Lisans Programları
Sağlık Yönetimi - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Eğitim Fakültesi'ne bağlı Sağlık Yönetimi Lisans Programı 1996-1997 yılında eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Sağlık Eğitim Fakültesi'nin yeniden yapılanması sürecinde öğrenci alınmamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Sağlık Yönetimi Lisans Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılı itibarı ileyeniden öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sağlık Yönetimi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Yöneticisi ünvanını alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversite giriş sınavında Sağlık Yönetimi’ne girmeye hak kazanmak için yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lise mezunu olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak derslerde başarılı olmak.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, sağlık yönetimi alanındaki temel kavramları ve güncel uygulamaları öğretmek, bilimsel ve mesleki alanda yetkin bireyler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel hastanelerde, ilaç firmalarında, sigorta şirketlerinde, tıbbi cihaz firmalarında, bilişim firmalarında, sağlık müdürlüklerinde, kısaca sağlığın her alanında uygulayıcı ve karar verici pozisyonlarda istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %60’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %40’ı alınır.
Mezuniyet Koşulları
4 yıllık Lisans programı boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Kartal Kampüsü 34865/ Kartal – İstanbul 0216 399 93 84/1120 / Prof. Dr. Mehveş Tarım
Bölüm Olanakları
Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Lisans Programındaki öğrencilerin stajlarını gerçekleştirebilmeleri için tüm hastane ve ilişkili disiplin olanakları sağlanacaktır. Bilimsel ve sosyal aktivite katılımları ve düzenlemeleri için gerekli yönlendirme yapılacak, destek verilecektir.
Program Çıktıları ^
1 Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi kavrama becerisi kazanır.
2 Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır.
3 Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.
4 Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır.
5 Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır.
7 Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır.
8 Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisikazanır.
9 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
10 Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alma ve organize etme becerisi kazanır.
11 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
12 Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır.
13 Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır.
14 Sağlık Yönetimi programınında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır.
15 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP110 Temel Bilgisayar Zorunlu 2 0 4
3 HUK135 Genel Hukuk Zorunlu 3 0 4
4 IKT115 Mikroekonomi Zorunlu 3 0 4
5 ISL133 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 4
6 MAT135 İşletme Matematiği I Zorunlu 3 0 4
7 MUH135 Muhasebe I Zorunlu 3 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP124 Bilgisayar Teknolojileri Zorunlu 2 2 4
3 HUK136 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 4
4 IKT116 Makroekonomi Zorunlu 3 0 4
5 MAT136 İşletme Matematiği II Zorunlu 3 0 4
6 MUH136 Muhasebe II Zorunlu 3 0 4
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
9 YON136 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 4
Toplam 23 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK235 Sağlık Hukuku ve Etiği Zorunlu 3 0 4
2 IKT217 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
3 MUH235 Sağlık işletmelerinde Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 4
4 SYN201 Hastane İşletmeciliği Zorunlu 3 0 4
5 SYN203 Halk Sağlığı Zorunlu 3 0 3
6 SYN205 Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Zorunlu 3 0 4
7 SYN207 Sosyal Çalışma Zorunlu 2 0 3
8 SYN209 Temel Sağlık Bilgisi Zorunlu 2 0 2
9 YDI235 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN236 Sağlık Sigortacılığı Zorunlu 3 0 4
2 IK214 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 4
3 IST210 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 4
4 SYN202 Sağlık Terminolojisi ve Kavramları Zorunlu 2 0 3
5 SYN204 Halk Sağlığında Yeni Yönelimler Zorunlu 3 0 3
6 SYN214 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 4
7 SYN216 İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 4
8 SYN-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
9 YDI236 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB335 Sağlık İşletmelerinde Davranış Yönetimi Zorunlu 3 0 4
2 FIN335 Sağlık İşletlemelerinde Finans Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
3 IK315 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 4
4 NKY335 Sağlık İşletlemelerinde Kantitatif Yönetim I Zorunlu 3 0 4
5 PAZ335 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Zorunlu 3 0 4
6 SGL220 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 2
7 SYN305 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 3
8 SYN311 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 3
9 SYN-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN336 Sağlık İşletlemelerinde Finans Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
2 NKY336 Sağlık İşletlemelerinde Kantitatif Yönetim II Zorunlu 3 0 4
3 SGL317 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
4 SYN306 Sağlık İşletmeciliğinde Yeni Yönelimler Zorunlu 3 0 4
5 SYN308 Sağlık İşletlemelerinde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
6 SYN310 Sağlık İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Zorunlu 3 0 3
7 SYN312 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 3
8 SYN316 Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 3
9 SYN-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYN403 Staj Zorunlu 0 24 20
2 SYN407 Staj Değerlendirme ve Yönetim Uygulamaları Zorunlu 3 0 2
3 SYN421 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 4 8
Toplam 3 28 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYN404 Staj Zorunlu 0 24 20
2 SYN408 Staj Değerlendirme ve Yönetim Uygulamaları Zorunlu 3 0 2
3 SYN422 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 4 8
Toplam 3 28 30
Seçmeli
4 . Dönem > SYN-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
2 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
3 SGL310 Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 0 2
4 SYN250 Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Proje Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 SYN252 Sağlık İletişimi Zorunlu 2 0 2
6 SYN253 Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme Zorunlu 2 0 2
7 SYN254 Sağlık İşletmelerinde Performans Analizi Zorunlu 2 0 2
8 SYN255 Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Zorunlu 2 0 2
9 SYN256 Sağlık İşletmelerinde Tesis Yönetimi Zorunlu 2 0 2
10 SYN258 Tıbbi Dokümantasyon Zorunlu 2 0 2
11 SYN259 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > SYN-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
2 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
3 SGL310 Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 0 2
4 SYN250 Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Proje Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 SYN252 Sağlık İletişimi Zorunlu 2 0 2
6 SYN253 Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme Zorunlu 2 0 2
7 SYN254 Sağlık İşletmelerinde Performans Analizi Zorunlu 2 0 2
8 SYN255 Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Zorunlu 2 0 2
9 SYN256 Sağlık İşletmelerinde Tesis Yönetimi Zorunlu 2 0 2
10 SYN258 Tıbbi Dokümantasyon Zorunlu 2 0 2
11 SYN259 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > SYN-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS250 Müzik Zorunlu 2 0 2
2 KSS252 Resim Zorunlu 2 0 2
3 SGL310 Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 0 2
4 SYN250 Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Proje Yönetimi Zorunlu 2 0 2
5 SYN252 Sağlık İletişimi Zorunlu 2 0 2
6 SYN253 Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme Zorunlu 2 0 2
7 SYN254 Sağlık İşletmelerinde Performans Analizi Zorunlu 2 0 2
8 SYN255 Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Zorunlu 2 0 2
9 SYN256 Sağlık İşletmelerinde Tesis Yönetimi Zorunlu 2 0 2
10 SYN258 Tıbbi Dokümantasyon Zorunlu 2 0 2
11 SYN259 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 2

^