Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994 senesinde kurulmuştur. Yer imkanlarının sağlanması ve hazırlık sürecinin tamamlanması ile 2010 senesinde ilk Lisans öğrencilerini kabul etmiştir. Misyon olarak, mühendislik için gerekli bilgi ve beceriyi öğrencilerine yüksek kalitede sağlayarak; onları, yurtta ve dünyada, hem uygulama hem de araştırma alanında başarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaştırmak, vizyon olarak ise, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yurtta ve dünyada ihtiyaç duyulan gerekli tüm bilgi, beceri ve teknolojileri kavramak, geliştirmek, üretmek ve yaymak belirlenmiştir.
Kazanılan Derece
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınavlardan (YGS ve LYS) YÖK'ün belirlemiş olduğu yeterli puanı almak. Bunlara ek olarak, bölüm eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle hazırlık eğitiminin tamamlanması veya YDYO'nun düzenlediği veya başka kurumlar tarafından düzenlenmiş olup YDYO'nun geçerliliğini kabul ettiği sınavlardan birinden geçer not almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, YÖK'ün belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında yürütülmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Modern bir anlayış ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitiminin verildiği bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık hariç 4 yıldır. Tamamı İngilizce olarak verilmekte olan, müfredatta yer alan tüm derslerin başarı ile tamamlamak ve 2 adet 30'ar günlük işyeri stajlarını başarı ile tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Marmara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında sağlam bilgi düzeyi kazanmış ve profesyonel eğitim almış, modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde uygulamalı alanlarda çalışma ve araştırma yapabilecek, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki hızlı gelişmeleri takip edebilen, uygulayan, geliştiren, ve bunlara katkıda bulunabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini kazanmış, ileri seviyede çözümleme ve tasarım yeteneklerine sahip, bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, çok disiplinli konularda çalışma yapabilen, yüksek meslek etiğine ve sorumluluk duygusuna sahip, erdemli, çalışkan, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum yararına kullanan, evrensel değerlere önem veren, çevre bilinci olan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, liderlik vasıflarına sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisi ve bilim adamı adayı öğrenciler yetiştirmeyi, öğrencilerine sosyal hayat, iş dünyası, endüstri ve insan olgusunun mühendisliğin bütünleyici unsurları olduğunun bilincini vermeyi ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunacak araştırma etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Elektrik ve elektronik endüstrisi yanında, elektrik, elektronik, otomasyon, haberleşme ve yazılım içeren tüm sektörlerde yer bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği ALES sınavından geçerli not almaları ve başvurdukları kurumun İngilizce yeterlilik koşullarını sağlamaları halinde kendi alanlarında veya izin verilen farklı alanlarda yüksek lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmaları zorunludur. Öğrencinin devamlılığı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her dönem 15 hafta sürmekte ve 8. haftada arasınav yapılmaktadır. Dönem sonunda ise final sınavları yapılmaktadır. Ayrıca dönem süresince derslere ve öğretim üyelerine bağlı olmak üzere, quiz, ödev, sunum, rapor ve laboratuvar gibi araçlar da öğrencilerin performanslarını değerlendirme kullanılabilmektedir. Yıl sonu notunun % 60'ı dönem içinde yapılan değerlendirmeler ve/veya arasınavlardan, %40'ı ise final sınavından oluşmaktadır ve harf notu olarak tespit edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmeleri için de Genel Akademik Not Ortalamasının en az 1.80 olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
