Lisans Programları
Beslenme ve Diyetetik - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2007 tarihinde kurulmuş olup 2011-2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün amacı; Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı DİYETİSYEN yetiştirmektir (Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır). Toplumu besin ve beslenme konularında bilgilendiren ve bilinçlendiren ve bunu değişen yaşam koşullarına uygun, ekonomik olarak, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan besin özelliği taşıyan ve/veya taşımayan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturarak, güncel gelişmeler ile senkronize bir şekilde uygulayarak her yönden topluma avantaj sağlayan bireylerin kazandırılmasıdır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Beslenme ve Diyetetik” alanında yüksek lisans diploması verilir. Programdan mezun olanlar “Diyetisyen” unvanını alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programı lise veya dengi çıkışlı adaylarla, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adaylar tercih edebilirler. Bu programda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizcedir. Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Program Profili
Program birinci yıl ‘’Beslenme İlkeleri, Temel Kimya, Temel Matematik, Türk Dili, Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Sağlık Psikolojisi, Toplum Bilim’’, ikinci yıl ‘’Ekonomi, Beslenme Biyokimyası, Besin Kimyası ve Analizleri, Genel Mikrobiyoloji, İletişim Becerileri, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Toplum Sağlığı ve Beslenmesi, Besin Teknolojisi, Beslenme Ekolojisi, Besin Mikrobiyolojisi, Akademik Yazma Becerileri, Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık, Besin Kontrolü ve Mevzuatı ‘’, üçüncü yıl ‘’Anne-Çocuk Beslenmesi, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplu Beslenme Sistemleri, Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi, Biyoistatistik, Seminer’’, dördüncü yıl ‘’Bitirme Projesi, Kurum ve Hastane Beslenme Stajı, Seçmeli dersler (Dünya Mutfakları, Sporcu Beslenmesi, Sağlık ve Egzersiz, Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar, Olağandışı Durumlara Hazırlık, Toplum Sağlığında Beslenme Stajı, Nutrigenetik, İlkyardım)’’ konularında zorunlu, seçmeli dersler ve stajları içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kamu ve özel sektörde, sağlık alanında kamu ve özel hastanelerde klinik diyetisyeni, diyabet diyetisyeni, renal bakım diyetisyeni, onkoloji diyetisyeni, geriatri diyetisyeni, poliklinik diyetisyeni, enteral-parenteral beslenme diyetisyeni, bariyatrik cerrahi diyetisyeni, diyaliz üniteleri diyetisyeni, yoğun bakım diyetisyeni ve kurum diyetisyeni olarak çalışabilirler. Eğitim ve araştırma alanlarında, okul, banka, lokanta, oteller, yemek fabrikaları, besin endüstrisi, özel beslenme ve diyet danışmanlığı, sağlık klüpleri, fitness ve güzellik merkezleri, sporcu danışmanlığı, yaşlı ev bakım hizmetleri, gazete-mecmua yazarlığı, radyo-TV programcılığı alanlarında hem diyetisyen hem de yönetici olarak çalışabilirler. Akademisyen olarak mesleklerini icra edebilirler. Bu programda, yüksek lisans programına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil sınavlarının (ÜDS, KPDS, TOFEL vb.) herhangi birinden dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı (ödevlerin %10’u, laboratuvar çalışmalarında uygulamaların %36’ı ve teoriğin %24’ü) alınarak öğrencilerin başarıları değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca müfredatda bulunan bütün dersleri almak ve bu dersleri başarıyla tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Kartal Kampüsü Tel: 0216 399 93 71/1122 e-mail: felmacioglu@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Dersler bilgisayar ve görsel sunum araçları eşliğinde yapılabilmektedir. Öğrenciler Marmara Üniversitesi'nin kütüphanelerinden ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin olanaklarından faydalanabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Beslenme ve Diyetetik eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavramak ve uygulamak ,
2 Beslenme ve Diyetetik programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlayabilmek ve kalite konusunda bilgi sahibi olmak,
4 Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanmak,
5 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tedaviyi planlama becerisi kazanmak
6 Beslenme ve Diyetetik eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanmak
7 Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmak,
9 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,
10 Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak,
11 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı,
12 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma,
13 Mesleğe uyum sağlama,
14 Meslekle ilgili gelişmeleri izleme
15 Takım çalışması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY101 Beslenme İlkeleri I Zorunlu 2 2 6
2 KMY133 Temel Kimya I Zorunlu 3 2 6
3 MAT133 Temel Matematik Zorunlu 2 0 3
4 SGL107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 2 0 3
5 SGL141 Anatomi I Zorunlu 2 0 4
6 SGL151 Fizyoloji I Zorunlu 2 0 4
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY102 Beslenme İlkeleri II Zorunlu 2 2 6
2 KMY134 Temel Kimya II Zorunlu 3 2 4
3 PSK122 Sağlık Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
4 SGL142 Anatomi II Zorunlu 2 0 6
5 SGL152 Fizyoloji II Zorunlu 2 0 6
6 SOS120 Toplum Bilim Zorunlu 2 0 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BDY201 Toplum Sağlığı ve Beslenmesi Zorunlu 2 0 4
