Lisans Programları
Talaşlı Üretim Öğretmenliği - Teknik Eğitim Fakültesi - Talaşlı Üretim Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fakültenin kökenini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayanlara ilgili programa ait diploma verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda (LYS) yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Makine Eğitimi alanında Lisans diploması verilir.
Program Profili
Bölümde, makine alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Örgün öğretimde ve ikinci öğretimde eğitim dili Türkçe olup, öğretim süresi dört yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, ulusal ve uluslararası firmalarda, arge ve uygulama alanlarında, Eğitim uzmanı, Satış elemanı, meslek destek elemanı, , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. Üniversitelerde lisansüstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakultesi Makine Eğtimi Bölümü Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy İSTANBUL Dekan :+90 (216) 336 10 81 - 338 58 71 Dekan Yardımcıları :+90 (216) 336 57 70 / 107 - 108 Fakülte Sekreteri :+90 (216) 336 57 70 / 129 Santral :+90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 Fax :+90 (216) 337 89 87
Bölüm Olanakları
Makine Eğitimi Bölümünde Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri olmak üzere toplam 20’ye yakın öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde Akışkanlar Mekaniği Lab.Güneş Enerjisi ve Çevre Lab. Isıtma ve Soğutma Lab. Tesisat I Atölyesi I ve II Aktarma Organları Atölyesi Motor Bakım Atölyesi I ve II Motor Yenileştirme Atölyesi Oto Bakım ve Onarım Lab. Dizel Motoru Atölyesi Otomotiv Ölçme ve Test Lab. Otomotiv Elektrik ve Elektro. Lab. Taşıt Test Lab. Benzin Motoru Atölyesi Yakıt Enjeksiyon ve Karbür. Lab. Freze Atölyesi İmalat Atölyesi Taşlama Atölyesi Torna Atölyesi Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD)La Bilgisayar Destekli İmalat(CAM)Lab CNC Eğitim Lab. Çizim Atölyesi Endüstriyel CNC Atölyesi Kalıp İmalatı Atölyesi Hidrolik ve Pnömatik Lab. Kalıp Tasarım laboratuvarlarında endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Talaşlı üretim alanında edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracak nitelikli öğretmen olma becerisi
2 Öğrencilerin gelişimlerini izleme, sorunlarının çözümüne yardımcı olma becerisi
3 Laboratuvar ve atölye alet ve düzeneklerini kullanarak veri toplamak, teknik çizim hazırlamak, teknik rapor hazırlamak, teknik sunuş yapmak, etkin not almak
4 Öğrencinin seçtiği uygulama alanlarından talaşlı imalatta daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve insanlarla iyi iletişim kurabilme becerisi
6 Mekanik ile ilgili teorik problemleri tanımlama, formüle etme ve pratik çözme becerisi
7 Atölyede deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
8 Kalite bilinci, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrama becerisi
9 Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği
10 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BKB101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 2 2 4
3 EGT183 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Zorunlu 3 0 4
4 FZK131 Fizik I Zorunlu 3 0 4
5 KMY125 Kimya Zorunlu 2 0 3
6 MAK105 Teknik Resim Zorunlu 1 2 3
7 MAK107 İmalat Tekniği I Zorunlu 2 2 2
8 MAT141 Matematik I Zorunlu 4 0 4
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT124 Okul Deneyimi I Zorunlu 1 4 5
3 FZK132 Fizik II Zorunlu 3 0 4
4 MAK102 Meslek Resmi Zorunlu 2 2 2
5 MAK108 İmalat Tekniği II Zorunlu 2 2 4
6 MAT142 Matematik II Zorunlu 4 0 4
7 MET172 Malzeme Zorunlu 2 0 2
8 TEF172 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT285 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 4
2 ELK295 Elektroteknik Zorunlu 2 0 3
3 MAK201 Statik Zorunlu 3 0 4
4 MAK203 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 0 2
5 MAK205 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 0 3
6 MAK207 Bilgisayar Destekli Çizim I Zorunlu 2 2 4
7 MAK231 Tornalama Tekniği I Zorunlu 2 2 3
8 MAK233 Frezeleme Tekniği I Zorunlu 2 2 3
9 MAT209 Meslek Matematiği Zorunlu 3 0 4
Toplam 21 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT286 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 5