"Yeterlilik koşulları ve kuralları" başlığı altında verilen koşullar geçerlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Murat Doğruel Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Göztepe, İstanbul 34722 Ofis: (0216) 3480292/ 655 mdogruel@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümün lisans öğrencilerini kabul etmeye başlamsıyla birlikte hızlı bir gelişme ve yapılanma sürecine girilmiştir. Elektronik, Elektrik Devre, Sayısal Tasarım ve Mikroişlemci, Bilgisayar - Hesaplamalı Bilimler, Sinyal İşleme, Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Elektromanyetik ve Güç Sistemleri Laboratuvarı imkanları mevcut olup, gelişme ve yenileme süreci devam etmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalarla beklenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi, bileşeni veya süreci tasarlama becerisi
4 Çok disiplinli takımlarda görev yapma becerisi
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumlulukları anlama (kavrama)
7 Etkin iletişim kurma becerisi
8 Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gerekli geniş kapsamlı eğitim
9 Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kullanma becerisi
10 Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahipliği
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHEM107 Basic Chemistry Zorunlu 4 0 6
3 CSE141 Introduction to Computer Programming Zorunlu 3 2 6
4 EE101 Introduction to Electrical Engineering Zorunlu 2 0 3
5 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
6 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CSE142 Intermediate Programming Zorunlu 3 2 8
3 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
4 MATH256 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
5 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
6 PHYS103 Physics Lab Zorunlu 0 2 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE225 Data Structures Zorunlu 3 2 7
2 EE201 Electrical Circuits I Zorunlu 3 2 5
3 EE221 Computer Tools for EE Zorunlu 2 2 5
4 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
5 MSE272 Introduction to Materials Science Zorunlu 3 0 5
6 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE238 Systems Programming Zorunlu 2 2 6
2 EE202 Electrical Circuits II Zorunlu 3 2 7
3 MATH257 Discrete Mathematics Zorunlu 3 0 5
4 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
5 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
6 STAT253 Probability and Statistics Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE315 Digital Design Zorunlu 3 2 6
2 CSE363 Object-Oriented Software Design Zorunlu 3 0 5
3 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
4 EE300 Summer Practice I Zorunlu 0 0 3
5 EE311 Electronics I Zorunlu 3 2 6
6 EE361 Signals and Systems Zorunlu 3 2 6
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON204 Engineering Economy Zorunlu 2 0 3
2 EE312 Electronics II Zorunlu 3 2 7
3 EE352 Fundamentals of Electromagnetics Zorunlu 3 0 6
4 EE372 System Dynamics and Control Zorunlu 3 2 7
5 EE382 Communication Engineering Zorunlu 3 2 7
Toplam 14 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EE400 Summer Practice II Zorunlu 0 0 3
2 EE441 Energy Conversion Zorunlu 3 2 6
3 EE497 Engineering Project I Zorunlu 0 4 8
4 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
5 TE-1,2 Technical Elective - 1,2 Seçmeli 6 0 10
Toplam 11 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EE498 Engineering Project II Zorunlu 0 4 11
2 LAW203 Business Law and Ethics Zorunlu 3 0 4
3 TE-3,4,5 Technical Elective - 3,4,5 Seçmeli 9 0 15
Toplam 12 4 30
Seçmeli
3 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > TE-1,2 Technical Elective - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE414 VLSI Circuit Design Zorunlu 3 0 5
2 CSE453 Information Systems: Analysis & Design Zorunlu 3 0 5
3 CSE456 Management of Information Systems Zorunlu 3 0 5
4 CSE457 Information Systems Security Zorunlu 3 0 5
5 CSE460 Principles of Programming Languages Zorunlu 3 0 5
6 CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 5
7 CSE474 Computer Networks Zorunlu 3 0 5
8 CSE475 Wireless and Mobile Networks Zorunlu 3 0 5
9 CSE482 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
10 CSE483 Computer Graphics Zorunlu 3 0 5
