Lisans Programları
Lisans - Teknoloji Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri sonucunda programımızın başarı gerekliliklerini tamamladıktan sonra mezunlarımız "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Genel Kontenjanından 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından, (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilecektir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar Mühendisliğine MF-4 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar Mühendisliği eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.
Program Profili
Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayabilmesi, yurt içi ve yurt dışı üst derece programlarına geçiş yapabilecek, bilgisayar sektörünün isteklerine uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim donanımlarına sahip mezunlar yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm henüz mezun vermemiştir. Bölümümüz alanında uygulama ağırlıklı eğitim almış Bilgisayar Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirmeyi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezuniyet sonrası başvuru ve giriş şartlarını sağladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir
Mezuniyet Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği eğitimi süresince 240 ECTS'i başarmak koşulunun sağlanması.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Hakan Kaptan e-posta: hkaptan@marmara.edu.tr Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Ali Buldu e-posta: alibuldu@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü uygulama, araştırma, proje çalışmaları yapmak için gelişmiş laboratuar ve ekipman imkanına sahiptir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BLM100 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 2 4
3 FZK171 Fizik I Zorunlu 3 0 5
4 KMY120 Kimya Zorunlu 2 0 4
5 MAT185 Matematik I Zorunlu 4 0 6
6 MAT187 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BLM102 Bilgisayar Programlama I Zorunlu 3 2 6
3 BLM104 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 3 2 6
4 FZK172 Fizik II Zorunlu 3 0 4
5 MAT186 Matematik II Zorunlu 4 0 5
6 TF150 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM201 Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 2 6
2 BLM203 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Görsellik Zorunlu 2 2 3
3 ELM205 Sayısal Tasarım Zorunlu 3 2 6
4 ELM215 Devre Analizi Zorunlu 3 2 5
5 MAT219 Ayrık Matematik Zorunlu 2 0 3
6 MAT285 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 5
7 TF210 Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM202 Veri Yapıları ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 3
2 BLM204 Nesne Yönelimli Programlama Zorunlu 3 2 6
3 BLM212 Bilgisayar Ağları I Zorunlu 2 2 5
4 ELM208 Mikroişlemciler Zorunlu 2 2 5
5 ELM216 Elektronik Devreler Zorunlu 3 2 6
6 MAT286 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM300 Staj I Zorunlu 0 4 4
2 BLM301 Veritabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 2 5
3 BLM303 İşletim Sistemleri Zorunlu 2 2 3
4 BLM311 Bilgisayar Ağları II Zorunlu 2 2 3
5 BLM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 2 8
6 ELM363 Mikrodenetleyiciler Zorunlu 2 2 4
7 IST345 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 2 0 3
Toplam 15 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM302 Algoritma Analizi Zorunlu 2 0 3
2 BLM304 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi Zorunlu 3 2 6
3 BLM306 Web Programlama Zorunlu 3 2 6
4 BLM308 Yazılım Mühendisliği Zorunlu 3 0 4
5 BLM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 8
6 IKT344 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM400 Staj II Zorunlu 0 4 4
2 BLM401 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 0 32 18
3 BLM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 2
4 BLM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
5 YDI431 Teknik Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 5 38 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM402 Sistem ve Sunucu Yönetimi Zorunlu 2 2 5
2 BLM498 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 4
3 BLM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
4 BLM-TS5-6 Teknik Seçimlik Ders -5-6 Seçmeli 4 2 8
5 HUK444 İş Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 3
6 ISL444 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 4
7 YDI432 Teknik Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
4 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > BLM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM351 Yapay Sinir Ağları Zorunlu 2 2 4
2 BLM353 Eğitim Sistemleri Tasarımı Zorunlu 2 2 4
3 BLM355 E-Ticarete Giriş Zorunlu 2 2 4
4 BLM357 Bilgisayar Grafik Zorunlu 2 2 4
5 BLM359 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi Zorunlu 2 2 4
6 BLM361 Windows Programlama Zorunlu 2 2 4
6 . Dönem > BLM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM352 Veri Madenciliği Zorunlu 2 2 4
2 BLM354 Gömülü Sistemler Zorunlu 2 2 4
3 BLM356 Simulasyon ve Modelleme Zorunlu 2 2 4
4 BLM358 Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Zorunlu 2 2 4
5 BLM360 Bilgisayar Güvenliği Zorunlu 2 2 4
6 ELM366 Sayısal İşaret İşleme Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > BLM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB441 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB443 Çevre ve Enerji Zorunlu 2 0 2
3 DB441 Davranış Bilimi Zorunlu 2 0 2
4 DB443 İş Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
5 ISL441 Girişimcilik Zorunlu 2 0 2
6 KSS441 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > BLM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB442 Medeniyetler Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB444 Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 BSB446 Sosyal Organizasyon Zorunlu 2 0 2
4 KSS442 Teknik İletişim Zorunlu 2 0 2
5 PAZ444 Teknik Satış ve Pazarlama Zorunlu 2 0 2
6 YON444 Liderlik Zorunlu 2 0 2
7 YON448 Teknoloji Yönetimi Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > BLM-TS5-6 Teknik Seçimlik Ders -5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM452 Oyun Yazılımı Geliştirme Zorunlu 2 2 4
2 BLM454 Yazılım Projelerinin Yönetimi Zorunlu 2 2 4
3 BLM456 Mobil Programlama Zorunlu 2 2 4
4 BLM458 Dağıtık Sistemler Zorunlu 2 2 4
5 BLM460 Web Servisleri Zorunlu 2 2 4
6 BLM462 Kriptoloji Zorunlu 2 2 4
7 BLM488 Yapay Zekaya Giriş Zorunlu 2 2 4
8 ELM464 Görüntü İşlemeye Giriş Zorunlu 2 2 4
9 ELM468 Kablosuz Teknolojilere Giriş Zorunlu 2 2 4

^