Lisans Programları
Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 6 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Mühendislik
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci kabul edilmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.
Program Profili
Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm henüz mezun vermemiştir. Metalurji ve Malzeme sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış Makina Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans öğrenci adayları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 30 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notlarıda dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi, tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.
Mezuniyet Koşulları
Lisans için:tümlisans derslerinden başarılı olmak, GANO 2.00 sahip olmak, lisans stajlarını tamamlamış olmak ve lisans bitrme tezi hazırlamış olmak. Yüksek lisans için: yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, yüksek lisans tezi hazırlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Ahmet Korhan BİNARK, Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç.Dr. Mustafa Atmaca, Doç.Dr. Cenk SAYIN, Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Mustafa Atmaca
Bölüm Olanakları
Bölümde 8 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi mevcuttur. Bölüm fakülteye ait olan derslikleri kullanmaktadır. Bölüme ait Enerji Laboratuarı bulunmaktadır. Fakültemizde dönüşüm durumu söz konusu olduğundan Teknik Eğitim Fakültesi laboratuvarlarını da kullanmaktadır. Bölümümüzde çok sayıda BAP projesi devam etmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makine mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi
2 Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi
3 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
5 Makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi
6 Meslek ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
7 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
8 Makine mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği
9 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği
10 Makine mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği
11 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
12 Öğrencinin seçtiği makine mühendisliği uygulama alanlarından birinde (konstrüksiyon-imalat, enerji, otomotiv, tesisat) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi
13 Sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FZK171 Fizik I Zorunlu 3 0 5
3 KMY120 Kimya Zorunlu 2 0 4
4 MAT185 Matematik I Zorunlu 4 0 6
5 MAT187 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 5
6 TF150 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 29
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BLM110 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 1 2 3
3 FZK172 Fizik II Zorunlu 3 0 4
4 MAM102 Temel İmalat İşlemleri Zorunlu 2 2 5
5 MAM120 Teknik Resim Zorunlu 2 2 4
6 MAT186 Matematik II Zorunlu 4 0 5
7 MLM110 Malzeme Bilimi Zorunlu 2 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 6 31
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM201 Elektrik ve Elektroniğin Temelleri Zorunlu 2 0 3
2 MAM201 Statik Zorunlu 2 0 4
3 MAM203 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 0 5
4 MAM219 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Zorunlu 2 2 5
5 MAM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 2 8
6 MAT285 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM120 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 4
2 MAM202 Mukavemet Zorunlu 3 0 5
3 MAM204 Dinamik Zorunlu 2 0 3
4 MAM206 Termodinamik Zorunlu 3 0 5
5 MAM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 8
6 MAT286 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 5
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST345 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 2 0 3
2 MAM300 Staj I Zorunlu 0 4 4
3 MAM301 Makine Elemanları I Zorunlu 3 0 4
4 MAM303 Isı Geçişi Zorunlu 3 0 4
5 MAM305 İmalat Teknikleri Zorunlu 2 0 3
6 MAM311 Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Zorunlu 2 2 4
7 MAM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 4 2 8
Toplam 16 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT344 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
2 MAM302 Makine Elemanları II Zorunlu 3 0 4
3 MAM304 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 5
4 MAM310 Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 2 2 5
