Lisans Programları
Hemşirelik - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak 13 Haziran 2007 yılında kurulmuş olup, her yıl 110 öğrenci kabul etmektedir. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencileriyle başlayan Hemşirelik Bölümü, isteğe bağlı; 1 yıl İngilizce Hazırlık Programının ardından ve 4 yıllık Hemşirelik Eğitimini kapsar.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fakültemiz Hemşirelik Bölümünde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ( lise diploması, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan örneği, fotoğraf, askerlik durum belgesi, öğrenci katkı payı/ öğrenim ücreti banka dekontu, sağlık raporu) ilan edilen kayıt tarihlerinde Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilan ettiği yerlerde kayıtlarını yaptırırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurumlarında önceki (formal) örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay geçişlere Yükseköğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumları arasında önlisans, lisans düzeyindeki yatay-dikey geçişe ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla daha önce alınmış ve programda yer alan dersler için öğrencinin başvurusu ile öğrenci derslerden muaf olabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak derslerde başarılı olmaktır.
Program Profili
Öğrencinin sağlıklı/hasta bireyin durumunu analiz edip, hemşirelik bakımına karar vererek sorumluluk üstlenmesini, hemşirelik girişimlerinde bağımsız, araştırıcı, eğitici, becerili ve cesaretlendirici davranmasını, ekip çalışmasına önem vermesini, hemşirelik bakımında etik değerlere uygun hareket etmesini, profesyonel yaşamında değişim ajanı ve liderlik rolünü üstlenmesini, bilimsel bir araştırma projesi planlayıp başarı ile tamamlanmasını sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler sağlık hizmeti veren tüm özel ve devlet kuruluşlarında hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi, kalite koordinatörü, işyeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi ve yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları, İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları ile kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. Genel olarak başarı notunun saptanmasında yıl içi değerlendirmelerin ( vize, ödev, proje, uygulama vb.) %60, yılsonu değerlendirmelerin (final, ödev, proje vb.) %40'ı alınır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları " Yeterlilik Koşulları ve Kuralları "bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kartal Kampüsü 34865 Kartal /İstanbul 0216 383 88 30 Program Başkanı Prof.Dr.M.Gülden POLAT Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Haydarpaşa Kampüsü Hemşirelik Bölümü 34716 Üsküdar /İstanbul 0216 330 20 70 Doç.Dr.Nefise BAHÇECİK
Bölüm Olanakları
Öğrencilere temel/mesleki ve davranış bilimlerini içeren teorik ve uygulamalı ders programı sunulmaktadır. Bölümde bilgisayar laboratuvarı, beceri laboratuvarı, kampüste bahçe, kantin odaları, kütüphane, spor alanı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Birey, aile ve toplumun sağlığının gelişitirilmesi, sürdürülmesi, tedavi edilmesi, yeniden kazandırılması uygulamalarını yapar
2 Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler
3 Eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır
4 Hemşirelik bilimi ile biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği bilgileri kullanır
5 Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır
6 Takım çalışmasını benimser
7 Etkili iletişim becerilerini kullanır
8 Toplam kalite ilkelerini benimser
9 Rol modeli olur ve değişim öncülüğü yapar
10 Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir
11 Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler
12 Eğitim etkinliklerini yürütür
13 Bilimsel araştırmalara katılır
14 Toplum sağlığını etkileyen konulara duyarlılık gösterir
15 Meslek yaşantısında bireysel karar verme beceresini kazanır
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 DB105 Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 4 0 7
3 HEM103 Sağlığın Geliştirilmesi Zorunlu 3 0 5
4 KMY127 Biyokimya Zorunlu 2 0 2
5 SGL101 Anatomi Zorunlu 3 0 5
6 SGL103 Fizyoloji Zorunlu 3 0 5
7 SGL110 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 2
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BDY104 Beslenme Zorunlu 2 0 2
3 BSP110 Temel Bilgisayar Zorunlu 2 0 2
4 ECZ110 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
5 HEM102 Hemşirelik Esasları Zorunlu 10 12 16
6 HEM108 Hemşirelikte Etik ve Değerler Zorunlu 2 0 2
7 SGL120 Patoloji Zorunlu 2 0 2
8 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
2 HEM203 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
3 HEM205 Acil Bakım Zorunlu 2 2 4
