Lisans Programları
Metal Öğretmenliği - Teknik Eğitim Fakültesi - Metal Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fakültenin kökenini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.
Kazanılan Derece
Bitirme tezi sınavında başarılı olmak ve 48 iş günü stajını tamamlayan öğrenciler teknik öğretmen ünvanını alırlar. Lisans Diploması veya diploma yerine geçen Çıkış Belgesi verilir. Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı ve pedagojik formasyon aldığı belirtilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda (LYS) yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Metal Eğitimi alanında Lisans diploması verilir. .
Program Profili
Bölümde, metal alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Örgün öğretimde ve ikinci öğretimde eğitim dili Türkçe olup, öğretim süresi dört yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, ulusal ve uluslararası firmalarda, arge ve uygulama alanlarında, Eğitim uzmanı, Satış elemanı, meslek destek elemanı, , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. Üniversitelerde lisansüstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans derecesine sahip olan başarılı öğrenciler ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla alanlarında Y.Lisans programına müracaat hakkı elde edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders geçiş notu arasınav ve final sınavının müşterek olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
8 yarıyıldaki derslerinden başarılı olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanmaktadırlar. 4. yarıyıl sonunda GANO 1.80/4.00 altında ise öğrenci bu ganoyu tamamlayana kadar üst sınıftan ders alamaz. Mezuniyete hak kazanabilmesi için ise GANO nun 2.00/4.00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Ahmet İrfan YÜKLER (Metal Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı) E-mail: iyukler@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy/İSTANBUL. Tel: +90 216 336 57 70 Fax :+90 (216) 337 89 87
Bölüm Olanakları
Metal Eğitimi Bölümünde Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri olmak üzere toplam 10’un üzerinde öğretim elemanı bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Metal Eğitimi Bölümü başta olmak üzere bütün imkanlarından (sınıf, laboratuar ve atelye...) faydalanılmaktadır. Metal Eğitimi Bölümü'nde; Metal Teknolojisi ve Plastik Teknolojisi Programları bulunmaktadır. Bölümde yeterli donanıma sahip Malzeme Muayene, Tahribatsız Muayene, Metalografi Laboratuvarları ve Plastik Şekil Verme, Kaynak, Özel Kaynak Yöntemleri, Isıl İşlemler, Metal Süsleme ve Plastik İşleme atelyeleri bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Metal ve plastik teknolojisi alanında edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracak nitelikte öğretmen olma becerisini elde etme
2 Öğrencilerin gelişimlerini izleme, sorunlarının çözümüne yardımcı olma becerisini kazanma
3 Değişik iletişim araçlarını kullanarak etkin iletişim kurma yeteneği kazanma
4 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma
5 Metal ve plastik sektöründe maliyet, rekabet, kalite bilinci, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrama
6 Takım çalışmasına yatkınlık kazanma
7 Atölyede metal ve plastik teknolojisi alanı ile ilgili uygulama yeteneği geliştirme
8 Laboratuvarda metal ve plastik teknolojisi alanı ile deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneği kazanma
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrama
10 Metalik, plastik, seramik ve kompozit malzemelerin işlenmesi, şekillendirilmesi, birleştirilmesi ve iç yapı özelliklerinin kontrolünü öğrenme ve uygulamaya aktarma yeteneğini kazanma
11 Metal ve plastik teknolojisi alanında bilgisayar programlarını kullanarak tasarım ve imalat yapma yeterliliğini kazanma
12 Metalik ve plastik malzemelerin mekaniksel ve fiziksel test cihazlarını kullanabilme becerisini elde etme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BKB101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 2 2 6
3 EGT183 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Zorunlu 3 0 4
4 FZK131 Fizik I Zorunlu 3 0 4
5 KMY125 Kimya Zorunlu 2 0 3
6 MAK105 Teknik Resim Zorunlu 1 2 3
7 MAT141 Matematik I Zorunlu 4 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT124 Okul Deneyimi I Zorunlu 1 4 5
3 FZK132 Fizik II Zorunlu 3 0 4
4 KMY162 Organik Kimya Zorunlu 2 0 6
5 MAK102 Meslek Resmi Zorunlu 2 2 2
6 MAT142 Matematik II Zorunlu 4 0 4
7 TEF172 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT285 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 4
2 MAK293 Mekanik Zorunlu 2 0 3
