Lisans Programları
Lisans - Teknoloji Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, Marmara Üniversitesi bünyesinde Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010-2011 akademik döneminde kurulan bölüm, 2012-2013 döneminde ilk defa öğrenci alacaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün amacı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulanan, akademik faaliyetlerde etkin rol alabilecek, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı bir eğitim vermektir.
Kazanılan Derece
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün programında mevcut olan derslerden zorunlu veya seçmeli olarak toplam 169 krediyi tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve "Mezuniyet koşullarında" ayrıntılı olarak belirtilen endüstri stajlarını tamamlayanlara Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans diploması verilir.
Program Profili
Bölümümüz diğer Mühendislik fakültelerinden farklı olarak Dünyada Mühendislik eğitiminde son yıllarda oluşan, kimi üniversitelerde seçmeli kimilerinde ise zorunlu olarak yarım yıl ya da tüm yıl boyunca “Endüstride Eğitim” eğilimini benimseyen bir bölümdür. Öğrenci için Lisans eğitimini sürdürürken bir yandan da endüstriyel bir ortamda çalışma şansına sahip olmak, kariyer planları için önemli bir deneyimdir. “Endüstride eğitim” süreci gelecekteki çalışma hayatının nasıl olacağı hakkında bir fikir verme açısından da önemlidir. Öğrencinin eğitimi sırasında seçtiği projeler ve çalışma alanları, aynı zamanda işverenler için de önemli bir vaattir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1 Profesör, 5 Doçent, 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 7 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde, üç alt program bulunmaktadır: Elektrik, Elektronik-Haberleşme, Kontrol. Tüm programlar için ortak zorunlu ve üç alt program için farklı seçmeli derslerden oluşan geniş kapsamlı bir ders içeriği oluşturulmuştur. Böylelikle öğrenciler istedikleri tek bir alt programdan ders seçerek o alanda uzmanlaşabilir; ya da farklı alt programlardan dersler seçerek mesleki birikimlerini çeşitlendirebilirler. Tüm dersler dört alt grupta toplanabilir: Tüm fakülte için ortak olan Temel Bilim Dersleri, Tüm fakülte için ortak olan Temel Mühendislik Dersleri, Alan Dersleri (seçmeli ve/veya zorunlu) ve Teknik Olmayan Dersler (örneğin Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, İş Hukuku ve Etiği, Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış, Genel Elektronik, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Haberleşme, Bilgisayar, Ölçme ve Enstrümantasyon, Elektrik Kumanda Sistemleri, Sayısal Kontrol ve Robotik , Elektrik Makinaları, Enerji Tesisleri, Güç Elektroniği vb laboratuvarlar bulunmakta ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde, hücresel ve mobil iletişim araçları, görsel ve işitsel verilerin sayısal yöntemlerle yayılımı, güvenlik ve takip amaçlı otomasyon uygulamaları ile elektrik enerjisinin üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan proje ve uygulaması alanlarında, elektrik enerjisini üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesi alanlarında, endüstriyel kontrol, imalat, işletme ve bakım alanlarında ve ilgili teknik talimatlarının hazırlanması alanlarında, teknik danışmanlık, eğitim-öğretim, yönetim, organizasyon ve teknik satış alanlarında istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilgili üniversitenin lisansüstü eğitim için belirlemiş olduğu yeterli ALES ve Yabancı Dil puanlarını sağlayıp; bilimsel sınavda da başarılı olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Elektrik Elektronik Mühendisliği Programından mezun olabilmeleri için öğrencilerin 8 yarıyılda 47’si zorunlu, 9’u seçmeli toplam 56 ders almaları ve 144’ü zorunlu, 25’i seçmeli olmak üzere toplam 169 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin 7. Yarıyıl içinde 16 kredilik iş yeri eğitimi yapması zorunludur. Ayrıca 2 dönemde her biri 36 işgünü olmak üzere toplam 72 işgünü staj yapmak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi D Blok Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İstanbul Tel No : +90 (216) 336 57 70 / 209-219 Fax No : +90 (216) 337 89 87 Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Fevzi BABA Oda no: D412 fbaba@marmara.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı ve AKTS/DS Koordinatörü Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ Oda no: D411 hkorkmaz@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
