Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ;Mühensilik Fakültemizin 1991 kuruluş tarihinden sonra sırası ile Bilgisayar , Çevre ,Endüstri ,Elektrik-Elektronik , Kimya ve Makine Mühendisliklerinin ardından 1997 yılında Malzeme Bilimi ve Üretim Metalurjisi Anabilim Dallarının faaliyete geçmesi ile kurulmuştur. Bölümümüz 2000-2001 Eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2003-2004 Eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans programını ve 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında Doktora programını açmıştır.
Kazanılan Derece
Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin programında öğrencilerimiz temel bilim ve mühendislik bilimleri dersleri ile mühendislik tasarımı ve zorunlu bölüm derslerinin yanı sıra, kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarında verilen seçmeli dersleri alabilme olanaklarına sahiptirler, ve derslerde eğitim İngilizce olarak yapılmaktadır. Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Lisans Diploması" alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüze ÖSYM'nin hır yıl yurtgenelinde ve Kıbrısta yaptığı sınav sonucunda yeterli sayısal puanı alan her öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilir. Bölümümüz YÖK'ün ve Üniversitemizin lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrencileri belirlenen kontenjan dahilinde almaktadır. Bölümünmüzün eğitim dili İngiliz’cedir. Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Fakat programların eğitim planlarında yer alan bazı havuz dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladıklarını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzün eğitim dili İngiliz’cedir. Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. Bölüm eğitim planında yer alan tüm dersleri ve stajları yaparak 240 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümü; Malzeme yapısı hakkındaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım, geliştirme, üretim aşamalarından geçirerek toplumun ihtiyacı olan ürünlere dönüştürme ile ilgili mühendislik dalıdır. Uygarlığın başlangıcından beri çeşitli malzemeler enerji ile birlikte insanın yaşama standardını yükseltmek için kullanılmıştır. Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu programda öğrencilerimiz temel bilim ve mühendislik bilimleri dersleri ile mühendislik tasarımı ve zorunlu bölüm derslerinin yanı sıra, kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarında verilen seçmeli dersleri alabilme olanaklarına sahiptirler. Akademik olarak başarılı olan öğrencilerimizin fakültemiz içerisindeki diğer bölümlerde uzmanlaşmaya olanak sağlayan Yan Dal Programı veya ikinci bir programda lisans diploması almayı mümkün kılan Çift Anadal Programından yararlanmaları mümkündür. Bilindiği gibi, tarih boyunca ülkeler arasındaki bilgi ve teknoloji yarışının önemli bir cephesini üstün özellikli malzeme geliştirme ve kullanımı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, biz de öğrencilerimizi ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı hedefledik. Bunun için eğitimleri süresinde verilen derslerde ve laboratuarlarda bilgisayarların ve ileri teknoloji cihazların etkin bir şekilde kullanımını sağlamaktayız. Bunun yanında aldıkları derslerde araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, proje hazırlayan ve yönetebilen, çevresini ve gelişmeleri gözlemleyebilen, çok disiplinliliğe ve grup çalışmalarına yatkın bireyler yetiştirmek için gerekli olanakları sağlamaya çalışmaktayız. Bunları yapmaktaki amacımız kendilerinin sürekli alıcı değil, aldıklarını iyi bir şekilde yorumlayarak kullanabilen, kendisine ve içinde yaşadığı topluma artı değerler kazandırabilen üstün nitelikli bireyler olmaları içindir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Mezunlarımız, Üretim, İmalat, Kalite Kontrol, Ar-Ge ve Pazarlama gibi bir çok alanda yurt içinde Başta Türk Hava Yolları , Assan Aluminyum, Renoult A.Ş ,Tübitak MAM, Kroman Çelik A.Ş ,Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş gibi firmalarda çalışma hayatlarına devam etmektedirler. Çalışma Hayatının yanısıra Fransa , Finlandiya ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelerde hem yüksek eğitimlerine hemde iş hayatlarına devam etmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin programından mezun olabilmek için öğrenciler toplam 142 krediyi tamamlamak zorundadırlar. Fakültemizde değerlendirme harfli sisteme göre yapılmaktadır. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00'ın altında olan öğrenci mezun olamamaktadır. 30 iş günü laboratuvar, 30 iş günü de işletme stajı olmak üzere 60 iş günü yaz stajı zorunluluğu vardır. Son sınıf programında MSE497 Bitirme Projesi I ve MSE498 Bitirme Projesi II dersleri kapsamında bir tez yazma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Arif N. Güllüoğlu Rektör Yardımcısı Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendsiliği Bölümü D Binası MD 605 Göztepe Kampüsü Tel :02163480292/605 Fax :02163450126 E-mail: gulluoglu@marmara.edu.tr Kadıköy / İstanbul
Bölüm Olanakları
M.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü az sayıda, ancak nitelik açısından çok yüksek bir öğretim kadrosuyla eğitim ve arastırma etkinliklerine 1997 yılında baslamıstır. Bölüm ilerleyen yıllarda hızla gelismis, yurt dısından gelen genç yetenekleri kadrosuna katmıs ve kısa zamanda uluslar arası bir niteliğe erismistir. Bölüm son yıllarda arastırma ve eğitim laboratuarlarını kurmak yolunda akılcı ve verimli sekilde çalısmalar yapmıstır. Bunun neticesi olarak bölüm elemanları nitelikli ulusal ve uluslar arası projeler alarak çalısmalarını basarı ile sürdürmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri, malzemenin klasik konularında yaptığı çalısmalar yanında, Malzemenin önemli güncel konularında arastırmalarını sürdürmektedirler. Bu nedenle, bölümümüzde ileri teknoloji malzemelerin geliştirilmesi için gerekli laboratuarlar oluşturulmuştur. Malzeme Laboratuarları birimi üç ana bölümden oluşturulmuştur. Bunlar, Malzeme Üretim, Nitelendirme ve Mekanik özellikler laboratuarlarıdır. Bu laboratuarlar modern cihaz ve sistemlerle donatılmıştır. Burada elde edilen malzeme ve ürünlerin kompozisyonu, iç yapı ve özellikleri malzeme nitelendirme ve mekanik özellikler laboratuarlarında kurulan modern analiz cihazları ve sistemlerinde belirlenecektir. Malzeme Üretim Laboratuarı Bu laboratuarda ileri seramiklerin, metallerin, polimerlerin üretimindeki fiziksel işlemler ve kimyasal süreçler için gerekli üniteler ve malzemelerin üretiminden sonra gerekli işleme ve şekillendirme cihazları bulunmaktadır. • Kırma, • Öğütme, • Karıştırma • Boyutlandırma • Şekillendirme presi • Tek Eksenli Pres • İsostatik Pres • Fırınlar • Kurutma • Isıl İşlem • Sinterleme • Özel Üretim ve Sentez Cihazları • Sprey Kurutucu • Kristal Üretme Cihazları • Döküm ve Katılaştırma • Endüksiyon Fırını • Döküm Kumu Test Malzeme Nitelendirme Laboratuarı Bu laboratuarlar malzemelerin atomik kompozisyonlarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, faz analizleri, ve mikro yapı ve özelliklerini karakterize edecek cihazlarla donatılmıştır. • X-Işınları Difraktometresi • X-Işınları Spektrometresi • SEM • Termal analiz cihazları (TGA, DTA, DSG, Dilatometer), • Rheometre, • FT-IR, • Tane boyutu ölçüm, • Kimyasal analiz (ICP-MS, GC) • Metalografi • Numune Kesme ve Kalıplama • Numune hazırlama • Metal mikroskobu • Stereo Mikroskobu • Kalitatif Faz analizi • Korozyon test ünitesi Malzeme Mekanik Muayene Laboratuarları Bu laboratuarda katı malzemelerin mekanik özelliklini tayin etmek için gerekli cihazlar bulunmaktadır. • Çekme • Yorulma • Aşınma • Darbe • Sürünme • Sertlik • Mikro sertlik • Vickers, Brinell, Rockwell
