Lisans Programları
Lisans - Teknoloji Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 5 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Mühendislik
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci kabul edilmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
MF-4 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Yükseköğretim kurumlarından alınan aynı veya yakın dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile muafiyet alınır. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde, çıraklık, sanayi vb gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.
Program Profili
Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Henüz mezun vermemiştir. Ancak uygulama ağırlıklı Mühendislik programı olduğu için mezunların istihdamında problem oluşmayacağı ümit edilmektedir. Disiplinler arası tüm alanlarda çalışabilirler. Makina, Elektronik, Otomasyon, Elektrik, Robotik alanlarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezuniyet sonrası ALES, bilim sınavı, mülakat vs türünden sınavlardan başarılı oldukları taktirde Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler. Yüksek Lisans öğrenci adayları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 30 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notlarıda dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi, tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.
Mezuniyet Koşulları
Lisans için: tüm lisans derslerinden başarılı olmak, GANO 2.00 sahip olmak, lisans stajlarını tamamlamış olmak ve lisans bitirme tezi hazırlamış olmak. Yüksek lisans için: yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, yüksek lisans tezi hazırlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Haluk Küçük Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Demetgül Erasmus Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa Demetgül
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde laboratuvar, atölye ve bilgisayar alt yapısı hazır olup, buralarda çeşitli uygulama imkanları mevcuttur.Toplam 10 tane uygulama labaratuvarı mevcuttur. 1 profesör, 3 doçent, 2 yrd.doç olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlayabilme
2 Deney planlama ve düzenek kurma, modern cihazları kullanarak veri toplayabilme ve analiz yapabilme
3 Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilme
4 Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilme
5 Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilme, bilimselleştirebilme ve çözebilme
6 Mekatronik Mühendisliğine ulusal ve global yaklaşabilme
7 Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanabilme
8 Çok disiplinli takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkın olabilme
9 Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilme
10 Alanında kendini güncel tutma farkındalığında olma
11 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma
12 Kendi alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışabilme
13 Mesleki ve genel etik değerlere sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme
14 Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranabilme
15 Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlı olabilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM110 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 1 2 3
2 FZK171 Fizik I Zorunlu 3 0 5
3 MAM120 Teknik Resim Zorunlu 2 2 4
4 MAT185 Matematik I Zorunlu 4 0 6
5 MAT187 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 5
6 TF150 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM120 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 4
2 FZK172 Fizik II Zorunlu 3 0 4
3 KMY120 Kimya Zorunlu 2 0 4
4 MAM104 Mekanik I Zorunlu 2 0 4
5 MAT186 Matematik II Zorunlu 4 0 5
6 MRM100 Mekatronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 2
7 MRM102 Ölçme Tekniği Zorunlu 1 2 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 MAM205 Mekanik II Zorunlu 2 0 4
3 MAM311 Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Zorunlu 2 2 4
4 MAT285 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 5
5 MLM203 Malzeme Bilimi ve Muayenesi Zorunlu 2 2 5
6 MRM201 Elektromekanik Sistemler Zorunlu 2 0 5
7 MRM203 Sayısal Sistemlere Giriş Zorunlu 2 2 5
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ELM204 Elektrik ve Elektronik Devreler Zorunlu 2 2 5
3 MAM202 Mukavemet Zorunlu 3 0 5
4 MAM208 Termo-Akışkan Zorunlu 3 0 5
5 MAM312 Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Zorunlu 2 2 5
