Lisans Programları
Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 6 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri sonucunda programımızın başarı gerekliliklerini tamamladıktan sonra mezunlarımız "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Genel Kontenjanından 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından, (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilecektir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.
Program Profili
Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayabilmesi, yurt içi ve yurt dışı üst derece programlarına geçiş yapabilecek, tekstil sanayinin isteklerine uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim donanımlarına sahip mezunlar yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm henüz mezun vermemiştir. Metalurji ve Malzeme sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış Metalurji ve Malzeme Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir..
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans öğrencileri DGS sınavı ile bölüme geçiş yapabilir. Yüksek Lisans öğrenci adaylarından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 30 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.
Mezuniyet Koşulları
Lisan için: Tüm Lisans derslerinden başarılı olmak, GANO 2.00 ortalamasına sahip olmak, Lisans stajlarını tamamlamış olmak ve lisans bitirme tezi hazırlamış olmak, Yüksek Lisans için: Yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, Yüksek Lisans tezi hazırlamış olmak,
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Halil DEMİRER Yrd. Doç. Dr. İlyas KARTAL Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Halil DEMİRER
Bölüm Olanakları
Bölümde 6 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bölüm fakülteye ait olan derslikleri kullanmaktadır. Bölüme ait Plastik Laboratuvarı ve Temel İşlemler Atölyesi bulunmaktadır. Fakültemizde dönüşüm durumu söz konusu olduğundan Teknik Eğitim Fakültesi laboratuvarlarını da kullanmaktadır. Bölümümüzde bir adet SANTEZ projesi ve çok sayıda BAP projesi devam etmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Temel, ileri bilim ve mühendislik prensipleri bilgilerini malzeme mühendisliği problemlerine uygulamak
2 Metal, polimer ve seramik malzemelerde; bileşim, sentez ve işletme metotlarının rolünü yapı, özellikler ve servis performansı ile ilişkilendirmek
3 Malzeme uygulamalarını ilgilendiren deneyleri tasarlamak ve uygulamak ve aynı zamanda verileri analiz etmek ve yorumlamak
4 Malzemelerin seçilmesi ve uygulamaları ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek
5 Malzeme mühendisliğinin uygulamaya aktarılmasında modern teknik ekipman ve bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmak
6 İstenilen ihtiyaçları karşılamak üzere bir malzemeyi seçmek ve işlemek
7 Malzeme mühendisliği uygulamalarında problemleri tanımlamak ve çözmek üzere değişik kaynaklardan elde ettiği bilgileri bir araya getirmek
8 İstatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini analiz, tasarım ve iletişimde kullanmak
9 Malzeme mühendisliği ile ilgili bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin pratik kullanımında yeterlik sahibi olmak
10 Bağımsız, bir takımın bir parçası ve lider olarak çalışabilmek
11 Hem sözlü ve hem de yazılı olarak etkin bir şekilde iletişim kurabilmek
12 Malzeme mühendisliği bağlamında mesleki ve ahlaki sorumluluğun farkında olmak
13 Toplumu ve malzeme mühendisliği mesleğini etkileyen çağdaş konuları anlamak
14 Malzeme mühendisliği çözümlerinin ekonomi toplum ve çevre üzerindeki etkisini anlamak
15 Hayat boyu öğrenmenin önemini kabul etmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FZK171 Fizik I Zorunlu 3 0 5
3 KMY120 Kimya Zorunlu 2 0 4
4 MAT185 Matematik I Zorunlu 4 0 6
5 MAT187 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 5
6 MLM101 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları I Zorunlu 3 2 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 2 31
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BLM110 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 1 2 3
3 FZK172 Fizik II Zorunlu 3 0 4
4 MAM120 Teknik Resim Zorunlu 2 2 4
5 MAT186 Matematik II Zorunlu 4 0 5
6 MLM100 Malzeme Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 2
7 MLM102 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları II Zorunlu 3 2 5
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 6 29
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM104 Mekanik I Zorunlu 2 0 4
2 MAT285 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 5
3 MLM201 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları III Zorunlu 3 2 5
4 MLM205 Malzeme Bilimi I Zorunlu 4 0 5
5 MLM207 Malzeme Termodinamiği Zorunlu 3 0 5
6 MLM209 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 3
7 TF150 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM206 Elektroteknik Zorunlu 2 0 2
2 MAM210 Isı ve Kütle Geçişi Zorunlu 3 0 5
3 MAT286 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 5
4 MLM202 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları IV Zorunlu 3 2 5
5 MLM204 Malzemelerin Dayanımı Zorunlu 3 0 4
6 MLM206 Malzeme Bilimi II Zorunlu 4 0 5
7 MLM208 Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi Zorunlu 2 2 4
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST345 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 2 0 3