2 MAK202 Dinamik Zorunlu 3 0 4
3 MAK204 Mukavemet Zorunlu 3 0 4
4 MAK206 Termodinamik Zorunlu 3 0 4
5 MAK208 Bilgisayar Destekli Çizim II Zorunlu 2 2 4
6 MAK232 Tornalama Tekniği II Zorunlu 2 2 3
7 MAK234 Frezeleme Tekniği II Zorunlu 2 2 3
8 MAK-TOS Teknik Olmayan Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 20 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT385 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 4
2 MAK301 Makine Elemanları I Zorunlu 3 0 4
3 MAK331 Bilgisayar Destekli İmalat I Zorunlu 2 2 4
4 MAK333 Sac Kalıp Tasarımı Zorunlu 3 0 5
5 MAK335 Taşlama Tekniği I Zorunlu 2 2 5
6 MAK-TS1 Teknik Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
7 MAK-TS2 Teknik Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT310 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 2 4
2 EGT386 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
3 MAK302 Makine Elemanları II Zorunlu 3 0 4
4 MAK304 Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 2 2 4
5 MAK332 Bilgisayar Destekli İmalat II Zorunlu 2 2 4
6 MAK336 Taşlama Tekniği II Zorunlu 2 2 2
7 MAK-TS3 Teknik Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 4
8 MAK-TS4 Teknik Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT425 Okul Deneyimi II Zorunlu 1 4 5
2 EGT487 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
3 MAK401 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 4
4 MAK431 Takım Tezgahları Zorunlu 3 0 3
5 MAK-TS5/T Teknik Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 2 4
6 MAK-TS6 Teknik Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
7 MAK-TS7 Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3
8 TEF423 Kalite Kontrol Zorunlu 2 0 4
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 EGT486 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 2
3 MAK402 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 2
4 MAK434 Plastik Kalıpçılığı Zorunlu 3 0 6
5 MAK-TS10 Teknik Seçimlik Ders - 10 Seçmeli 2 0 4
6 MAK-TS8/T Teknik Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 2 9
7 MAK-TS9 Teknik Seçimlik Ders - 9 Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 10 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > MAK-TOS Teknik Olmayan Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST252 İstatistik Zorunlu 2 0 3
2 MAT254 Sayısal Analiz Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > MAK-TS1 Teknik Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK351 Otomatik Kontrol Zorunlu 3 0 4
2 MAK361 İleri Mukavemet Zorunlu 3 0 4
5 . Dönem > MAK-TS2 Teknik Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK363 Mekanizma Tekniği Zorunlu 3 0 4
2 YON357 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 4
6 . Dönem > MAK-TS3 Teknik Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK352 Isı Geçişi Zorunlu 3 0 4
2 MAK364 Makine Dinamiği Zorunlu 3 0 4
6 . Dönem > MAK-TS4 Teknik Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK372 Sonlu Elemanlara Giriş Zorunlu 3 0 4
2 MAK374 Dövme Kalıp Tasarımı Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > MAK-TS5/T Teknik Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK467 Sac Kalıp Teknikleri I Zorunlu 2 2 4
2 MAK469 Plastik Kalıp Teknikleri I Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > MAK-TS6 Teknik Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK477 Kaldırma İletme Makineleri Zorunlu 2 0 3
2 MET477 Plastik Malzemeler Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > MAK-TS7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK471 İş Kalıpları Zorunlu 2 0 3
2 MAK473 Plastik İşleme Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > MAK-TS10 Teknik Seçimlik Ders - 10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK474 Plastik Ürün Tasarımı Zorunlu 2 0 4
2 MET472 Malzeme Muayenesi Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > MAK-TS8/T Teknik Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK468 Sac Kalıp Teknikleri II Zorunlu 2 2 9
2 MAK470 Plastik Kalıp Teknikleri II Zorunlu 2 2 9
8 . Dönem > MAK-TS9 Teknik Seçimlik Ders - 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MET476 Plastik Malzeme Mekaniği Zorunlu 2 0 3
2 MLY458 Üretimde Maliyet Hesapları Zorunlu 2 0 3

^