
5 ME263 Thermodynamics I Zorunlu 3 0 5
6 MSE272 Introduction to Materials Science Zorunlu 3 0 5
7 STAT254 Statistics for Engineers Zorunlu 3 0 4
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MATH252 Vector Analysis Zorunlu 3 0 5
2 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
3 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
4 ME252 Dynamics Zorunlu 4 0 6
5 ME264 Thermodynamics II Zorunlu 3 0 5
6 ME271 Strength of Materials Zorunlu 3 0 5
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
2 ME300 Summer Practice I Zorunlu 0 0 3
3 ME313 Manufacturing Processes I Zorunlu 3 2 5
4 ME321 System Dynamics and Control Zorunlu 3 0 5
5 ME331 Machine Design I Zorunlu 2 2 5
6 ME361 Fluid Mechanics Zorunlu 4 0 5
7 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON204 Engineering Economy Zorunlu 2 0 3
2 EE233 Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering Zorunlu 3 0 5
3 EE235 Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering Lab Zorunlu 0 2 2
4 ME314 Mechanisms Zorunlu 3 0 6
5 ME332 Machine Design II Zorunlu 3 0 6
6 ME371 Heat Transfer Zorunlu 4 0 6
7 ME398 Machine Design Project Zorunlu 0 2 2
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ME400 Summer Practice II Zorunlu 0 0 3
2 ME411 Experimental Methods in Mechanical Engineering Zorunlu 2 2 5
3 ME441 Computer-Aided Design (CAD) Techniques Zorunlu 2 2 5
4 ME483 Internal Combustion Engines I Zorunlu 3 0 5
5 ME497 Engineering Project I Zorunlu 0 2 4
6 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
7 TE-1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 12 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 LAW203 Business Law and Ethics Zorunlu 3 0 4
2 ME498 Engineering Project II Zorunlu 0 4 8
3 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
4 TE-2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
5 TE-3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
6 TE-4 Technical Elective - 4 Seçmeli 3 0 5
Toplam 14 4 30
Seçmeli
5 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > TE-1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ME304 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
2 ME315 Advanced Strength of Materials Zorunlu 3 0 5
3 ME318 Mechanical Vibrations Zorunlu 3 0 5
4 ME322 Mechatronics Zorunlu 3 0 5
5 ME364 Hydraulic Machinery Zorunlu 3 0 5
6 ME403 Computational Methods in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
7 ME404 Introduction to Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
8 ME405 Engineering Design with Polymers Zorunlu 3 0 5
9 ME410 Value Engineering Zorunlu 3 0 5
10 ME413 Non-Destructive Testing Zorunlu 3 0 5
11 ME414 Optical Measurement Techniques Zorunlu 3 0 5
12 ME416 Mechanics of Composite Materials Zorunlu 3 0 5
13 ME418 Introduction to Robotics Zorunlu 3 0 5
14 ME419 Introduction to Finite Element Analysis Zorunlu 3 0 5
15 ME420 Dynamics of Mechanisms and Machines Zorunlu 3 0 5
16 ME422 Control Systems Zorunlu 3 0 5
17 ME431 Mechanical System Design Zorunlu 3 0 5
18 ME432 Reliability for Mechanical Engineers Zorunlu 3 0 5
19 ME433 Designing Quality Products Zorunlu 3 0 5
20 ME434 Optimization of Mechanical Systems Zorunlu 3 0 5
21 ME436 Hoisting and Conveying Machines Zorunlu 3 0 5
22 ME442 Computer-Aided Manufacturing Zorunlu 3 0 5
23 ME443 Manufacturing Processes II Zorunlu 3 0 5
24 ME444 Production Planning & Control Zorunlu 3 0 5
25 ME445 Production Engineering I Zorunlu 3 0 5
26 ME446 Production Engineering II Zorunlu 3 0 5
27 ME451 Automotive Engineering Zorunlu 3 0 5
28 ME461 Compressible Fluid Flow Zorunlu 3 0 5
29 ME462 Fluid Power System Zorunlu 3 0 5
30 ME471 Natural Gas Applications Zorunlu 3 0 5