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B2+ genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHEM101 General Chemistry I Zorunlu 3 2 6
3 CSE123 Introduction to Computing Zorunlu 3 2 6
4 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
5 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
6 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CHEM102 General Chemistry II Zorunlu 3 2 6
3 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
4 MSE100 Introduction to Materials Engineering Zorunlu 0 2 5
5 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
6 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSE-1 Basic Science Elective - 1 Seçmeli 3 0 4
2 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
3 ME161 Engineering Drawing Zorunlu 2 2 5
4 ME275 Statics and Strength of Materials Zorunlu 3 0 5
5 MSE201 Materials Science I Zorunlu 3 0 6
6 MSE203 Metallurgical Thermodynamics Zorunlu 3 0 5
Toplam 17 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSE-2 Basic Science Elective - 2 Seçmeli 3 0 4
2 EE233 Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering Zorunlu 3 0 5
3 MSE202 Materials Science II Zorunlu 3 0 6
4 MSE204 Solution Thermodynamics Zorunlu 3 0 5
5 MSE206 Materials Laboratory Zorunlu 1 4 5
6 MSE208 Phase Equilibria Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
2 MSE300 Summer Practice I Zorunlu 0 0 3
3 MSE301 Mechanical Behavior of Materials Zorunlu 3 0 4
4 MSE303 Transport Phenomena Zorunlu 2 2 5
5 MSE313 Metallography Zorunlu 2 2 5
6 MSE321 Ceramic Materials Zorunlu 3 0 4
7 MSE331 Chemical Metallurgy Zorunlu 2 2 5
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON204 Engineering Economy Zorunlu 2 0 3
2 LAW203 Business Law and Ethics Zorunlu 3 0 4
3 MSE302 Deformation Processes Zorunlu 3 0 6
4 MSE311 Physical Metallurgy Zorunlu 3 0 5
5 MSE314 Materials Characterization Zorunlu 2 2 6
6 MSE322 Ceramic Processing Techniques Zorunlu 2 2 6
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE400 Summer Practice II Zorunlu 0 0 3
2 MSE401 Degradation of Materials Zorunlu 2 2 5
3 MSE411 Solidification Processes Zorunlu 3 0 5
4 MSE497 Engineering Project I Zorunlu 0 4 4
5 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
6 TE-1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
7 TE-2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 13 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE412 Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials Zorunlu 3 0 6
2 MSE498 Engineering Project II Zorunlu 0 4 9
3 TE-3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
4 TE-4 Technical Elective - 4 Seçmeli 3 0 5
5 TE-5 Technical Elective - 5 Seçmeli 3 0 5
Toplam 12 4 30
Seçmeli
1 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > BSE-1 Basic Science Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHEM201 Physical Chemistry Zorunlu 2 2 4
2 CHEM203 Organic Chemistry Zorunlu 2 2 4
3 CHEM205 Inorganic Chemistry Zorunlu 2 2 4
4 CHEM209 Analytical Chemistry Zorunlu 2 2 4
5 CHEM211 Electrochemistry Zorunlu 2 2 4
6 MATH256 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
7 MATH258 Partial Differential Equations Zorunlu 3 0 4
8 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
9 STAT254 Statistics for Engineers Zorunlu 3 0 4
4 . Dönem > BSE-2 Basic Science Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHEM201 Physical Chemistry Zorunlu 2 2 4
2 CHEM203 Organic Chemistry Zorunlu 2 2 4
3 CHEM205 Inorganic Chemistry Zorunlu 2 2 4
4 CHEM209 Analytical Chemistry Zorunlu 2 2 4
5 CHEM211 Electrochemistry Zorunlu 2 2 4
6 MATH256 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
7 MATH258 Partial Differential Equations Zorunlu 3 0 4
8 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
9 STAT254 Statistics for Engineers Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > TE-1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
2 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
3 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
4 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
5 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
6 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
7 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
8 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
9 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
10 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
11 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
12 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
13 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
14 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
15 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
16 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
17 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
18 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
19 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
20 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
21 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
22 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
23 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
24 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
25 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
26 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
27 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
28 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
29 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
30 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
31 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
32 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
33 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
34 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
35 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
36 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
37 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
38 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
39 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
40 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
41 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
42 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
