Lisans Programları
Mekatronik Öğretmenliği - Teknik Eğitim Fakültesi - Mekatronik Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fakültenin nüvesini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsündeki tesislerde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölümü 2003 yılında 8,5 milyon Euro'luk yurtdışı kredisiyle kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara, 3795 sayılı Kanuna göre, Mekatronik Eğitimi alanında Teknik Öğretmen diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Mekatronik Eğitimi alanında Lisans diploması verilir.
Program Profili
Bölümde, Mekatronik alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Öğretim süresi dört yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, Mekatronik, Otomasyon ve Otomotiv alanlarında faaliyet gösteren çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda, Mühendis (arge ve uygulama alanlarında), Eğitim Uzmanı, Satış Elemanı, Destek Elemanı olarak istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakultesi Mekatronik Eğt. Bölümü Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy ISTANBUL Dekan :+90 (216) 336 10 81 - 338 58 71 Dekan Yardımcıları :+90 (216) 336 57 70 / 107 - 108 Fakülte Sekreteri :+90 (216) 336 57 70 / 129 Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanı: +90 336 57 70 / 653 Santral :+90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 Fax :+90 (216) 337 89 87
Bölüm Olanakları
Mekatronik Eğitimi Bölümünde 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Yrd. Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 7 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde Mekatronik alanında, modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış: G100 - CNC Lab., G101 - Spektrofotometre & Difraktometre Lab., G102 - Numune Hazırlama & Soğutma Lab., G103 - CIM Lab., G201 - Pnömatik Lab., G202 - Hidrolik Lab., G203 - CAD CAM Tasarım Lab., G300 - Elektrik-Elektronik 1 Lab., G301 - Otomotiv Mekatroniği Lab., G302 - Elektrik-Elektronik 2 Lab., G302a - Proses Kontrol Lab., G306 - Veri İşleme Lab. laboratuvarları ile endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen ve uygulamalı mühendislik bilgilerini mekatronik uygulama mühendisliği problemlerine uygulama becerisi
2 Mekatronik teknolojilerini ve ilgili alanlarda uygulamalı problemleri tanımlama ve çözme becerisi
3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda tasarlanmış bir süreci uygulamaya geçirme becerisi
4 Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
6 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, uygulama yapabilme ve uygulamadaki sorunları çözebilme becerisi
7 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
8 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
9 Uygulamalara mekatronik felsefesi ile yaklaşım becerisi
10 Mekatronik teknik öğretmeninin gerektirdiği disiplinde çalışma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BKB101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 2 2 6
3 EGT183 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Zorunlu 3 0 4
4 FZK131 Fizik I Zorunlu 3 0 4
5 KMY125 Kimya Zorunlu 2 0 3
6 MAK105 Teknik Resim Zorunlu 1 2 3
7 MAT141 Matematik I Zorunlu 4 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT124 Okul Deneyimi I Zorunlu 1 4 5
3 FZK132 Fizik II Zorunlu 3 0 4
4 MAK104 Mekanik I Zorunlu 2 0 4
5 MAT142 Matematik II Zorunlu 4 0 4
6 MKT102 Ölçme Tekniği Zorunlu 1 2 4
7 TEF172 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BKB295 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 4
2 EGT285 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 4
3 ELK297 Elektrik Devreleri Zorunlu 2 2 4
4 MAT245 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 4
5 MET249 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Zorunlu 2 2 4
6 MKT201 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 2
7 MKT203 Mekanik II Zorunlu 2 0 3
8 MKT207 Otomotiv Mekatroniği Zorunlu 1 2 2
9 MKT211 Sayısal Sistemlere Giriş Zorunlu 3 0 3
Toplam 19 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT286 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 5
2 EHE208 Elektronik Devreler Zorunlu 2 2 4
3 MAT254 Sayısal Analiz Zorunlu 2 0 3
4 MKT204 Elektromekanik Sistemler Zorunlu 2 0 2
5 MKT206 Termo-Akışkan Zorunlu 3 0 3
6 MKT208 Mikroişlemciler Zorunlu 2 2 4
7 MKT212 Programlanabilir Lojik Kontrolör Zorunlu 1 2 3
8 MKT214 Mekatronik Sistem Modellemesi Zorunlu 2 0 2
9 MKT232 Bilgisayar Destekli İmalat I Zorunlu 2 2 4
Toplam 19 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT385 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 4
2 EHB305 Sayısal İşaret ve Sistemler Zorunlu 3 0 4
3 MAK309 Mekanik Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 4