31 ME472 Thermal Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
32 ME474 HVAC System Design Zorunlu 3 0 5
33 ME475 Design and Rating of Heat Exchangers Zorunlu 3 0 5
34 ME476 Refrigeration Zorunlu 3 0 5
35 ME477 Steam Boilers Zorunlu 3 0 5
36 ME479 Thermic Turbomachineries Zorunlu 3 0 5
37 ME481 Energy Conversion Systems I Zorunlu 3 0 5
38 ME482 Energy Conversion Systems II Zorunlu 3 0 5
39 ME484 Internal Combustion Engines II Zorunlu 3 0 5
40 ME486 Solar Energy Technology Zorunlu 3 0 5
41 ME487 Renewable Energy Utilization Zorunlu 3 0 5
42 ME495 Special Topics in Mechanical Engineering I Zorunlu 3 0 5
43 ME496 Special Topics in Mechanical Engineering II Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > TE-2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ME304 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
2 ME304 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
3 ME304 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
4 ME315 Advanced Strength of Materials Zorunlu 3 0 5
5 ME315 Advanced Strength of Materials Zorunlu 3 0 5
6 ME315 Advanced Strength of Materials Zorunlu 3 0 5
7 ME318 Mechanical Vibrations Zorunlu 3 0 5
8 ME318 Mechanical Vibrations Zorunlu 3 0 5
9 ME318 Mechanical Vibrations Zorunlu 3 0 5
10 ME322 Mechatronics Zorunlu 3 0 5
11 ME322 Mechatronics Zorunlu 3 0 5
12 ME322 Mechatronics Zorunlu 3 0 5
13 ME364 Hydraulic Machinery Zorunlu 3 0 5
14 ME364 Hydraulic Machinery Zorunlu 3 0 5
15 ME364 Hydraulic Machinery Zorunlu 3 0 5
16 ME403 Computational Methods in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
17 ME403 Computational Methods in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
18 ME403 Computational Methods in Mechanical Engineering Zorunlu 3 0 5
19 ME404 Introduction to Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
20 ME404 Introduction to Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
21 ME404 Introduction to Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
22 ME405 Engineering Design with Polymers Zorunlu 3 0 5
23 ME405 Engineering Design with Polymers Zorunlu 3 0 5
24 ME405 Engineering Design with Polymers Zorunlu 3 0 5
25 ME410 Value Engineering Zorunlu 3 0 5
26 ME410 Value Engineering Zorunlu 3 0 5
27 ME410 Value Engineering Zorunlu 3 0 5
28 ME413 Non-Destructive Testing Zorunlu 3 0 5
29 ME413 Non-Destructive Testing Zorunlu 3 0 5
30 ME413 Non-Destructive Testing Zorunlu 3 0 5
31 ME414 Optical Measurement Techniques Zorunlu 3 0 5
32 ME414 Optical Measurement Techniques Zorunlu 3 0 5
33 ME414 Optical Measurement Techniques Zorunlu 3 0 5
34 ME416 Mechanics of Composite Materials Zorunlu 3 0 5
35 ME416 Mechanics of Composite Materials Zorunlu 3 0 5
36 ME416 Mechanics of Composite Materials Zorunlu 3 0 5
37 ME418 Introduction to Robotics Zorunlu 3 0 5
38 ME418 Introduction to Robotics Zorunlu 3 0 5
39 ME418 Introduction to Robotics Zorunlu 3 0 5
40 ME419 Introduction to Finite Element Analysis Zorunlu 3 0 5
41 ME419 Introduction to Finite Element Analysis Zorunlu 3 0 5
42 ME419 Introduction to Finite Element Analysis Zorunlu 3 0 5
43 ME420 Dynamics of Mechanisms and Machines Zorunlu 3 0 5
44 ME420 Dynamics of Mechanisms and Machines Zorunlu 3 0 5
45 ME420 Dynamics of Mechanisms and Machines Zorunlu 3 0 5
46 ME422 Control Systems Zorunlu 3 0 5
47 ME422 Control Systems Zorunlu 3 0 5
48 ME422 Control Systems Zorunlu 3 0 5
49 ME431 Mechanical System Design Zorunlu 3 0 5
50 ME431 Mechanical System Design Zorunlu 3 0 5
51 ME431 Mechanical System Design Zorunlu 3 0 5
52 ME432 Reliability for Mechanical Engineers Zorunlu 3 0 5
53 ME432 Reliability for Mechanical Engineers Zorunlu 3 0 5
