Lisans Programları
Lisans - Teknoloji Fakültesi - Tekstil Mühendisliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Tekstil Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüz tek program ve alanında uzmanlaşmayı hedefleyen dört modül ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bunlar Tekstil Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Hazır Giyim Teknolojisi, Tekstil İşletmeciliğidir.
Kazanılan Derece
Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri sonucunda programımızın başarı gerekliliklerini tamamladıktan sonra mezunlarımız "Tekstil Mühendisliği alanında Lisans Diploması" alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Genel Kontenjanından 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından, (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilecektir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tekstil Mühendisliğine MF-4 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tekstil Mühendisliği eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.
Program Profili
Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayabilmesi, yurt içi ve yurt dışı üst derece programlarına geçiş yapabilecek, tekstil sanayinin isteklerine uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim donanımlarına sahip mezunlar yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm henüz mezun vermemiştir. Tekstil sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış Tekstil Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezuniyet sonrası başvuru ve giriş şartlarını sağladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.
Mezuniyet Koşulları
Tekstil Mühendisliği eğitimi süresince 240 ECTS'i başarmak koşulunun sağlanması.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Sevhan Müge YÜKSELOĞLU, Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr.İsmail USTA, Erasmus Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Sabahattin DENİZ
Bölüm Olanakları
Tekstil Mühendisliği Bölümü, lisans ve yüksek lisans derslerinde uygulama, araştırma, Ar-Ge faaliyetleri ve tekstil sanayine uygun projeler ile yenilikçi çalışmalar yapabilecek uygun atölye ve laboratuarlara sahiptir. Bölümde Tekstilde Fiziksel Testler Laboratuarı (140 m2), Tekstilde Kimyasal Testler Laboratuarı (225 m2),Tekstil Kompozit Laboratuarı (30 m2), Nano lif Laboratuarı (30 m2), Örme Atölyesi (120 m2), Dokuma Atölyesi (180 m2) Renk Ölçümü Laboratuarı (45m2), Hazır Giyim Atölyesi (250 m2), Bilgisayar Destekli Üretim Laboratuarı (30 adet bilgisayar), Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuarı (14 adet bilgisayar) bulunmaktadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FZK171 Fizik I Zorunlu 3 0 5
3 KMY120 Kimya Zorunlu 2 0 4
4 MAT185 Matematik I Zorunlu 4 0 6
5 MAT187 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 5
6 TEM100 Tekstil Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 4
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BLM110 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 1 2 3
3 FZK172 Fizik II Zorunlu 3 0 4
4 MAM120 Teknik Resim Zorunlu 2 2 4
5 MAM201 Statik Zorunlu 2 0 4
6 MAT186 Matematik II Zorunlu 4 0 5
7 TEM102 Elyaf Bilgisi Zorunlu 3 2 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM202 Mukavemet Zorunlu 3 0 5
2 MAM220 Makine Elemanları Zorunlu 4 0 4
3 MAT285 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 5
4 TEM201 İplik Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
5 TEM203 Dokuma Teknolojisi Zorunlu 2 4 5
6 TEM205 Örme Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
7 TEM207 Tekstilde Fiziksel Testler Zorunlu 2 2 3
Toplam 18 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BLM120 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 4
2 ELM201 Elektrik ve Elektroniğin Temelleri Zorunlu 2 0 3
3 MAM206 Termodinamik Zorunlu 3 0 5
4 MAM214 Mekanizma Tekniği Zorunlu 2 0 2
5 MAT286 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 5
6 TEM202 Hazır Giyim Teknolojisi Zorunlu 2 2 3
7 TEM204 Boyama ve Bitim İşlemleri Teknolojisi Zorunlu 2 4 5
8 TEM206 Tekstilde Kimyasal Testler Zorunlu 2 2 3
Toplam 18 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT344 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
2 IST345 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 2 0 3
3 MAM303 Isı Geçişi Zorunlu 3 0 4
4 TEM300 Staj I Zorunlu 0 4 4
5 TEM301 Tekstilde Maliyet Zorunlu 2 0 2
6 TEM303 Tekstilde Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Zorunlu 3 2 6
7 TEM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 2 8
Toplam 16 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK444 İş Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 3
2 TEM302 Tekstil Mühendislik Tasarımı Zorunlu 2 2 6
3 TEM304 Teknik Tekstiller Zorunlu 4 0 6
4 TEM306 Tekstilde Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 4
