Lisans Programları
Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fakültenin kökenini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayanlara Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olması gerekir. LYS
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Lisans diploması verilir.
Program Profili
Bölümde, Elektronik ve bilgisayar alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Örgün öğretimde eğitim ingilizce olup, öğretim süresi bir yıl hazırlık okulundan sonra dört yıldır. İkinci öğretimde ise eğitim Türkçedir. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde Bilgisayar-Kontrol Eğitimi ve Elektronik-Haberleşme Eğitimi olmak üzere iki programda Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar ve Kontrol olmak üzere toplam 4 ana bilim dalı bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, Bilişim, otomasyon, elektronik ve haberleşme, otomotiv alanlarında faaliyet gösteren çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda, Mühendis (arge ve uygulama alanlarında), Eğitim uzmanı, Satış elemanı, destek elemanı olarak
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakultesi Elektronik-Bilgisayar Eğt. Bölümü Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy ISTANBUL Dekan :+90 (216) 336 10 81 - 338 58 71 Dekan Yardımcıları :+90 (216) 336 57 70 / 107 - 108 Fakülte Sekreteri :+90 (216) 336 57 70 / 129 Santral :+90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 Fax :+90 (216) 337 89 87
Bölüm Olanakları
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde 2 Profesör, 4 Doçent, 9 Yrd. Doç., 2 Öğretim Görevlisi ve 10 Arş. Gör. olmak üzere toplam 27 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde Elektronik- Haberleşme ve Bilgisayar - Kontrol alanlarında, modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış, Genel Elektronik, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Haberleşme, Görüntü Sistemleri ve Uydu Haberleşmesi, Programlanabilir Denetleyiciler, Robotik, Elektro-Pnömatik, Endüstriyel Kontrol, Kumanda Teknikleri, Bilgisayar Yazılımı ve Donanımı laboratuvarları ile endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri ile Eğitimi alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme
2 Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri ile Eğitimi alanlarında problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm becerisi
3 Elektronik ve Haberleşme sistemleri ile uygulamaları için gerekli devre tasarlayıp kurabilme ve gerekli yazılım ve cihaz donanımlarını kullanabilme becerisi
4 Elektronik ve Haberleşme sistemlerine ilişkin algoritma, yazılım geliştirebilme ve yardımcı yazılımları kullanabilme becerisi
5 Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerine kazandığı bilgi ve becerileri mesleki ortaöğretim kurumlarında öğrencilere aktarabilme yeteneği
6 Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi
7 Öğrencilerin gelişimlerini izleme, sorunlarının çözümüne yardımcı olma becerisi
8 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama yorumlama becerisi
9 Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği
10 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CCM101 Using Fundamentals of Information Technologies Zorunlu 2 2 5
3 CHEM125 Chemistry Zorunlu 2 0 3
4 EDU183 Introduction to Teaching Profession Zorunlu 3 0 4
5 MATH141 Mathematics I Zorunlu 4 0 4
6 MECH105 Technical Drawing Zorunlu 1 2 3
7 PHYS131 Physics I Zorunlu 3 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDI131 İleri İngilizce I Zorunlu 3 0 3
Toplam 22 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CCM106 Introduction to Object Oriented Programming Zorunlu 2 2 4
3 EDU184 School Experience I Zorunlu 1 4 5
4 ETE104 Introduction to Electronics Technology Zorunlu 2 2 3
5 MATH142 Mathematics II Zorunlu 4 0 4
6 PHYS132 Physics II Zorunlu 3 0 4
7 TEFE172 Work Health and Safety Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDI132 Advanced English II Zorunlu 3 0 3
Toplam 21 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CCM205 Computer Programming I Zorunlu 3 2 5
2 EDU285 Development and Learning Zorunlu 3 0 4
3 ETE201 Electronic Circuits I Zorunlu 3 2 4
4 ETE203 Logic Circuits I Zorunlu 3 0 5
5 ETE291 Circuit Analysis I Zorunlu 3 2 5
6 MATH245 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
7 STAT227 Statistics and Probability Zorunlu 2 0 3
Toplam 20 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CCM208 Professional Software Applications Zorunlu 2 2 4
2 EDU286 Planning and Evaluation in Education Zorunlu 3 2 5
3 ETE202 Electronic Circuits II Zorunlu 3 2 7
4 ETE204 Logic Circuits II Zorunlu 2 2 4
5 ETE292 Circuit Analysis II Zorunlu 3 2 6
6 MATH206 Professional Mathematics Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CCM301 Microprocessors Zorunlu 2 2 6
2 EDU385 Education Technics and Material Development Zorunlu 2 2 4
3 ETE301 Electronic Circuits III Zorunlu 2 2 4
4 ETE303 Measurement and Instrumentation Zorunlu 2 2 5
5 ETE393 Electromagnetic Field Theory Zorunlu 2 0 3
6 ETT341 Communication Systems I Zorunlu 3 2 5
7 ETT351 Signals and Systems Zorunlu 2 0 3
Toplam 15 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CCM302 Microcontrollers Zorunlu 2 2 4
2 EDU386 Special Instruction Methods I Zorunlu 2 2 4
3 EDU388 Classroom Management Zorunlu 2 2 4
4 ETE304 Power Electronics Zorunlu 2 2 4
5 ETT342 Communication Systems II Zorunlu 3 2 5
6 ETT348 Image Systems Zorunlu 2 2 5
Toplam 13 12 26
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EDU483 School Experience II Zorunlu 1 4 5
2 EDU487 Special Instruction Methods II Zorunlu 2 2 4
3 ETT441 Datacommunication Systems Zorunlu 2 2 3
Toplam 5 8 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EDU424 Guidance Zorunlu 3 0 4
2 EDU486 Teaching Practice Zorunlu 2 6 2
3 ETT442 Microwave Techniques Zorunlu 2 2 10
Toplam 7 8 16

^