Lisans Programları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 2008-09 eğitim-öğretim yılı itibarı ile Marmara Üniversitesi Kartal Kampüsü'nde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fizyoterapist unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak.Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite giriş sınavında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne girmeye hak kazanmak için yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lise diplomasına sahip olmak ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdan yeterli puan almak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim alanındaki temel kavramları, güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak ve öğretmek, insan haklarına saygılı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel ve mesleki alanda yetkin bireyler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1- Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Devlet ve Sigorta Hasteneleri vb...) *Ortopedi ve Travmatoloji, *Nöroloji / Pediatrik Nöroloji, *Psikiatri, *Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, *Beyin ve Sinir Cerrahisi, *Genel Cerrahi, *Kardiyoloji, *Kalp damar cerrahisi, *Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, *Çocuk Hastalıkları, *Üroloji, *Onkoloji, *Kadın Doğum, *Kulak-Burun-Boğaz, *Tüm Yoğun Bakımlar, *Plastik Cerrahi / Yanık Üniteleri, *Romatoloji, *Acil Servis Üniteleri, *Diş Üniteleri 2-)Rehabilitasyon Merkezleri / Protez-Ortez Üniteleri 3-)Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 4-)Endüstri Alanları 5-)Okullar 6-)Spor Klüpleri 7-)Huzur Evleri 8-)Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri 9-)Kaplıca Merkezleri
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisansüstü eğitime geçiş için 60 ve üzeri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanına ve 50 ve üzeri Üniversitelerarası Dil Sınavı puanına sahip olmak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %60’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %40’ı hesaplanarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Toplam 168 ECTS kredisini tamamlayarak ve 2.00/4.00 not ortalamasına sahip olarak 4 yıllık Lisans programı sonunda alınan dersleri başarı ile tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Kartal Kampüsü 34865/ Cevizli / Kartal – İstanbul Tel: 0216 399 93 71/1138 Faks: 0216 399 62 42 / Prof. Dr. Saadet Ufuk YURDALAN
Bölüm Olanakları
Lisans programına katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Lisans Programındaki öğrencilerin stajlarını gerçekleştirebilmeleri için tüm klinik, hastane ve ilişkili disiplin olanakları sağlanacaktır. Bilimsel ve sosyal aktivite katılımları ve düzenlemeleri için gerekli yönlendirme yapılacak, destek verilecektir.
Program Çıktıları ^
1 Ulusal ve uluslararsı boyutta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve/veya ilişkili alanlardaki teori ve uygulamaları bilme becerisi
2 Fizyoterapi uygulamaları için gereken güncel bilgiye erişme becerisi
3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli ölçme değerlendirme teknikleri ve ilgili ekipmanı kullanarak hastayı değerlendirme becerisi
4 Fizyoterapi uygulamalarına ilişkin tedavi planı yapma ve uygulama becerisi
5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarında olası problemleri çözebilme
6 Tedavi sürecini izleme becerisine sahip olmak
7 Koruyucu sağlık hizmetlerine aktif katılmak
8 Araştırma yapma ve araştırma tasarlama becerisi
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
10 Sağlık hizmet sunumunda, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
11 Engellilerin topluma kazandırılmalarına yönelik hizmet üretebilme
12 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak
13 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı kazanmak
14 Kalite konularında bilgi sahibi olmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ECZ110 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
3 FTR105 Klinik Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 2