5 TEM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 8
6 TF150 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TEM400 Staj II Zorunlu 0 4 4
2 TEM401 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 0 32 18
3 TEM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 2
4 TEM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
5 YDI431 Teknik Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 5 38 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TEM402 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 5
2 TEM404 Tekstil ve Çevre Zorunlu 2 2 6
3 TEM498 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 5
4 TEM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
5 TEM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders -5-6 Seçmeli 4 2 8
6 YDI432 Teknik Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 3 0 4
Toplam 14 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
4 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > TEM-TS1,2 Teknik Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TEM331 Kısa Lif İplik Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
2 TEM333 Dokuma Hazırlık ve Dokuma Makineleri Zorunlu 2 2 4
3 TEM335 Atkılı Örme Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
4 TEM337 Sentetik ve Tekstüre İplik Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
5 TEM341 Boyama Teknolojisi ve Makineleri Zorunlu 2 2 4
6 TEM343 Renk Ölçümü Zorunlu 2 2 4
7 TEM345 Tekstil Kimyası Zorunlu 2 2 4
8 TEM347 Ön Terbiye Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
9 TEM351 Hazır Giyim Üretim Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
10 TEM353 Hazır Giyim Konstrüksiyonu Zorunlu 2 2 4
11 TEM355 Moda Zorunlu 2 2 4
12 TEM357 Hazır Giyim Makine Bilgisi Zorunlu 2 2 4
13 TEM361 İş Zaman Etüdü Zorunlu 2 2 4
14 TEM363 Tekstil ve Pazarlama Zorunlu 2 2 4
15 TEM365 Tekstilde İşletme Bilgisi ve Yönetimi Zorunlu 2 2 4
16 TEM367 Tekstilde Tedarik Zincir Yönetimi Zorunlu 2 2 4
6 . Dönem > TEM-TS3,4 Teknik Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TEM332 Uzun Lif İplik Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
2 TEM334 Özel Dokumalar Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
3 TEM336 Çözgülü Örme Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
4 TEM338 Dokuma Kumaş Tasarım ve Analizi Zorunlu 2 2 4
5 TEM342 Terbiye Teknolojisi Donanımı Zorunlu 2 2 4
6 TEM344 Tekstilde Bitim İşlemleri Zorunlu 2 2 4
7 TEM346 Tekstilde Baskı Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
8 TEM348 Boyarmadde Kimyası Zorunlu 2 2 4
9 TEM352 Bilgisayar Destekli Kalıp Konstrüksiyonu Zorunlu 2 2 4
10 TEM354 Erkek Giyim Teknikleri Zorunlu 2 2 4
11 TEM356 Hazır Giyimde Ergonomi Zorunlu 2 2 4
12 TEM358 Hazır Giyim Serileme Teknikleri Zorunlu 2 2 4
13 TEM362 Tekstilde Müşteri İlişkiler Yönetimi Zorunlu 2 2 4
14 TEM364 Tekstilde Stratejik Yönetim Bilgisi Zorunlu 2 2 4
15 TEM366 Tüketici Davranışları Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > TEM-TOS1 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB441 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB445 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
3 DB441 Davranış Bilimi Zorunlu 2 0 2
4 DB443 İş Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
5 IK447 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 2
6 IKT449 İktisada Giriş Zorunlu 2 0 2
7 ISL441 Girişimcilik Zorunlu 2 0 2
8 KSS441 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > TEM-TOS2 Teknik Olmayan Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB442 Medeniyetler Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB444 Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 HUK482 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 2 2
4 TEM410 Tekstil Tarihi Zorunlu 2 0 2
5 YON444 Liderlik Zorunlu 2 0 2
6 YON448 Teknoloji Yönetimi Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > TEM-TS5,6 Teknik Seçimlik Ders -5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TEM432 Özel İplik Üretim Teknikleri Zorunlu 2 2 4
2 TEM434 Tekstilde Meslek Hesapları Zorunlu 2 2 4
3 TEM436 Tekstilde Biyomimetik Zorunlu 2 2 4
4 TEM438 Tekstilde Dokusuz Yüzeyler Zorunlu 2 2 4
5 TEM442 Tekstilde Kaplama ve Laminasyon Zorunlu 2 2 4
6 TEM444 Tekstil ve Nanoteknoloji Zorunlu 2 2 4
7 TEM446 Tekstil Terbiye Teknolojisinde Son Gelişmeler Zorunlu 2 2 4
8 TEM452 Hazır Giyimde Model Uygulama Teknikleri Zorunlu 2 2 4
9 TEM454 Tekstilde Bilgisayar Destekli Üretim Zorunlu 2 2 4
10 TEM456 Hazır Giyimde Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 2 4
11 TEM458 Tekstilde Sosyal Sorumluluk Zorunlu 2 2 4
12 TEM462 Tekstil ve E-ticaret Zorunlu 2 2 4
13 TEM464 Uluslararası Ticaret Zorunlu 2 2 4
14 TEM466 Hazır Giyimde Mağazacılık Yönetimi Zorunlu 2 2 4

^