54 ME432 Reliability for Mechanical Engineers Zorunlu 3 0 5
55 ME433 Designing Quality Products Zorunlu 3 0 5
56 ME433 Designing Quality Products Zorunlu 3 0 5
57 ME433 Designing Quality Products Zorunlu 3 0 5
58 ME434 Optimization of Mechanical Systems Zorunlu 3 0 5
59 ME434 Optimization of Mechanical Systems Zorunlu 3 0 5
60 ME434 Optimization of Mechanical Systems Zorunlu 3 0 5
61 ME436 Hoisting and Conveying Machines Zorunlu 3 0 5
62 ME436 Hoisting and Conveying Machines Zorunlu 3 0 5
63 ME436 Hoisting and Conveying Machines Zorunlu 3 0 5
64 ME442 Computer-Aided Manufacturing Zorunlu 3 0 5
65 ME442 Computer-Aided Manufacturing Zorunlu 3 0 5
66 ME442 Computer-Aided Manufacturing Zorunlu 3 0 5
67 ME443 Manufacturing Processes II Zorunlu 3 0 5
68 ME443 Manufacturing Processes II Zorunlu 3 0 5
69 ME443 Manufacturing Processes II Zorunlu 3 0 5
70 ME444 Production Planning & Control Zorunlu 3 0 5
71 ME444 Production Planning & Control Zorunlu 3 0 5
72 ME444 Production Planning & Control Zorunlu 3 0 5
73 ME445 Production Engineering I Zorunlu 3 0 5
74 ME445 Production Engineering I Zorunlu 3 0 5
75 ME445 Production Engineering I Zorunlu 3 0 5
76 ME446 Production Engineering II Zorunlu 3 0 5
77 ME446 Production Engineering II Zorunlu 3 0 5
78 ME446 Production Engineering II Zorunlu 3 0 5
79 ME451 Automotive Engineering Zorunlu 3 0 5
80 ME451 Automotive Engineering Zorunlu 3 0 5
81 ME451 Automotive Engineering Zorunlu 3 0 5
82 ME461 Compressible Fluid Flow Zorunlu 3 0 5
83 ME461 Compressible Fluid Flow Zorunlu 3 0 5
84 ME461 Compressible Fluid Flow Zorunlu 3 0 5
85 ME462 Fluid Power System Zorunlu 3 0 5
86 ME462 Fluid Power System Zorunlu 3 0 5
87 ME462 Fluid Power System Zorunlu 3 0 5
88 ME471 Natural Gas Applications Zorunlu 3 0 5
89 ME471 Natural Gas Applications Zorunlu 3 0 5
90 ME471 Natural Gas Applications Zorunlu 3 0 5
91 ME472 Thermal Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
92 ME472 Thermal Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
93 ME472 Thermal Environmental Engineering Zorunlu 3 0 5
94 ME474 HVAC System Design Zorunlu 3 0 5
95 ME474 HVAC System Design Zorunlu 3 0 5
96 ME474 HVAC System Design Zorunlu 3 0 5
97 ME475 Design and Rating of Heat Exchangers Zorunlu 3 0 5
98 ME475 Design and Rating of Heat Exchangers Zorunlu 3 0 5
99 ME475 Design and Rating of Heat Exchangers Zorunlu 3 0 5
100 ME476 Refrigeration Zorunlu 3 0 5
101 ME476 Refrigeration Zorunlu 3 0 5
102 ME476 Refrigeration Zorunlu 3 0 5
103 ME477 Steam Boilers Zorunlu 3 0 5
104 ME477 Steam Boilers Zorunlu 3 0 5
105 ME477 Steam Boilers Zorunlu 3 0 5
106 ME479 Thermic Turbomachineries Zorunlu 3 0 5
107 ME479 Thermic Turbomachineries Zorunlu 3 0 5
108 ME479 Thermic Turbomachineries Zorunlu 3 0 5
109 ME481 Energy Conversion Systems I Zorunlu 3 0 5
110 ME481 Energy Conversion Systems I Zorunlu 3 0 5
111 ME481 Energy Conversion Systems I Zorunlu 3 0 5
112 ME482 Energy Conversion Systems II Zorunlu 3 0 5
113 ME482 Energy Conversion Systems II Zorunlu 3 0 5
114 ME482 Energy Conversion Systems II Zorunlu 3 0 5
115 ME484 Internal Combustion Engines II Zorunlu 3 0 5
116 ME484 Internal Combustion Engines II Zorunlu 3 0 5
117 ME484 Internal Combustion Engines II Zorunlu 3 0 5
118 ME486 Solar Energy Technology Zorunlu 3 0 5
119 ME486 Solar Energy Technology Zorunlu 3 0 5
120 ME486 Solar Energy Technology Zorunlu 3 0 5
121 ME487 Renewable Energy Utilization Zorunlu 3 0 5
122 ME487 Renewable Energy Utilization Zorunlu 3 0 5
123 ME487 Renewable Energy Utilization Zorunlu 3 0 5
124 ME495 Special Topics in Mechanical Engineering I Zorunlu 3 0 5
125 ME495 Special Topics in Mec