Lisans Programları
Ebelik - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü; 10 Eylül 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümü olarak kurulmuştur.(önlisans ) 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Önlisans düzeyinde öğrenci alımı yapılmış ve aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 02 Kasım 1996 tarih 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Marmara Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu’na dönüştürmüş olup 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında itibaren Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul bünyesindeki Ebelik Bölümü 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısından alınan kararla ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca,”İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Ebelik Bölümü’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne aktarılması ve öğrenci alımı Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne olması kararlaştırılmıştır.
Kazanılan Derece
EBE
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüzde Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kabul koşulları doğrultusunda öğrenci kabulu ve kayıtları yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1.Üniversitenin ilgili birimlerince uygulanan dil sınavında başarılı olanlar yabancı dil dersi için muaf sayılır. 2. Yatay geçiş yapan öğrencilerin almış oldukları aynı yada yakın dersler fakülte kurul kurul kararı ile muaf sayılabilir. 3. Yatay geçiş kabul edilen yükseköğrenim kurumu dışında alınan kurs ve sertifikalar ders muafiyeti için geçerli değildir..
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1.Mesleki dersler uygulamalı olup devam zorunluluğu vardır. 2. Uygulamalı derslerin uygulama notu ara sınav notu ile ortalama alınarak değerlendirilir. 3. 7. ve 8. yarıyılda intern programları yer almaktadır. 4. 7. ve 8. yarıyılda bitirme projesi uygulanır.
Program Profili
1.Program 8 yarıyıldan oluşur 2.Programda genel, mesleki ve seçmeli dersler yer almaktadır. 3.Mesleki dersler uygulamalıdır 4. 7.ve 8. yarıyılda intern programı dahilinde ;doğum,yenidoğan, aile planlamas ve jinekoloji intern programları yeralmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; 1. Tüm kamu , üniversite ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde 2. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 3. İlgili kurum ve kuruluşlarda Eğitim Danışmanlık hizmetlerinde 4. Mesleğinin gerektirdiği tüm rollerini yerine getirmek üzere istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrencilerin ilgili Enstitü ve Bölümlerinin başvuru koşulları doğrultusunda yükseklisans yapabilme olanağı vardır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1.Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. 2.Bir yarıyılda bir arasınav ve bir final sınav notu zorunludur. 3.Uygulamalı dersler için uygulama notu vardır. 4.İlgili dersin öğretim elemanı ödev vb. gibi notları değerlendirmeye alabilir 5. Başarı notu hesaplanmasında %60 ara sınav , %40 final sınav notu etkilidir.
Mezuniyet Koşulları
Program derslerinden en az 2.00 ortalama not almış olmak. Ayrıca; 1. 100 doğum öncesi muayene yapma 2. 40 gebe izlemi 3. 40 spontan doğum yaptırma 4. Bir yada iki makat doğuma yardım etme 5. 100 normal doğum sonrası anne ve sağlıklı yenidoğan izlemi yapma 6. 40 riskli gebe izlemi yapma 7. 50 riskli yenidoğan izlemi yapma 8. Verilen sayılara ulaşılamayan bölgelerde belirtilen sayıların en az %60 ına ulaşılmış olma
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yard.Doç.Dr.Ayşe KARAKOÇ Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü akarakoc@marmara.edu.tr Haydarpaşa Yerleşkesi Tıbbiye cad. No:45 Kadıköy Tel: 216 5506380 Fax:216 5506380
Bölüm Olanakları
1. Program dersleri Haydarpaşa Yerleşkesi dersliklerinde verilmektedir 2. Programda 5 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri, ebelik ile ilişkilendirebilme becerisi.
2 Mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisi.
3 Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı kullanabilme becerisi
4 Birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim etkinliklerini yürütebilme becerisi.
5 Aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığını gerçekleştirebilir.
6 Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri yürütme, anne ve fetüs sağlığını değerlendirme hizmetlerini uygulayabilme becerisi.
7 Normal doğumu yönetebilme becerisi.
8 Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülen risk durumlarında uygun girişimde bulunma ve gerektiğinde sevk edebilme becerisi.