4 FTR107 Normal Motor Gelişim Zorunlu 2 0 3
5 FTR111 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 0 2
6 FZK161 Fizik I Zorunlu 2 0 2
7 PSK121 Temel Psikoloji Zorunlu 2 0 2
8 SGL105 Anatomi I Zorunlu 4 2 6
9 SGL111 Fizyoloji  I Zorunlu 3 0 5
10 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
11 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 25 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BDY110 Genel Beslenme Zorunlu 2 0 2
3 BSP110 Temel Bilgisayar Zorunlu 2 0 2
4 FTR104 Psikososyal Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 3
5 FTR108 Rehabilitasyon ve Etik Değerler Zorunlu 2 0 2
6 FZK162 Fizik II Zorunlu 2 0 2
7 SGL106 Anatomi II Zorunlu 4 2 6
8 SGL112 Fizyoloji II Zorunlu 3 0 5
9 SGL120 Patoloji Zorunlu 2 0 2
10 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
11 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 25 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR201 Elektroterapi I Zorunlu 1 4 4
2 FTR203 Fizyoterapide Temel Ölçme Değerlendirme Zorunlu 1 4 5
3 FTR205 Manupulatif  Tedavi I Zorunlu 2 2 4
4 FTR207 Biomekanik Zorunlu 2 0 3
5 FTR209 Fonksiyonel Nöroanatomi - Nörofizyoloji Zorunlu 2 0 3
6 FTR211 Radyoloji Zorunlu 2 0 2
7 FTR213 Ortopedi Zorunlu 2 0 2
8 SGL213 Dahiliye Zorunlu 2 0 2
9 SGL217 Nöroloji Zorunlu 2 0 2
10 SGL220 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR202 Elektroterapi II Zorunlu 1 4 4
2 FTR204 Tedavi Hareketleri Prensipleri Zorunlu 2 4 5
3 FTR206 Manupulatif Tedavi II Zorunlu 2 2 4
4 FTR208 Isı-Işık Hidroterapi Zorunlu 2 0 3
5 FTR210 Sporcu Sağlığı Zorunlu 2 0 3
6 FTR212 Nöroşirurji Zorunlu 2 0 2
7 FTR214 Romatoloji Zorunlu 2 0 2
8 FTR-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
9 SGL208 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 2 3
10 SGL218 İlk Yardım Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR301 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Zorunlu 4 0 4
2 FTR303 Ortopedik Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 4
3 FTR305 Pediatrik Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 3
4 FTR307 Sporda Fizyoterapi Zorunlu 2 0 3
5 FTR309 Protez ve Ortez Rehabilitasyon Zorunlu 2 4 4
6 FTR311 Pulmoner Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 4
7 FTR313 Kinezyoloji Zorunlu 2 0 2
8 FTR315 Endüstride Fizyoterapi Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 2
9 FTR317 Doğum ve Kadın Hastalıkları Zorunlu 2 0 2
10 SGL313 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR302 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Zorunlu 4 0 4
2 FTR304 Fizyoterapide Özel Konular Zorunlu 2 0 4
3 FTR306 Nörolojik Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 4
4 FTR308 Kardiak Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 4
5 FTR310 İş ve Uğraşı Tedavisi Zorunlu 2 2 4
6 FTR312 İşitme - Konuşma Tedavisi Zorunlu 2 0 2
7 FTR314 Halk Sağlığında Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 2
8 FTR-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
9 HUK336 Sağlık Hukuku - Mevzuat Zorunlu 2 0 2
10 IST310 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR405 Seminer I Zorunlu 0 2 2
2 FTR421 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 4 6
3 FTR-INT1 İntern - 1 Seçmeli 0 24 22
Toplam 0 30 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR406 Seminer II Zorunlu 0 2 2
2 FTR422 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 4 6
3 FTR-INT2 Intern - 2 Seçmeli 0 24 22
Toplam 0 30 30
Seçmeli
4 . Dönem > FTR-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB210 Felsefe Zorunlu 2 0 2
2 BSP210 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
3 FTR250 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme Zorunlu 2 0 2
4 FTR251 Olağandışı Durumlarda Rehabilitasyon Hizmetleri ve Risk Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 FTR252 Rehabilitasyon Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 2 0 2
6 FTR253 Sağlık Hizmetlerinde Danışmanlık Zorunlu 2 0 2