11 CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 5
12 CSE488 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
13 EE411 Electronic Measurement and Instrumentation Techniques Zorunlu 3 0 5
14 EE412 Digital Electronics Zorunlu 3 0 5
15 EE413 Communication Electronics Zorunlu 3 0 5
16 EE414 Industrial Electronics Zorunlu 3 0 5
17 EE415 Op-Amps and Applications Zorunlu 3 0 5
18 EE416 Design with Integrated Circuits Zorunlu 3 0 5
19 EE417 Electrical Equipment and Applications Zorunlu 3 0 5
20 EE437 Microprocessors Zorunlu 3 0 5
21 EE442 Utilization of Electrical Energy Zorunlu 3 0 5
22 EE443 Static Power Conversion Zorunlu 3 0 5
23 EE444 Power System Analysis I Zorunlu 3 0 5
24 EE445 Power System Analysis II Zorunlu 3 0 5
25 EE446 Electrical Distribution Systems Zorunlu 3 0 5
26 EE447 High Voltage Techniques I Zorunlu 3 0 5
27 EE448 High Voltage Techniques II Zorunlu 3 0 5
28 EE449 Power System Protection Zorunlu 3 0 5
29 EE451 Electromagnetic Waves Zorunlu 3 0 5
30 EE452 Antennas and Propagation Zorunlu 3 0 5
31 EE453 Microwaves Zorunlu 3 0 5
32 EE461 Introduction to Digital Signal Processing Zorunlu 3 0 5
33 EE462 Introduction to Image Processing Zorunlu 3 0 5
34 EE471 Linear System Theory Zorunlu 3 0 5
35 EE472 Control Technology and Design Zorunlu 3 0 5
36 EE473 Introduction to Optimization Theory Zorunlu 3 0 5
37 EE474 Discrete Time Systems Zorunlu 3 0 5
38 EE475 Nonlinear Control Systems Zorunlu 3 0 5
39 EE476 Process Control Zorunlu 3 0 5
40 EE481 Introduction to Information Theory Zorunlu 3 0 5
41 EE482 Digital Communication Zorunlu 3 0 5
42 EE483 Mobile Communication Zorunlu 3 0 5
43 EE491 Special Topics in Electrical and Electronics Engineering Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TE-3,4,5 Technical Elective - 3,4,5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE414 VLSI Circuit Design Zorunlu 3 0 5
2 CSE453 Information Systems: Analysis & Design Zorunlu 3 0 5
3 CSE456 Management of Information Systems Zorunlu 3 0 5
4 CSE457 Information Systems Security Zorunlu 3 0 5
5 CSE460 Principles of Programming Languages Zorunlu 3 0 5
6 CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 5
7 CSE474 Computer Networks Zorunlu 3 0 5
8 CSE475 Wireless and Mobile Networks Zorunlu 3 0 5
9 CSE482 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 5
10 CSE483 Computer Graphics Zorunlu 3 0 5
11 CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 5
12 CSE488 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
13 EE411 Electronic Measurement and Instrumentation Techniques Zorunlu 3 0 5
14 EE412 Digital Electronics Zorunlu 3 0 5
15 EE413 Communication Electronics Zorunlu 3 0 5
16 EE414 Industrial Electronics Zorunlu 3 0 5
17 EE415 Op-Amps and Applications Zorunlu 3 0 5
18 EE416 Design with Integrated Circuits Zorunlu 3 0 5
19 EE417 Electrical Equipment and Applications Zorunlu 3 0 5
20 EE437 Microprocessors Zorunlu 3 0 5
21 EE442 Utilization of Electrical Energy Zorunlu 3 0 5
22 EE443 Static Power Conversion Zorunlu 3 0 5
23 EE444 Power System Analysis I Zorunlu 3 0 5
24 EE445 Power System Analysis II Zorunlu 3 0 5
25 EE446 Electrical Distribution Systems Zorunlu 3 0 5
26 EE447 High Voltage Techniques I Zorunlu 3 0 5
27 EE448 High Voltage Techniques II Zorunlu 3 0 5
28 EE449 Power System Protection Zorunlu 3 0 5
29 EE451 Electromagnetic Waves Zorunlu 3 0 5
30 EE452 Antennas and Propagation Zorunlu 3 0 5
31 EE453 Microwaves Zorunlu 3 0 5
32 EE461 Introduction to Digital Signal Processing Zorunlu 3 0 5
33 EE462 Introduction to Image Processing Zorunlu 3 0 5
34 EE471 Linear System Theory Zorunlu 3 0 5
35 EE472 Control Technology and Design Zorunlu 3 0 5
36 EE473 Introduction to Optimization Theory Zorunlu 3 0 5
37 EE474 Discrete Time Systems Zorunlu 3 0 5
38 EE475 Nonlinear Control Systems Zorunlu 3 0 5
39 EE476 Process Control Zorunlu 3 0 5
40 EE481 Introduction to Information Theory Zorunlu 3 0 5
41 EE482 Digital Communication Zorunlu 3 0 5
42 EE483 Mobile Communication Zorunlu 3 0 5
43 EE491 Special Topics in Electrical and Electronics Engineering Zorunlu 3 0 5

^