3 BDY203 Besin Teknolojisi Zorunlu 3 0 4
4 IKT219 Ekonomi Zorunlu 2 0 2
5 KMY233 Besin Kimyası ve Analizleri I Zorunlu 2 2 6
6 KMY253 Beslenme Biyokimyası I Zorunlu 3 0 5
7 KSS215 İletişim Becerileri Zorunlu 2 0 2
8 SGL207 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 4
Toplam 18 4 29
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BDY202 Akademik Yazma Becerileri Zorunlu 2 0 2
3 BDY204 Besin Kontrolü ve Mevzuatı Zorunlu 2 0 4
4 BDY206 Beslenme Ekolojisi Zorunlu 3 0 3
5 BDY208 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 2 4
6 BDY210 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık Zorunlu 2 0 3
7 KMY234 Besin Kimyası ve Analizleri II Zorunlu 2 2 6
8 KMY254 Beslenme Biyokimyası II Zorunlu 3 0 6
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY301 Anne ve Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 4 6
2 BDY303 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Zorunlu 2 2 5
3 BDY305 Toplu Beslenme Sistemleri I Zorunlu 3 0 5
4 BDY307 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I Zorunlu 2 4 6
5 BDY311 Seminer I Zorunlu 2 0 3
6 BDY-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
7 SGL313 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
Toplam 15 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY302 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Zorunlu 2 4 6
2 BDY304 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Zorunlu 2 2 5
3 BDY306 Toplu Beslenme Sistemleri II Zorunlu 3 0 5
4 BDY308 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi II Zorunlu 2 4 6
5 BDY312 Seminer II Zorunlu 2 0 3
6 BDY-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
7 IST310 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
Toplam 15 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY401 Hastane, Kurum ve Saha Stajı I Zorunlu 4 24 22
2 BDY421 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 4 6
3 BDY-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 6 28 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY402 Hastane, Kurum ve Saha Stajı II Zorunlu 4 24 22
2 BDY422 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 4 6
3 BDY-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 2
Toplam 6 28 30
Seçmeli
5 . Dönem > BDY-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY350 Dünya Mutfakları Zorunlu 2 0 2
2 BDY351 Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Zorunlu 2 0 2
3 BDY352 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Zorunlu 2 0 2
4 BDY353 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 BDY354 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 2
6 BDY355 Nutrigenetik Zorunlu 2 0 2
7 BDY356 Besin-İlaç Etkileşimi Zorunlu 2 0 2
8 BDY357 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Zorunlu 2 0 2
9 BSP210 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
10 KSS218 Güzel Sanatlar Zorunlu 2 0 2
11 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
12 KSS350 Mutfak Sanatları Zorunlu 2 0 2
13 KSS352 Sağlık ve Egzersiz Zorunlu 2 0 2
14 SGL218 İlk Yardım Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > BDY-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY350 Dünya Mutfakları Zorunlu 2 0 2
2 BDY351 Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Zorunlu 2 0 2
3 BDY352 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Zorunlu 2 0 2
4 BDY353 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 BDY354 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 2
6 BDY355 Nutrigenetik Zorunlu 2 0 2
7 BDY356 Besin-İlaç Etkileşimi Zorunlu 2 0 2
8 BDY357 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Zorunlu 2 0 2
9 BSP210 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
10 KSS218 Güzel Sanatlar Zorunlu 2 0 2
11 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
12 KSS350 Mutfak Sanatları Zorunlu 2 0 2
13 KSS352 Sağlık ve Egzersiz Zorunlu 2 0 2
14 SGL218 İlk Yardım Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > BDY-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY350 Dünya Mutfakları Zorunlu 2 0 2
2 BDY351 Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Zorunlu 2 0 2
3 BDY352 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Zorunlu 2 0 2
4 BDY353 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 BDY354 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 2
6 BDY355 Nutrigenetik Zorunlu 2 0 2
7 BDY356 Besin-İlaç Etkileşimi Zorunlu 2 0 2
8 BDY357 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Zorunlu 2 0 2
9 BSP210 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
10 KSS218 Güzel Sanatlar Zorunlu 2 0 2
11 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
12 KSS350 Mutfak Sanatları Zorunlu 2 0 2
13 KSS352 Sağlık ve Egzersiz Zorunlu 2 0 2
14 SGL218 İlk Yardım Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > BDY-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY350 Dünya Mutfakları Zorunlu 2 0 2
2 BDY351 Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Zorunlu 2 0 2
3 BDY352 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Zorunlu 2 0 2
4 BDY353 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 BDY354 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 2
6 BDY355 Nutrigenetik Zorunlu 2 0 2
7 BDY356 Besin-İlaç Etkileşimi Zorunlu 2 0 2
8 BDY357 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Zorunlu 2 0 2
9 BSP210 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
10 KSS218 Güzel Sanatlar Zorunlu 2 0 2
11 KSS251 Psikodrama Zorunlu 2 0 2
12 KSS350 Mutfak Sanatları Zorunlu 2 0 2
13 KSS352 Sağlık ve Egzersiz Zorunlu 2 0 2
14 SGL218 İlk Yardım Zorunlu 2 0 2

^