7 FTR254 Sosyal Rehabilitasyon, Özürlülerde Sosyal Güvenlik Zorunlu 2 0 2
8 FTR255 Uzun Dönemli Rehabilitasyon Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 2
9 IK210 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 2
10 IKT260 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 2 0 2
11 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
12 KSS218 Güzel Sanatlar Zorunlu 2 0 2
13 SYN250 Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Proje Yönetimi Zorunlu 2 0 2
14 SYN252 Sağlık İletişimi Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > FTR-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB210 Felsefe Zorunlu 2 0 2
2 BSP210 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
3 FTR250 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme Zorunlu 2 0 2
4 FTR251 Olağandışı Durumlarda Rehabilitasyon Hizmetleri ve Risk Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 FTR252 Rehabilitasyon Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 2 0 2
6 FTR253 Sağlık Hizmetlerinde Danışmanlık Zorunlu 2 0 2
7 FTR254 Sosyal Rehabilitasyon, Özürlülerde Sosyal Güvenlik Zorunlu 2 0 2
8 FTR255 Uzun Dönemli Rehabilitasyon Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 2
9 IK210 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 2
10 IKT260 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 2 0 2
11 KSS210 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2
12 KSS218 Güzel Sanatlar Zorunlu 2 0 2
13 SYN250 Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Proje Yönetimi Zorunlu 2 0 2
14 SYN252 Sağlık İletişimi Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > FTR-INT1 İntern - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR451 İntörn: Bedensel ve Zihinsel Engellilerde Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
2 FTR452 İntörn: Evde Bakım - Fizyoterapi Rehabilitasyon Uygulamaları Zorunlu 0 24 22
3 FTR453 İntörn: Geriatrik Rehabilitasyon / Yaşlı Sağlığı Zorunlu 0 24 22
4 FTR454 İntörn: İş Uğraşı Tedavisi / Mesleki Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
5 FTR455 İntörn: Kardiyak Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
6 FTR456 İntörn: Nöromuskuler Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
7 FTR457 İntörn: Obstetrik-Ürojinekolojik Fizyoterapi Zorunlu 0 24 22
8 FTR458 İntörn: Ortopedik Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
9 FTR459 İntörn: Pediatrik Nöroloji - Pediatrik Cerrahi Zorunlu 0 24 22
10 FTR460 İntörn: Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi - El Cerrahisi Zorunlu 0 24 22
11 FTR461 İntörn: Protez ve Ortez Rehabilitasyonu - Biomekani Zorunlu 0 24 22
12 FTR462 İntörn: Pulmoner Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
13 FTR463 İntörn: Sporcu Sağlığı - Spor Fizyoterapisi Zorunlu 0 24 22
14 FTR464 İntörn: Yoğun Bakımda Fizyoterapi Zorunlu 0 24 22
8 . Dönem > FTR-INT2 Intern - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTR451 İntörn: Bedensel ve Zihinsel Engellilerde Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
2 FTR452 İntörn: Evde Bakım - Fizyoterapi Rehabilitasyon Uygulamaları Zorunlu 0 24 22
3 FTR453 İntörn: Geriatrik Rehabilitasyon / Yaşlı Sağlığı Zorunlu 0 24 22
4 FTR454 İntörn: İş Uğraşı Tedavisi / Mesleki Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
5 FTR455 İntörn: Kardiyak Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
6 FTR456 İntörn: Nöromuskuler Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
7 FTR457 İntörn: Obstetrik-Ürojinekolojik Fizyoterapi Zorunlu 0 24 22
8 FTR458 İntörn: Ortopedik Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
9 FTR459 İntörn: Pediatrik Nöroloji - Pediatrik Cerrahi Zorunlu 0 24 22
10 FTR460 İntörn: Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi - El Cerrahisi Zorunlu 0 24 22
11 FTR461 İntörn: Protez ve Ortez Rehabilitasyonu - Biomekani Zorunlu 0 24 22
12 FTR462 İntörn: Pulmoner Rehabilitasyon Zorunlu 0 24 22
13 FTR463 İntörn: Sporcu Sağlığı - Spor Fizyoterapisi Zorunlu 0 24 22
14 FTR464 İntörn: Yoğun Bakımda Fizyoterapi Zorunlu 0 24 22

^