3 MAK295 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 2 4
4 MAT245 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 4
5 MET201 Malzeme Bilgisi I Zorunlu 4 0 6
6 MET203 Malzemelerin Tahribatlı Muayenesi Zorunlu 2 2 4
7 MET205 İmal Usulleri I Zorunlu 2 4 5
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT286 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 5
2 MAK216 Mukavemet Zorunlu 4 0 6
3 MAT208 Meslek Matematiği Zorunlu 2 0 3
4 MET202 Malzeme Bilgisi II Zorunlu 4 0 6
5 MET204 Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi Zorunlu 2 2 3
6 MET206 İmal Usulleri II Zorunlu 2 4 4
7 MET210 Polimerik Malzemeler Zorunlu 3 0 3
Toplam 20 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT385 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 4
2 MAK313 Isı Geçişi Zorunlu 2 0 3
3 MAK397 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 0 3
4 MAK399 Makine Elemanları Zorunlu 4 0 4
5 MET-TS1,2,3,4 Teknik Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 16
Toplam 22 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT310 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 2 4
2 EGT386 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
3 MET302 Kompozitler Zorunlu 3 0 3
4 MET304 Seramikler Zorunlu 3 0 3
5 MET-TS5,6,7,8 Teknik Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 16
Toplam 22 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT425 Okul Deneyimi II Zorunlu 1 4 5
2 EGT487 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
3 MAK491 Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 2 2 5
4 MET401 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 4
5 MET-TS9,10,11,12 Teknik Seçimlik Ders - 9..12 Seçmeli 12 0 12
Toplam 17 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 EGT486 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 2
3 MET402 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 2
4 MET404 Korozyon ve Korunma Zorunlu 3 0 6
5 MET-TS13,14,15,16 Teknik Seçimlik Ders - 13..16 Seçmeli 12 0 16
Toplam 20 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > MET-TS1,2,3,4 Teknik Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MET305 Isıl İşlemler Zorunlu 3 0 4
2 MET307 Metalurji Termodinamiği Zorunlu 3 0 4
3 MET309 Endüstriyel Plastikler Zorunlu 3 0 4
4 MET311 Polimer Alaşım ve Karışımları Zorunlu 3 0 4
5 MET313 Polimer Dolgu Katkı Takviye Malzemeleri Zorunlu 3 0 4
6 MET315 Elastomerler ve Kauçuklar Zorunlu 3 0 4
7 MET321 Kaynak Tekniği I Zorunlu 3 0 4
8 MET323 Kaynak Teknolojisi I Zorunlu 3 0 4
6 . Dönem > MET-TS5,6,7,8 Teknik Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MET310 Kaynak Metalurjisi Zorunlu 3 0 4
2 MET314 Proses Termodinamiği Zorunlu 3 0 4
3 MET316 Polimer Kalıplama Teknolojisi Zorunlu 3 0 4
4 MET318 Polimerlerin Karakterizasyonu Zorunlu 3 0 4
5 MET320 Polimerik Laboratuvar Uygulaması Zorunlu 3 0 4
6 MET322 Kaynak Tekniği II Zorunlu 3 0 4
7 MET324 Kaynak Teknolojisi II Zorunlu 3 0 4
8 MLY316 İş Analizi ve Maliyet Hesabı Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > MET-TS9,10,11,12 Teknik Seçimlik Ders - 9..12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MET403 Plastik Şekil Verme Teknolojisi Zorunlu 3 0 3
2 MET407 Kaynak Tasarımı Zorunlu 3 0 3
3 MET409 Polimerik Parça Üretim Prensipleri Zorunlu 3 0 3
4 MET411 Biyomalzemeler Zorunlu 3 0 3
5 MET415 Polimerik Kaplamalar Zorunlu 3 0 3
6 MET417 Plastik Kalıp Tasarımı I Zorunlu 3 0 3
7 MET419 Plastiklerin Kaynağı Zorunlu 3 0 3
8 MET421 Malzeme Seçimi Zorunlu 3 0 3
9 MET423 Bilgisayar Destekli Üretim Zorunlu 3 0 3
10 MET425 Triboloji Zorunlu 3 0 3
11 MET427 Alaşımlar Zorunlu 3 0 3
12 MET429 Polimer Reaksiyon Mekanizmaları Zorunlu 3 0 3
13 MET431 Plastik Üretim Teknikleri I Zorunlu 3 0 3
14 MET441 Sac Şekillendirme Tekniği I Zorunlu 3 0 3
15 YON433 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 3
8 . Dönem > MET-TS13,14,15,16 Teknik Seçimlik Ders - 13..16
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST432 İstatistik Zorunlu 3 0 4
2 MET406 Kaynak Kabiliyeti Zorunlu 3 0 4
3 MET408 Isıl Püskürtmeli Kaplamalar Zorunlu 3 0 4
4 MET412 Toz Metalurjisi Zorunlu 3 0 4
5 MET414 Sac İşleme Kalıp Tasarımı Zorunlu 3 0 4
6 MET416 Dövme Kalıp Tasarımı Zorunlu 3 0 4
7 MET418 Plastik Kalıp Tasarımı II Zorunlu 3 0 4
8 MET422 Plastik Ürün Tasarım İlkeleri Zorunlu 3 0 4
9 MET424 Polimer Bazlı Kompozit Üretim Teknikleri Zorunlu 3 0 4
10 MET426 Çelik Konstrüksiyon Zorunlu 3 0 4
11 MET428 Elektrolitik Yüzey Kaplamalar Zorunlu 3 0 4
12 MET430 Ambalajlama Teknolojileri Zorunlu 3 0 4
13 MET432 Plastik Üretim Teknikleri II Zorunlu 3 0 4
14 MET442 Sac Şekillendirme Tekniği II Zorunlu 3 0 4

^