30 - 100 öğrenci kapasitesine sahip dersliklerde projeksiyon cihazı, tüm laboratuarlarda projeksiyon cihazı ve akıllı tahta mevcuttur. Ayrıca Fakülte bünyesinde bulunan 1 adet konferans salonu da bulunmakatdır. Bu salon bölüm ve fakülte öğrencilerinin yeraldığı öğrenci kulüplerinin seminerleri ve tanıtımlar için hizmet vermektedir. Kütüphane: Tüm Marmara Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrencilerine 24 saat hizmet vermektedir. 11 on-line veritabanı ile ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)’un büyük üyelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı toplamda 20 on-line veritabanı aboneliği ile kullanıcılarının 41.000 süreli yayın ve 27.000 den fazla kitaba veritabanları aracılığı ile Internet ağına bağlı herhangi bir bilgisayardan erişmelerini sağlamıştır. Barınma Olanakları: Göztepe kampüsü içerisinde 2 adet kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yakın cevrede çok sayıda kız ve erkek öğrenci yurtları mevcuttur. Sağlık hizmetleri: Sağlık hizmetleri olarak öğrencilerimizin her türlü sağlık sorunları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndaki Mediko Sosyal Merkezi’nde çözülmeye çalışılmaktadır. Mediko Sosyal Merkezi’nde öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri verilmekte, ayakta teşhis ve tedavilerle, gerektiğinde Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne, Diş Hekimliği Fakültesi’ne veya ilimizin diğer sağlık kuruluşlarına sevkler yapılmaktadır. Ayrıca Göztepe Kampüsümüzdeki Mediko Sosyal Merkezinde laboratuvar ve röntgen hizmetleri de verilmektedir. Beslenme hizmetleri: Beslenme hizmetleri olarak Üniversitemizin bütün kuruluş ve birimlerinde, öğrenci ve çalışanlara öğle yemeği, ayrıca ikili öğretim nedeniyle öğrencilere akşam yemeği verilmektedir. Bütün kampüslerin bu hizmetleri, Daire Başkanlığımız bütçesinden karşılanmak üzere yemek hizmeti veren dışarıdan özel firmalardan satın alınmaktadır. Spor Olanakları: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Spor Şube Müdürlüğü bölümü hafta sonu öğrencilerimize yönelik olarak ücretsiz düzenlediği spor faaliyetleri bulunmaktadır. Bu faaliyetler; Basketbol, Voleybol, Satranç, Masa Tenisi, Tenis, Dans, Fitness, Tae-Bo, Dağcılık gibi dallardan oluşmaktadır. Göztepe Kampüsümüzde bulunan spor salonun da öğrencilerimizin ve personelimizin çeşitli spor faaliyetleri için yararlanası sağlanmaktadır. Ayrıca, geleneksel Rektörlük Kupası Karşılaşmaları olan Basketbol ( Bayan – Erkek ), Voleybol ( Bayan – Erkek ), Futbol (Bayan – Erkek), Masa tenisi turnuvası, Satranç turnuvası düzenlenmektedir. Türkiye Üniversiteler Arası Spor müsabakalarına da üniversitemiz öğrencilerinin katılımının sağlanmasını organize etmekte ve sporcularımızın bu faaliyetlere katılması için gerekli olan ulaşım, spor malzemesi, konaklama, gibi konularda kendilerine yardımcı olunmaktadır. Spor salonunda; 850 kişi oturma toplam 2000 kişi kapasiteli büyük salon, jimnastik, basket ve çok amaçlı çalışmalar için kullanılan 3 adet ek salon, 3 adet 35 kişi kapasiteli derslik, fitness salonu, bilardo salonu, fotoğrafçılık kursunun ve fotoğrafçılık kulübünün faydalandığı karanlık oda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 1 adet açık hava tenis kortu, 1 adet açık hava basketbol sahası ile açık hava voleybol sahası ile öğrencilerimize hizmet verilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programımızın kullanacağı bina Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde olup, öğrencilerimizin yararlanabileceği geniş olanaklar mevcuttur.
Program Çıktıları ^
0 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme becerisi
0 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
0 Devre tasarlama, kurma, test ve ölçme tekniklerini kullanma, verileri analiz etme-yorumlama ve hata giderme becerisi
0 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel donanım ve yazılım araçlarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi
0 Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi
0 İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını öğrenme ve bu bilinç ile hareket etme becerisi
0 Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin sunum yapma ve iletişim kurma yeteneği
0 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
0 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel / toplumsal bağlamda anlama ve doğru yorumlama becerisi
0 Çağın sorunları hakkında bilgi edinme ve anlama becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM110 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 1 2 3
2 ELM100 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 3
3 FZK171 Fizik I Zorunlu 3 0 5
4 KMY120 Kimya Zorunlu 2 0 4
5 MAT185 Matematik I Zorunlu 4 0 6
6 MAT187 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM130 Bilgisayar Programlama Zorunlu 3 2 5
2 ELM102 Test ve Ölçme Teknikleri Zorunlu 2 2 5
3 FZK172 Fizik II Zorunlu 3 0 4
4 MAT186 Matematik II Zorunlu 4 0 5
5 MLM110 Malzeme Bilimi Zorunlu 2 0 4
6 TF150 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM203 Elektromanyetik Alan Teorisi Zorunlu 3 0 6
2 ELM205 Sayısal Tasarım Zorunlu 3 2 6
3 ELM211 Devre Teorisi I Zorunlu 3 2 6
4 ELM221 Elektronik I Zorunlu 3 2 5
5 MAT285 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 5