4 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 14 26 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM202 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
2 HEM204 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
3 HEM-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
4 SGL220 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 2
5 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 24 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM301 Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
2 HEM303 Hemşirelikte Eğitim İlke ve Uygulamaları Zorunlu 5 6 9
3 HEM-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
4 IST310 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 2
5 SGL315 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 4 0 5
Toplam 18 18 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP314 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 3
2 HEM302 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 5 12 13
3 HEM304 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 5 6 9
4 HEM306 Sağlıklı Çevre Düzeni ve Estetiği Zorunlu 2 0 3
5 HEM-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 16 20 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM421 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 4 8
2 HEM-INT1 Intern - 1 Seçmeli 8 28 22
Toplam 8 32 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM422 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 4 8
2 HEM-INT2 Intern - 2 Seçmeli 8 28 22
Toplam 8 32 30
Seçmeli
4 . Dönem > HEM-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB210 Felsefe Zorunlu 2 0 2
2 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
3 KSS220 El Sanatları Zorunlu 2 0 2
4 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
5 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
6 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
7 KSS253 Satranç Zorunlu 2 0 2
8 KSS254 Sinema Zorunlu 2 0 2
9 KSS255 Spor, Dans ve Sağlık Zorunlu 2 0 2
10 KSS256 Tiyatro Zorunlu 2 0 2
11 KSS257 Eleştirel Düşünme Zorunlu 2 0 2
12 KSS258 Girişkenlik Zorunlu 2 0 2
13 KSS259 Halk oyunları Zorunlu 2 0 2
14 SGL252 Sağlık ve Bilişim Zorunlu 2 0 2
15 YDI322 Mesleki İngilizce Zorunlu 4 0 2
16 YON250 Liderlik Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > HEM-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB210 Felsefe Zorunlu 2 0 2
2 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
3 KSS220 El Sanatları Zorunlu 2 0 2
4 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
5 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
6 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
7 KSS253 Satranç Zorunlu 2 0 2
8 KSS254 Sinema Zorunlu 2 0 2
9 KSS255 Spor, Dans ve Sağlık Zorunlu 2 0 2
10 KSS256 Tiyatro Zorunlu 2 0 2
11 KSS257 Eleştirel Düşünme Zorunlu 2 0 2
12 KSS258 Girişkenlik Zorunlu 2 0 2
13 KSS259 Halk oyunları Zorunlu 2 0 2
14 SGL252 Sağlık ve Bilişim Zorunlu 2 0 2
15 YDI322 Mesleki İngilizce Zorunlu 4 0 2
16 YON250 Liderlik Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > HEM-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB210 Felsefe Zorunlu 2 0 2
2 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
3 KSS220 El Sanatları Zorunlu 2 0 2
4 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
5 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
6 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
7 KSS253 Satranç Zorunlu 2 0 2
8 KSS254 Sinema Zorunlu 2 0 2
9 KSS255 Spor, Dans ve Sağlık Zorunlu 2 0 2
10 KSS256 Tiyatro Zorunlu 2 0 2
11 KSS257 Eleştirel Düşünme Zorunlu 2 0 2
12 KSS258 Girişkenlik Zorunlu 2 0 2
13 KSS259 Halk oyunları Zorunlu 2 0 2
14 SGL252 Sağlık ve Bilişim Zorunlu 2 0 2
15 YDI322 Mesleki İngilizce Zorunlu 4 0 2
16 YON250 Liderlik Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > HEM-INT1 Intern - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM451 İntörn: Acil Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
2 HEM452 İntörn: Ağız ve Diş Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
3 HEM453 İntörn: Aile Planlaması Zorunlu 8 28 22
4 HEM454 İntörn: Ameliyathane Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
5 HEM455 İntörn: Cerrahi Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
6 HEM456 İntörn: Çocuk Acil Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
7 HEM457 İntörn: Çocuk Onkoloji-Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
8 HEM458 İntörn: Çocuk Ruh Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
9 HEM459 İntörn: Dahiliye Acil Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
10 HEM460 İntörn: Doğum Zorunlu 8 28 22
11 HEM461 İntörn: Engelli Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
12 HEM462 İntörn: Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
