Lisans Programları
Aktüerya - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Aktüerya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Aktüerya Bölümü, finans sektörüne ilk mezunlarını 2002 yılında sektöre kazandırmıştır. Aktüerya alanında, 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Aktüerya Bölümü öğrencileri eğitim sürecinde teorik altyapılarını oluşturmada akademisyenler, sektörel uygulamalarında ise konusunda uzman sektör temsilcileri aktif olarak rol almaktadır. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler "Aktüerya alanında lisans diploması" derecesini alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'de ki Yükseköğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölüm öğrenim süresi dört yıldır. Toplam 240 ECTS kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Program Profili
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları dersler, yaptıkları projeler ve staj ile finans sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adayları yetiştirmektedir. Eğitimin ilk iki yılında verilen temel dersler (iktisat, işletme, matematik, istatistik, hukuk, … gibi) ile sonraki dönemlerde alacakları branş dersleri için alt yapı oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve sektörel uygulamaları içeren dersler sektörün üst düzey yöneticileri tarafından verilmektedir. Öğrenci sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, ekonomiyi yorumlayabilen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Aktüerya bölümü mezunları, doğrudan doğruya sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde, finans sektöründe fon yönetimi departmanlarında, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Murakabe Kurulu gibi kamu kuruluşlarında çalışabilme imkânına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisans üstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar yurtiçi veya yurt dışında tezli veya tezsiz lisansüstü programlarına girebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda devam etmek zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dâhilinde, mevzuat çercevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi esas alınmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Aktüerya bölümünde, eğitim süresi dört yıldır. Eğitim döneminde staj her öğrenci için zorunludur. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrenciler toplam kredisi 240 ECTS olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları ve GANO’ larının 2.0 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler aktüerya bölümünden mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Kampüsü, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86 e-mail: bsy@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Her öğretim üyesinin odası, çalışmalarını yapacak teknik donanıma sahiptir.25 bilgisayarın bulunduğu ve bütün bölümlerce ortak kullanılan eğitim amaçlı bilgisayar labaratuarı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Finans sektörü ile ilgili analizleri yapabilir.
2 Mesleki bilgilerini uzmanlık gerektiren alanlara uygulayabilir.
3 Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirebilir.
4 Analitik yöntemlerle problem çözebilir.
5 Sigortacılık mevzuatı ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olur ve vaka analizleri yapabilir.
6 Aktüeryal riskleri tanımlar, ölçebilir ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilir.
7 Farklı disiplinlere ait bilgi ve donanımları birlikte kullanabilir.
8 Finans sektöründe yeni ürün geliştirme sürecini yönetebilir ve strateji belirleyebilir.
9 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 Finansal riskleri analiz eder ve projeksiyonlar yapabilir.
11 Aktüeryal hesaplamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK115 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
3 IKT111 İktisada Giriş I Zorunlu 4 0 6
4 ISL115 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 4
5 MAT117 Matematik I Zorunlu 4 0 6
6 MUH123 Muhasebe I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK116 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 3
3 IKT112 İktisada Giriş II Zorunlu 4 0 6
4 MAT118 Matematik II Zorunlu 4 0 6
5 MUH124 Muhasebe II Zorunlu 4 0 5
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
8 YON116 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN213 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
2 HUK241 Ticaret Hukuku I Zorunlu 2 0 4
3 IKT215 Mikro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
4 IST219 İstatistik I Zorunlu 3 0 5
5 MAT227 Matematik III Zorunlu 3 0 5
6 SGR217 Temel Sigortacılık I Zorunlu 2 0 5
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN214 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 6
2 FIN218 Finansal Tablolar ve Analizi Zorunlu 2 0 2
3 HUK246 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 2
4 IKT216 Makro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IKT228 Ekonomik Sistemler Zorunlu 2 0 3
6 IST220 İstatistik II Zorunlu 3 0 5
7 MAT228 Matematik IV Zorunlu 4 0 4
8 SGR220 Temel Sigortacılık II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT317 Aktüerya Matematiği I Zorunlu 4 0 5
2 AKT325 Demografi ve Hayat Tabloları Zorunlu 2 0 2
3 EKM313 Ekonometri I Zorunlu 3 0 5
4 FIN315 Finansal Yatırım ve Risk Yönetimi I Zorunlu 2 0 4
5 HUK337 Sigorta Hukuku Zorunlu 2 0 3
6 MAT327 Olasılık Teorisi I Zorunlu 2 0 3
7 MAT339 Finans Matematiği Zorunlu 2 0 3
8 MUH319 Sigorta Muhasebesi I Zorunlu 2 0 3
9 YDI337 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT318 Aktüerya Matematiği II Zorunlu 4 0 5
2 AKT326 Reasürans Teknikleri Zorunlu 2 0 2
3 BSY324 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
4 EKM314 Ekonometri II Zorunlu 3 0 5
5 FIN316 Finansal Yatırım ve Risk Yönetimi II Zorunlu 2 0 4
6 IKT372 Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 2 0 2
7 MAT328 Olasılık Teorisi II Zorunlu 2 0 3
8 MUH320 Sigorta Muhasebesi II Zorunlu 2 0 3
9 SGR324 Sağlık Sigortaları Zorunlu 2 0 2
10 YDI338 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT413 Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme I Zorunlu 2 0 6
2 AKT419 Sigorta Branşlarında Aktüeryal Hesaplamalar I Zorunlu 2 0 6
3 AKT425 Güncel Finansal Sorunlar I Zorunlu 2 0 2
4 IKT411 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 2 0 4
5 SGR415 Sosyal Güvenlik Sistemleri Zorunlu 2 0 4
6 SGR423 Sorumluluk Sigortaları Zorunlu 2 0 4
7 SGR427 Hasar Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT414 Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme II Zorunlu 2 0 6
2 AKT418 Emeklilik Matematiği Zorunlu 3 0 4
3 AKT420 Sigorta Branşlarında Aktüeryal Hesaplamalar II Zorunlu 2 0 4
4 AKT426 Güncel Finansal Sorunlar II Zorunlu 2 0 2
5 AKT498 Uygulama Proje Zorunlu 2 0 2
6 FIN426 Portföy Yönetimi Zorunlu 2 0 4
7 PAZ436 Sigorta Pazarlaması Zorunlu 2 0 4
8 SGR412 Nakliyat ve Lojistik Sigortaları Zorunlu 2 0 4
Toplam 17 0 30

^