6 TF210 Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM202 Elektrik Makineleri Zorunlu 3 2 5
2 ELM208 Mikroişlemciler Zorunlu 2 2 5
3 ELM212 Devre Teorisi II Zorunlu 3 2 5
4 ELM214 Sinyaller ve Sistemler Zorunlu 3 0 5
5 ELM222 Elektronik II Zorunlu 3 2 5
6 MAT286 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 5
Toplam 17 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ELM300 Staj I Zorunlu 0 4 4
3 ELM301 Kontrol Sistemleri I Zorunlu 2 2 4
4 ELM303 Güç Sistemleri Analizi Zorunlu 3 0 4
5 ELM305 Haberleşme Sistemleri Zorunlu 3 2 5
6 ELM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders -1-2 Seçmeli 4 2 8
7 IST345 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 2 0 3
Toplam 16 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ELM304 Güç Elektroniği Zorunlu 3 2 6
3 ELM306 Ölçme ve Enstrümantasyon Zorunlu 2 2 6
4 ELM308 Yüksek Gerilim Tekniği Zorunlu 3 0 5
5 ELM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders -3-4 Seçmeli 4 2 8
6 IKT344 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
Toplam 16 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM400 Staj II Zorunlu 0 4 4
2 ELM401 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 0 32 18
3 ELM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 2
4 ELM-TOS1 Teknik Seçimlik Olmayan Ders -1 Seçmeli 2 0 2
5 YDI431 Teknik Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 5 38 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM498 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 5
2 ELM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders-2 Seçmeli 2 0 2
3 ELM-TS5,6,7 Teknik Seçimlik Ders -5-6-7 Seçmeli 6 2 12
4 HUK444 İş Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 3
5 ISL444 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 4
6 YDI432 Teknik Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 4 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
4 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > ELM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders -1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM365 Veri Haberleşme Zorunlu 2 2 4
2 ELM341 Aydınlatma ve İç Tesisat Zorunlu 2 2 4
3 ELM343 Elektrik Makineleri Tasarımı Zorunlu 2 2 4
4 ELM345 Endüstriyel Taşıma ve Ulaşım Sistemleri Zorunlu 2 2 4
5 ELM361 Bilgisayar Destekli Devre Tasarım ve Analizi Zorunlu 2 2 4
6 ELM363 Mikrodenetleyiciler Zorunlu 2 2 4
7 ELM381 Elektromekanik Kumanda Sistemleri Zorunlu 2 2 4
8 ELM383 Hidrolik ve Elektro-Pnömatik Sistemler Zorunlu 2 2 4
9 ELM385 Sistem Modelleme ve Simülasyon Zorunlu 2 2 4
6 . Dönem > ELM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders -3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELM302 Kontrol Sistemleri II Zorunlu 2 2 4
2 ELM342 Elektrik Tesislerinde Koruma ve Topraklama Zorunlu 2 2 4
3 ELM344 Enerji İletim Hatları Zorunlu 2 2 4
4 ELM346 Yol ve Tünel Aydınlatması Zorunlu 2 2 4
5 ELM362 Mobil Haberleşme Teknikleri Zorunlu 2 2 4
6 ELM364 Optoelektronik Zorunlu 2 2 4
7 ELM366 Sayısal İşaret İşleme Zorunlu 2 2 4
8 ELM382 Bulanık Kontrol Zorunlu 2 2 4
9 ELM384 Endüstriyel Otomasyon Uygulamaları Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > ELM-TOS1 Teknik Seçimlik Olmayan Ders -1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB441 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB443 Çevre ve Enerji Zorunlu 2 0 2
3 DB441 Davranış Bilimi Zorunlu 2 0 2
4 DB443 İş Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
5 ISL441 Girişimcilik Zorunlu 2 0 2
6 KSS441 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > ELM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB442 Medeniyetler Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB444 Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 BSB446 Sosyal Organizasyon Zorunlu 2 0 2
4 KSS442 Teknik İletişim Zorunlu 2 0 2
5 PAZ444 Teknik Satış ve Pazarlama Zorunlu 2 0 2
6 YON444 Liderlik Zorunlu 2 0 2
7 YON448 Teknoloji Yönetimi Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > ELM-TS5,6,7 Teknik Seçimlik Ders -5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM488 Yapay Zekaya Giriş Zorunlu 2 2 4
2 ELM442 Elektrik Enerjisi Üretimi Zorunlu 2 2 4
3 ELM444 Elektrik Enerjisi Yönetimi ve Verimlilik Zorunlu 2 2 4
4 ELM446 Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite Zorunlu 2 2 4
5 ELM448 Özel Elektrik Makineleri Zorunlu 2 2 4
6 ELM450 Yenilenebilir Enerji Sistemleri Zorunlu 2 2 4
7 ELM462 Biyomedikal Sistemler Zorunlu 2 2 4
8 ELM464 Görüntü İşlemeye Giriş Zorunlu 2 2 4
9 ELM466 İleri Sayısal Tasarım Zorunlu 2 2 4
10 ELM468 Kablosuz Teknolojilere Giriş Zorunlu 2 2 4
11 ELM470 Mikrodalga Tekniği Zorunlu 2 2 4
12 ELM482 Adaptif Kontrol Sistemlerine Giriş Zorunlu 2 2 4
13 ELM484 Kontrol Sistem Tasarımı Zorunlu 2 2 4
14 ELM486 Sayısal Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 2 4
15 MRM484 Robotik Zorunlu 2 2 4

^