13 HEM463 İntörn: Fiziksel Bağımlılığı Olanların Bakımı Zorunlu 8 28 22
14 HEM464 İntörn: Geriatri Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
15 HEM465 İntörn: Hasta Eğitimi Zorunlu 8 28 22
16 HEM466 İntörn: Hemodiyaliz Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
17 HEM467 İntörn: Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 8 28 22
18 HEM468 İntörn: Hizmet İçi Eğitim Zorunlu 8 28 22
19 HEM469 İntörn: İnfertilite Zorunlu 8 28 22
20 HEM470 İntörn: İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 8 28 22
21 HEM471 İntörn: İş Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
22 HEM472 İntörn: Jinekoloji Zorunlu 8 28 22
23 HEM473 İntörn: Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
24 HEM474 İntörn: Kardiyoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
25 HEM475 İntörn: Nöroloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
26 HEM476 İntörn: Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
27 HEM477 İntörn: Onkoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
28 HEM478 İntörn: Pediatrik Yoğun Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
29 HEM479 İntörn: Sağlık Eğitimi Zorunlu 8 28 22
30 HEM480 İntörn: Sağlık Enformasyon Sistemleri Zorunlu 8 28 22
31 HEM481 İntörn: Transplantasyon Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
32 HEM482 İntörn: Ürojinekoloji Zorunlu 8 28 22
33 HEM483 İntörn: Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
34 HEM484 İntörn: Yenidoğan Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
35 HEM485 İntörn: Yoğun Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
36 HEM486 İntörn: Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
37 HEM487 İntörn: Özel Birimlerin Yönetimi Zorunlu 8 28 22
38 HEM488 İntörn: Çocuk Diyabet Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
39 HEM489 İntörn: Alkol ve Madde Bağımlılığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
8 . Dönem > HEM-INT2 Intern - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM451 İntörn: Acil Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
2 HEM452 İntörn: Ağız ve Diş Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
3 HEM453 İntörn: Aile Planlaması Zorunlu 8 28 22
4 HEM454 İntörn: Ameliyathane Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
5 HEM455 İntörn: Cerrahi Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
6 HEM456 İntörn: Çocuk Acil Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
7 HEM457 İntörn: Çocuk Onkoloji-Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
8 HEM458 İntörn: Çocuk Ruh Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
9 HEM459 İntörn: Dahiliye Acil Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
10 HEM460 İntörn: Doğum Zorunlu 8 28 22
11 HEM461 İntörn: Engelli Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
12 HEM462 İntörn: Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
13 HEM463 İntörn: Fiziksel Bağımlılığı Olanların Bakımı Zorunlu 8 28 22
14 HEM464 İntörn: Geriatri Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
15 HEM465 İntörn: Hasta Eğitimi Zorunlu 8 28 22
16 HEM466 İntörn: Hemodiyaliz Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
17 HEM467 İntörn: Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 8 28 22
18 HEM468 İntörn: Hizmet İçi Eğitim Zorunlu 8 28 22
19 HEM469 İntörn: İnfertilite Zorunlu 8 28 22
20 HEM470 İntörn: İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 8 28 22
21 HEM471 İntörn: İş Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
22 HEM472 İntörn: Jinekoloji Zorunlu 8 28 22
23 HEM473 İntörn: Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
24 HEM474 İntörn: Kardiyoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
25 HEM475 İntörn: Nöroloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
26 HEM476 İntörn: Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
27 HEM477 İntörn: Onkoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
28 HEM478 İntörn: Pediatrik Yoğun Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
29 HEM479 İntörn: Sağlık Eğitimi Zorunlu 8 28 22
30 HEM480 İntörn: Sağlık Enformasyon Sistemleri Zorunlu 8 28 22
31 HEM481 İntörn: Transplantasyon Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
32 HEM482 İntörn: Ürojinekoloji Zorunlu 8 28 22
33 HEM483 İntörn: Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
34 HEM484 İntörn: Yenidoğan Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
35 HEM485 İntörn: Yoğun Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
36 HEM486 İntörn: Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
37 HEM487 İntörn: Özel Birimlerin Yönetimi Zorunlu 8 28 22
38 HEM488 İntörn: Çocuk Diyabet Hemşireliği Zorunlu 8 28 22
39 HEM489 İntörn: Alkol ve Madde Bağımlılığı Hemşireliği Zorunlu 8 28 22

^