2 MAM203 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 0 5
3 MAM311 Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Zorunlu 2 2 4
4 MLM300 Staj I Zorunlu 0 4 4
5 MLM301 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları V Zorunlu 3 2 5
6 MLM303 Malzemelerin Tahribatlı Muayenesi Zorunlu 2 0 3
7 MLM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 6
Toplam 16 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT344 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
2 MAM301 Makine Elemanları I Zorunlu 3 0 4
3 MLM302 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları VI Zorunlu 3 2 5
4 MLM304 Faz Diyagramları Zorunlu 3 0 5
5 MLM306 Malzemelerin Mekanik Özellikleri Zorunlu 3 0 5
6 MLM-S3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 8
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLM400 Staj II Zorunlu 0 4 4
2 MLM401 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 0 32 18
3 MLM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 2
4 MLM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
5 YDI431 Teknik Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 5 38 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK444 İş Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 3
2 ISL444 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 4
3 MLM498 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 4
4 MLM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
5 MLM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 4 2 8
6 MLM-TS7 Teknik Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 2 5
7 YDI432 Teknik Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
4 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > MLM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLM331 Döküm Prensipleri Zorunlu 2 0 3
2 MLM333 Metal ve Alaşımların Katılaşma Tekniği Zorunlu 2 0 3
3 MLM335 Temel Döküm Teknolojileri Zorunlu 2 0 3
4 MLM341 Kaynak Metalurjisi Zorunlu 2 0 3
5 MLM343 Kaynak Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
6 MLM345 Malzemelerin Kaynak Kabiliyeti Zorunlu 2 0 3
7 MLM351 Metal Alaşımları Zorunlu 2 0 3
8 MLM353 Metalografi Zorunlu 2 0 3
9 MLM355 Yüzey İşlemleri Zorunlu 2 0 3
10 MLM361 Polimer İşleme Teknolojisi I Zorunlu 2 0 3
11 MLM363 Polimer Bilimi Zorunlu 2 0 3
12 MLM365 Polimerlerin Özellikleri Zorunlu 2 0 3
13 MLM371 Endüstriyel Seramikler Zorunlu 2 0 3
14 MLM373 Seramik Malzemeler Zorunlu 2 0 3
15 MLM375 Seramik Malzemelerin Üretim Prensipleri Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > MLM-S3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLM332 Demir Esaslı Malzemelerin Dökümü Zorunlu 2 2 4
2 MLM334 Döküm Kalıp Tasarımı Zorunlu 2 2 4
3 MLM336 Döküm Kalite Kontrol Zorunlu 2 2 4
4 MLM342 Demir Dışı Metallerin Kaynağı Zorunlu 2 2 4
5 MLM344 Kaynak Standartları Zorunlu 2 2 4
6 MLM346 Modern Kaynak Yöntemleri Zorunlu 2 2 4
7 MLM352 Kompozit Malzemeler Zorunlu 2 2 4
8 MLM354 Özel Çelikler Zorunlu 2 2 4
9 MLM356 Toz Metalurjisi Zorunlu 2 2 4
10 MLM362 Polimer İşleme Teknolojisi II Zorunlu 2 2 4
11 MLM364 Polimer Karışımları Zorunlu 2 2 4
12 MLM366 Polimerlerin Karakterizasyonu Zorunlu 2 2 4
13 MLM372 Cam Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
14 MLM374 Refrakter Malzemeler ve Fırınlar Zorunlu 2 2 4
15 MLM376 Seramiklerin Sinterleme Teorisi Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > MLM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB441 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB443 Çevre ve Enerji Zorunlu 2 0 2
3 BSB445 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
4 DB441 Davranış Bilimi Zorunlu 2 0 2
5 DB443 İş Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
6 ISL441 Girişimcilik Zorunlu 2 0 2
7 KSS441 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > MLM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB442 Medeniyetler Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB444 Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 BSB446 Sosyal Organizasyon Zorunlu 2 0 2
4 KSS442 Teknik İletişim Zorunlu 2 0 2
5 PAZ444 Teknik Satış ve Pazarlama Zorunlu 2 0 2
6 YON444 Liderlik Zorunlu 2 0 2
7 YON448 Teknoloji Yönetimi Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > MLM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLM432 Bilgisayar Destekli Döküm Tasarımı Zorunlu 2 2 4
2 MLM434 Demir Dışı Metallerin Dökümü Zorunlu 2 2 4
3 MLM436 İleri Döküm Teknikleri Zorunlu 2 2 4
4 MLM442 Kaynak Konstrüksiyon ve Tasarım Zorunlu 2 2 4
5 MLM444 Kaynak Testleri ve Hasar Analizi Zorunlu 2 2 4
6 MLM446 Kaynaklı Çelik Yapı Uygulamaları Zorunlu 2 2 4
7 MLM452 Biyomalzemeler Zorunlu 2 2 4
8 MLM454 Malzemelerin Elektronik Özellikleri Zorunlu 2 2 4
9 MLM456 Mukavemet Artırıcı İşlemler Zorunlu 2 2 4
10 MLM462 Polimer Ürün Tasarımı Zorunlu 2 2 4
11 MLM464 Mühendislik Polimerleri Zorunlu 2 2 4
12 MLM466 Polimerik Malzeme Kalıp Tasarımı Zorunlu 2 2 4
13 MLM472 Dielektrik ve Elektroseramikler Zorunlu 2 2 4
14 MLM474 İleri Teknoloji Seramik Malzemeler Zorunlu 2 2 4
15 MLM476 Kristal Kimyası Zorunlu 2 2 4
8 . Dönem > MLM-TS7 Teknik Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM310 Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 2 2 5
2 MAM312 Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Zorunlu 2 2 5
3 MLM482 Korozyon ve Korunma Zorunlu 2 2 5
4 MLM484 Termal Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 5
5 MLM486 X-Işınları Zorunlu 2 2 5

^