4 MKT303 Pnömatik Elektropnömatik Zorunlu 2 2 5
5 MKT307 Algılama ve Veri Toplama Zorunlu 2 2 3
6 MKT331 Bilgisayar Destekli İmalat II Zorunlu 2 2 4
7 MKT-TS1 Teknik Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
8 MKT-TS2 Teknik Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT310 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 2 4
2 EGT386 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
3 MKT302 Esnek İmalat Sistemleri Zorunlu 2 2 4
4 MKT304 Robot Tekniği I Zorunlu 2 0 2
5 MKT306 Mekatronik Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 3
6 MKT308 Hidrolik Elektrohidrolik Zorunlu 2 2 3
7 MKT312 Otomatik Kontrol Zorunlu 2 2 4
8 MKT-TS3 Teknik Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
9 MKT-TS4 Teknik Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
Toplam 19 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BKT403 Sayısal Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 2 3
2 EGT425 Okul Deneyimi II Zorunlu 1 4 5
3 EGT487 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
4 MKT401 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 4
5 MKT405 Robot Tekniği II Zorunlu 2 2 3
6 MKT407 Sistem Bakımı ve Hata Arama Zorunlu 1 2 2
7 MKT-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
8 MKT-TS5 Teknik Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3
9 MKT-TS6 Teknik Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 EGT486 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 2
3 MKT402 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 2
4 MKT404 Yapay Zeka Sistemleri Zorunlu 2 0 6
5 MKT408 Proses Kontrol Zorunlu 3 0 7
6 MKT-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
7 MKT-TS7 Teknik Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3
8 MKT-TS8 Teknik Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > MKT-TS1 Teknik Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST315 İstatistik ve Olasılık Zorunlu 2 0 3
2 MKT321 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Zorunlu 2 0 3
3 MKT327 Ürün Tasarımı ve Prototipleme Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > MKT-TS2 Teknik Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EHE323 Güç Elektroniği Zorunlu 2 0 3
2 ELK329 Dijital Ölçmeler Zorunlu 2 0 3
3 MAK329 Mekanik Sistemlerde PLC Uygulamaları Zorunlu 2 0 3
4 YDI331 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > MKT-TS3 Teknik Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT322 Robotlu Kaynak Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
2 MKT324 Mikrodenetleyici Programlama ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 3
3 MKT328 İleri Üretim Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > MKT-TS4 Teknik Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK326 Taşıt Tasarımı Zorunlu 2 0 3
2 MKT332 Endüstriyel Ölçme ve Uygulama Zorunlu 2 0 3
3 MKT334 Deneysel Gerilme Analizine Giriş Zorunlu 2 0 3
4 YDI332 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > MKT-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB470 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 KSS471 Tiyatro Zorunlu 2 0 3
3 KSS473 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 3
4 KSS477 Yaşama Sanatı Zorunlu 2 0 3
5 KSS479 Halk Oyunları Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > MKT-TS5 Teknik Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BKT431 İleri Otomatik Kontrol Zorunlu 2 0 3
2 EHE409 Görüntü İşleme Zorunlu 2 0 3
3 MKT421 Otonom Robotlar Zorunlu 2 0 3
4 MKT429 Konumlandırma Tekniği Zorunlu 2 0 3
5 MKT433 Biyomedikal Cihazlar Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > MKT-TS6 Teknik Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK425 Sonlu Elemanlara Giriş Zorunlu 2 0 3
2 MAK427 Taşıtlarda Mekanik Titreşimler Zorunlu 2 0 3
3 MKT425 Eşzamanlı Geometrik Boyutlandırma (CMM) Zorunlu 2 0 3
4 YON457 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > MKT-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB476 Felsefe Zorunlu 2 0 3
2 BSB478 İnsan İlişkileri Zorunlu 2 0 3
3 IKT444 Ekonomi Zorunlu 2 0 3
4 PAZ441 Pazarlama Zorunlu 2 0 3
5 YON480 Fabrika Organizasyonu ve Yönetimi Zorunlu 2 0 3
6 YON482 Teknoloji Yönetimi Zorunlu 2 0 3
7 YON484 Liderlik Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > MKT-TS7 Teknik Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT426 Mikro Makineler Zorunlu 2 0 3
2 MKT428 Sanal Üretim Tasarımı ve Optimizasyonu Zorunlu 2 0 3
3 TEF426 Kalite Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > MKT-TS8 Teknik Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EHB424 Haberleşme Zorunlu 2 0 3
2 IST434 Bilgisayar Destekli İstatistik Yöntemler Zorunlu 2 0 3
3 MAK432 İleri Mukavemet Zorunlu 2 0 3
4 MKT422 İlişik Sistemler Zorunlu 2 0 3

^