9 Yenidoğanı değerlendirme ve gerektiğinde resüsitasyon uygulayabilme becerisi
10 15-49 yaş kadın, 0-6yaş çocuk izlem becerisi
11 Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme becerisi
12 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma becerisi
13 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
14 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EBE101 Ebeliğe Giriş Zorunlu 2 0 3
3 KMY127 Biyokimya Zorunlu 2 0 3
4 SGL101 Anatomi Zorunlu 3 0 4
5 SGL121 Fizyoloji Zorunlu 3 0 5
6 SGL131 Histoloji-Embriyoloji Zorunlu 2 0 5
7 SOS103 Antropoloji Zorunlu 2 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP110 Temel Bilgisayar Zorunlu 2 0 2
3 DB102 Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 2 0 2
4 EBE102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Zorunlu 6 16 18
5 SGL104 Genetik Zorunlu 2 0 1
6 SGL110 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 1
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY110 Genel Beslenme Zorunlu 2 0 2
2 EBE201 Normal Gebelik Zorunlu 4 16 10
3 EBE203 İç Hastalıkları Zorunlu 2 8 7
4 EBE205 Ebelikte Öğretim Zorunlu 2 0 3
5 EBE211 Fizik Muayene Yöntemleri Zorunlu 1 0 2
6 EBE-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
7 ECZ110 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
8 SGL120 Patoloji Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 24 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP124 Bilgisayar Teknolojileri Zorunlu 2 2 3
2 EBE202 Riskli Gebelikler Zorunlu 4 16 10
3 EBE204 Cerrahi Hastalıklar Zorunlu 2 8 5
4 EBE206 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Zorunlu 4 4 4
5 EBE208 Acil Bakım Zorunlu 2 0 2
6 EBE210 Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Zorunlu 2 0 2
7 EBE-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
8 SGL220 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 30 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE301 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem Zorunlu 4 16 8
2 EBE303 Yenidoğan Bakımı Zorunlu 2 0 3
3 EBE305 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 4 8 7
4 EBE307 Doğurganlığın Düzenlenmesi Zorunlu 2 0 3
5 EBE309 Bulaşıcı Hastalıklar Zorunlu 2 0 3
6 EBE-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 2
7 SGL315 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 4 0 4
Toplam 20 24 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE302 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem Zorunlu 4 8 5
2 EBE304 Ruh Sağlığı Zorunlu 3 4 5
3 EBE306 Halk Sağlığı Zorunlu 4 8 7
4 EBE308 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Zorunlu 2 0 3
5 EBE310 Ebelikte Yönetim Zorunlu 2 0 2
6 EBE312 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 4 3
7 EBE-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 2
8 IST310 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
Toplam 21 24 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE421 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 4 8
2 EBE-INT1 Intern - 1 Seçmeli 8 28 22
Toplam 8 32 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE422 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 4 8
2 EBE-İNT2 İntern - 2 Seçmeli 8 28 22
Toplam 8 32 30
Seçmeli
3 . Dönem > EBE-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
2 KSS220 El Sanatları Zorunlu 2 0 2
3 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
4 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
5 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
6 KSS253 Satranç Zorunlu 2 0 2
7 KSS254 Sinema Zorunlu 2 0 2
8 KSS255 Spor, Dans ve Sağlık Zorunlu 2 0 2
9 KSS256 Tiyatro Zorunlu 2 0 2
10 YON250 Liderlik Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > EBE-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
2 KSS220 El Sanatları Zorunlu 2 0 2
3 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
4 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
5 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
6 KSS253 Satranç Zorunlu 2 0 2
7 KSS254 Sinema Zorunlu 2 0 2
8 KSS255 Spor, Dans ve Sağlık Zorunlu 2 0 2
9 KSS256 Tiyatro Zorunlu 2 0 2
10 YON250 Liderlik Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > EBE-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
2 KSS220 El Sanatları Zorunlu 2 0 2
3 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
4 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
5 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
6 KSS253 Satranç Zorunlu 2 0 2
7 KSS254 Sinema Zorunlu 2 0 2
8 KSS255 Spor, Dans ve Sağlık Zorunlu 2 0 2
9 KSS256 Tiyatro Zorunlu 2 0 2
10 YON250 Liderlik Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > EBE-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
2 KSS220 El Sanatları Zorunlu 2 0 2
3 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
4 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
5 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
6 KSS253 Satranç Zorunlu 2 0 2
7 KSS254 Sinema Zorunlu 2 0 2
8 KSS255 Spor, Dans ve Sağlık Zorunlu 2 0 2
9 KSS256 Tiyatro Zorunlu 2 0 2
10 YON250 Liderlik Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > EBE-INT1 Intern - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE451 İntörn: Doğum Zorunlu 8 28 22
2 EBE452 İntörn: Aile Planlaması Zorunlu 8 28 22
3 EBE453 İntörn: Jinekoloji Zorunlu 8 28 22
4 EBE454 İntörn: Yenidoğan Zorunlu 8 28 22
5 EBE455 İntörn: Üreme Sağlığı Zorunlu 8 28 22
8 . Dönem > EBE-İNT2 İntern - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE451 İntörn: Doğum Zorunlu 8 28 22
2 EBE452 İntörn: Aile Planlaması Zorunlu 8 28 22
3 EBE453 İntörn: Jinekoloji Zorunlu 8 28 22
4 EBE454 İntörn: Yenidoğan Zorunlu 8 28 22
5 EBE455 İntörn: Üreme Sağlığı Zorunlu 8 28 22

^