6 MAT286 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 5
7 MRM202 Mikrodenetleyiciler ve Uygulamaları Zorunlu 1 2 3
Toplam 16 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST345 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 2 0 3
2 MAM301 Makine Elemanları I Zorunlu 3 0 4
3 MAM310 Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 2 2 5
4 MRM300 Staj I Zorunlu 0 4 4
5 MRM301 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Zorunlu 1 2 3
6 MRM303 Robot Tekniği Zorunlu 1 2 3
7 MRM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 2 8
Toplam 13 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT344 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
2 MAM330 Otomotiv Mekatroniği Zorunlu 2 2 4
3 MAM352 Otomatik Kontrol Zorunlu 2 2 4
4 MRM302 Mekatronik Sistem Tasarımı Zorunlu 2 2 6
5 MRM304 Algılama ve Veri Toplama Zorunlu 2 2 5
6 MRM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 8
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MRM400 Staj II Zorunlu 0 4 4
2 MRM401 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 0 32 18
3 MRM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 2
4 MRM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
5 YDI431 Teknik Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 5 38 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK444 İş Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 3
2 ISL444 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 4
3 MAM452 Esnek İmalat Sistemleri Zorunlu 2 2 4
4 MRM498 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 5
5 MRM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
6 MRM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 4 2 8
7 YDI432 Teknik Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
4 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > MRM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM331 Güç Elektroniği Zorunlu 2 2 4
2 ELM333 Sinyal İşleme Teknikleri Zorunlu 2 2 4
3 MAM371 İleri Bilgisayar Destekli İmalat Zorunlu 2 2 4
4 MAM373 Mekanik Titreşimler Zorunlu 2 2 4
5 MAM375 Sistem Dinamiği ve Modelleme Zorunlu 2 2 4
6 MAM377 Üretim Teknikleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 4
7 MRM331 Biyomedikal Cihazlar Zorunlu 2 2 4
8 MRM333 Endüstriyel Ölçmeler ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 4
9 MRM335 Görüntü İşleme Zorunlu 2 2 4
6 . Dönem > MRM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM332 Elektrik Makineleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 4
2 MAM372 İleri Üretim Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
3 MLM394 Malzeme Seçimi ve Analizi Zorunlu 2 2 4
4 MRM332 Dijital Ölçmeler Zorunlu 2 2 4
5 MRM334 İleri Robot Tekniği Zorunlu 2 2 4
6 MRM336 Robotlu Kaynak Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
7 MRM338 Sistem Bakımı ve Hata Arama Zorunlu 2 2 4
8 MRM340 Ürün Tasarımı ve Prototipleme Zorunlu 2 2 4
9 MRM342 Yapay Zeka Sistemleri Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > MRM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB441 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB443 Çevre ve Enerji Zorunlu 2 0 2
3 BSB445 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
4 DB441 Davranış Bilimi Zorunlu 2 0 2
5 DB443 İş Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
6 ISL441 Girişimcilik Zorunlu 2 0 2
7 KSS441 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > MRM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB442 Medeniyetler Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB444 Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 BSB446 Sosyal Organizasyon Zorunlu 2 0 2
4 KSS442 Teknik İletişim Zorunlu 2 0 2
5 PAZ444 Teknik Satış ve Pazarlama Zorunlu 2 0 2
6 YON444 Liderlik Zorunlu 2 0 2
7 YON448 Teknoloji Yönetimi Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > MRM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM486 Sayısal Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 2 4
2 MAM472 İleri Mukavemet Zorunlu 2 2 4
3 MAM474 İleri Otomatik Kontrol Zorunlu 2 2 4
4 MRM432 Eşzamanlı Geometrik Boyutlandırma (CMM) Zorunlu 2 2 4
5 MRM434 İlişik Sistemler Zorunlu 2 2 4
6 MRM436 Konumlandırma Tekniği Zorunlu 2 2 4
7 MRM438 Mikro Makineler Zorunlu 2 2 4
8 MRM440 Otonom Robotlar Zorunlu 2 2 4
9 MRM442 Sanal Üretim Tasarımı ve Optimizasyonu Zorunlu 2 2 4
10 MRM446 Sonlu Elemanlara Giriş Zorunlu 2 2 4
11 MRM448 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Zorunlu 2 2 4
12 MRM450 Proses Kontrol Zorunlu 2 2 4

^