43 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
44 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > TE-2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
2 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
3 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
4 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
5 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
6 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
7 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
8 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
9 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
10 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
11 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
12 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
13 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
14 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
15 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
16 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
17 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
18 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
19 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
20 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
21 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
22 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
23 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
24 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
25 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
26 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
27 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
28 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
29 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
30 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
31 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
32 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
33 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
34 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
35 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
36 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
37 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
38 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
39 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
40 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
41 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
42 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
43 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
44 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-3 Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
2 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
3 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
4 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
5 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
6 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
7 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
8 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
9 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
10 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
11 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
12 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
13 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
14 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
15 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
16 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
17 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
18 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
19 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
20 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
21 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
22 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
23 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
24 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
25 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
26 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
27 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
28 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
29 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
30 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
31 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
32 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
33 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
34 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
35 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
36 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
37 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
38 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
39 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
40 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
41 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
42 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
43 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
44 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
45 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
46 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
47 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
48 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
49 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
50 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
51 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
52 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
53 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
54 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
55 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
56 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
57 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
58 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
59 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
60 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
61 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
62 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
63 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
64 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
65 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
66 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-4 Technical Elective - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
2 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
3 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
4 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
5 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
6 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
7 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
8 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
9 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
10 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
11 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
12 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
13 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
14 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
15 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
16 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
17 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
18 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
19 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
20 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
21 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
22 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
23 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
24 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
25 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
26 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
27 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
28 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
29 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
30 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
31 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
32 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
33 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
34 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
35 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
36 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
37 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
38 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
39 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
40 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
41 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
42 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
43 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
44 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
45 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
46 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
47 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
48 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
49 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
50 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
51 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
52 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
53 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
54 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
55 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
56 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
57 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
58 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
59 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
60 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
61 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
62 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
63 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
64 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
65 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
66 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-5 Technical Elective - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
2 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
3 MSE402 Surface Treatment of Metals and Alloys Zorunlu 3 0 5
4 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
5 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
6 MSE404 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
7 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
8 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
9 MSE413 Thermal Processes of Materials Zorunlu 3 0 5
10 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
11 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
12 MSE414 Materials Selection and Design Zorunlu 3 0 5
13 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
14 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
15 MSE415 Physical Modeling in Electron Microscopy Zorunlu 3 0 5
16 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
17 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
18 MSE416 Structure and Properties of Engineering Alloys Zorunlu 3 0 5
19 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
20 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
21 MSE417 Polymeric Materials Zorunlu 3 0 5
22 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
23 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
24 MSE418 Nondestructive Evaluation of Materials Zorunlu 3 0 5
25 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
26 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
27 MSE420 Polymer Processing Zorunlu 3 0 5
28 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
29 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
30 MSE421 Glass Science and Technology Zorunlu 3 0 5
31 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
32 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
33 MSE422 Cement and Concrete Technology Zorunlu 3 0 5
34 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
35 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
36 MSE431 Welding Technology Zorunlu 3 0 5
37 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
38 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
39 MSE432 Foundry Technolgy Zorunlu 3 0 5
40 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
41 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
42 MSE433 Non-Ferrous Metallurgy Zorunlu 3 0 5
43 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
44 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
45 MSE435 Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 5
46 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
47 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
48 MSE437 Powder Technology Zorunlu 3 0 5
49 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
50 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
51 MSE439 Composite Materials Zorunlu 3 0 5
52 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
53 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
54 MSE444 Semiconductors Zorunlu 3 0 5
55 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
56 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
57 MSE471 Special Topics in Materials Engineering I Zorunlu 3 0 5
58 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
59 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
60 MSE472 Special Topics in Materials Engineering II Zorunlu 3 0 5
61 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
62 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
63 MSE473 Materials Engineering Economics and Plant Design Zorunlu 3 0 5
64 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
65 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5
66 MSE474 Total Quality Management in Materials Engineering Zorunlu 3 0 5

^