5 MAM312 Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Zorunlu 2 2 5
6 MAM-TS7,8 Teknik Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 4 2 8
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM400 Staj II Zorunlu 0 4 4
2 MAM401 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 0 32 18
3 MAM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 2
4 MAM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
5 YDI431 Teknik Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 5 38 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK444 İş Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 3
2 ISL444 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 4
3 MAM402 Yakıtlar ve Yanma Zorunlu 3 0 5
4 MAM498 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 4
5 MAM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
6 MAM-TS9,10 Teknik Seçimlik Ders - 9-10 Seçmeli 4 2 8
7 YDI432 Teknik Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 17 4 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
4 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > MAM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM231 Buji ile Ateşlemeli Motorlar Zorunlu 2 2 4
2 MAM233 Güç Aktarma Organları Zorunlu 2 2 4
3 MAM235 Otomotiv Sektörü Zorunlu 2 2 4
4 MAM241 Bina Enerji Otomasyonu Zorunlu 2 2 4
5 MAM243 Mekanik Tesisat Tekniği Zorunlu 2 2 4
6 MAM245 Yenilenebilir Enerji Teknikleri Zorunlu 2 2 4
7 MAM251 Ergonomi Zorunlu 2 2 4
8 MAM253 Malzeme Muayene ve Isıl İşlemler Zorunlu 2 2 4
9 MAM452 Esnek İmalat Sistemleri Zorunlu 2 2 4
4 . Dönem > MAM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM232 Otomotiv Elektrik ve Elektroniği Zorunlu 2 2 4
2 MAM234 Servis İşletmeciliği ve Müşteri İlişkileri Zorunlu 2 2 4
3 MAM236 Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlar Zorunlu 2 2 4
4 MAM242 Doğal Gaz Teknikleri Zorunlu 2 2 4
5 MAM244 Enerji Ekonomisi ve Yönetimi Zorunlu 2 2 4
6 MAM246 Pompalar ve Kompresörler Zorunlu 2 2 4
7 MAM252 Bakım ve Onarım Zorunlu 2 2 4
8 MAM254 Mekatronik Sistemlerin Tasarımı Zorunlu 2 2 4
9 MAM256 Takım Tezgahları ve İmalat Makinaları Zorunlu 2 2 4
5 . Dönem > MAM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM330 Otomotiv Mekatroniği Zorunlu 2 2 4
2 MAM331 Motor ve Taşıt Dinamiği Zorunlu 2 2 4
3 MAM333 Motor ve Taşıt Performans Testleri Zorunlu 2 2 4
4 MAM341 Çevre Koruma Zorunlu 2 2 4
5 MAM343 Isıtma ve Soğutma Teknikleri Zorunlu 2 2 4
6 MAM345 İleri Termodinamik Zorunlu 2 2 4
7 MAM351 Kalıp Tasarımı ve İmalatı Zorunlu 2 2 4
8 MAM353 Kesici Takım Tasarımı Zorunlu 2 2 4
9 MAM355 Makine Dinamiği ve Teorisi Zorunlu 2 2 4
6 . Dönem > MAM-TS7,8 Teknik Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM332 Motor ve Taşıt Tasarımı Zorunlu 2 2 4
2 MAM334 Taşıt Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
3 MAM336 Taşıtlarda Titreşim ve Gürültü Zorunlu 2 2 4
4 MAM342 Gaz Türbinleri Zorunlu 2 2 4
5 MAM344 İklimlendirme Teknikleri Zorunlu 2 2 4
6 MAM346 Kazanlar ve Yanma Teknikleri Zorunlu 2 2 4
7 MAM352 Otomatik Kontrol Zorunlu 2 2 4
8 MAM354 Tersine Mühendislik Zorunlu 2 2 4
9 MAM356 Ürün Geliştirme Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > MAM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB441 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB443 Çevre ve Enerji Zorunlu 2 0 2
3 BSB445 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
4 DB441 Davranış Bilimi Zorunlu 2 0 2
5 DB443 İş Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
6 ISL441 Girişimcilik Zorunlu 2 0 2
7 KSS441 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > MAM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB442 Medeniyetler Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB444 Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 BSB446 Sosyal Organizasyon Zorunlu 2 0 2
4 KSS442 Teknik İletişim Zorunlu 2 0 2
5 PAZ444 Teknik Satış ve Pazarlama Zorunlu 2 0 2
6 YON444 Liderlik Zorunlu 2 0 2
7 YON448 Teknoloji Yönetimi Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > MAM-TS9,10 Teknik Seçimlik Ders - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM432 Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Zorunlu 2 2 4
2 MAM434 Taşıt Emisyonları ve Kontrolü Zorunlu 2 2 4
3 MAM442 Enerji Verimliliği ve Çevresel Etkiler Zorunlu 2 2 4
4 MAM444 Termik Turbo Makinalar Zorunlu 2 2 4
5 MAM454 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat (CIM) Zorunlu 2 2 4
6 MAM456 Transport Tekniği Zorunlu 2 2 4

^