Lisans Programları
Bankacılık - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Bankacılık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Bankacılık Bölümü, ilk mezunlarını 2000 yılında sektöre kazandırmıştır. Bankacılık alanında, 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Bankacılık mezunları hem akademisyen hem de sektörden gelen uzmanlar aracılığı ile sektörü tanıma imkanı bulmaktadır. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümün gerektirdiği yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Bankacılık Uzmanı olarak alanında Lisans Diploması derecesini alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’de ki Yükseköğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bankacılık eğitimi veren bölümde eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Program Profili
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle finans sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Eğitimin ilk iki yılında temel bilimler dersleri (iktisat, ,işletme, matematik, istatistik… gibi) verilerek geleceğe yönelik branş dersleri için temel oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve sektör üst düzey yöneticileri tarafında sektör ile uyumlu dersler verilmektedir. Böylece aday, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, ekonomiyi yorumlayabilen bir eğitimle bölümden mezun olmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bankacılık Bölümü mezunları, sektörün ihtiyacı olan teorik ve teknik altyapılarıyla nitelikli eleman olarak reel ve finans sektöründe ve ayrıca geleceğin akademisyenleri olarak yüksek eğitim kurumlarında yerlerini almaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar, yurtiçi veya yurtdışında lisansüstü programlarına devam edebilirler. Lisansüstü eğitim, ülkemizde tezli veya tezsiz programlarlar olarak gerçekleştirilir. Adayların tezli programa dahil olması halinde lisansüstü programdan mezun olmadan önce tez hazırlayıp, savunması gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda devam etmek zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dahilinde, mevzuat çerçevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme esas alınmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Bankacılık bölümünde eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Kampüsü, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86 e-mail: bsy@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde; 1 Profesör, 5 Yardımcı Doçent,1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 4 adet Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Her öğretim üyesinin odası, çalışmalarını yapacak teknik donanıma sahiptir. 25 bilgisayarın bulunduğu ve bütün bölümlerce ortak kullanılan eğitim amaçlı bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli bilgi seviyesinde olabilme
2 İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme
3 Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olarak uygulayabilme
4 Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
5 Analitik düşünce yapısına sahip olabilme
6 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
7 Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemlerini yapısal ve yasal açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
8 Bankacılık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme.
9 Bankacılık sektöründe kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikler önerebilme.
10 Bankacılık risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olabilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK115 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
3 IKT111 İktisada Giriş I Zorunlu 4 0 6
4 ISL115 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 4
5 MAT117 Matematik I Zorunlu 4 0 6
6 MUH123 Muhasebe I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK116 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 3
3 IKT112 İktisada Giriş II Zorunlu 4 0 6
4 MAT118 Matematik II Zorunlu 4 0 6
5 MUH124 Muhasebe II Zorunlu 4 0 5
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
8 YON116 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK217 Bankacılık Teorisi ve Politikası Zorunlu 2 0 5
2 FIN213 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
3 HUK241 Ticaret Hukuku I Zorunlu 2 0 4
4 IKT215 Mikro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IST215 Finansta Kantitatif Teknikler Zorunlu 2 0 5
6 IST219 İstatistik I Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN214 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 6
2 FIN216 Finansal Tablolar ve Analizi Zorunlu 2 0 5
3 HUK242 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 4
4 IKT216 Makro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IKT218 Ekonomik Sistemler Zorunlu 2 0 4
6 IST220 İstatistik II Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK321 Temel Bankacılık Hizmet Ürünleri Zorunlu 2 0 2
2 EKM313 Ekonometri I Zorunlu 3 0 5
3 FIN317 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi I Zorunlu 2 0 3
4 IKT325 Para Teorisi Zorunlu 4 0 6
5 IKT373 Uluslararası İktisat I Zorunlu 3 0 4
6 MAT329 Finans Matematiği Zorunlu 2 0 3
7 MLY319 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 3
8 MUH323 Banka Muhasebesi ve Raporlama Zorunlu 2 0 2
9 YDI337 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSY324 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
2 EKM314 Ekonometri II Zorunlu 3 0 5
3 FIN318 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi II Zorunlu 2 0 3
4 FIN320 Türev Piyasalar Analizi Zorunlu 2 0 2
5 FIN322 Finansal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 3
6 HUK328 Bankacılık Hukuku Zorunlu 2 0 3
7 IKT326 Para Politikası Zorunlu 4 0 5
8 IKT374 Uluslararası İktisat II Zorunlu 3 0 5
9 YDI338 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK419 Kambiyo ve Uluslararası İşlemler Zorunlu 2 0 4
2 BNK425 Güncel Finansal Sorunlar I Zorunlu 2 0 2
3 FIN413 Uluslararası Finans Zorunlu 2 0 5
4 FIN415 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu 2 0 3
5 FIN417 Bankalarda Finansal Yönetim I Zorunlu 2 0 4
6 FIN421 Temel Analiz Zorunlu 2 0 4
7 FIN423 Finansal Piyasalarda Modelleme Zorunlu 2 0 4
8 IKT411 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 2 0 4
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK412 Bankacılıkta Kredi Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 BNK414 Uluslararası Bankacılık Zorunlu 2 0 3
3 BNK426 Güncel Finansal Sorunlar II Zorunlu 2 0 2
4 BNK498 Uygulama Proje Zorunlu 2 0 2
5 FIN416 Fon Yönetimi Zorunlu 2 0 4
6 FIN418 Bankalarda Finansal Yönetim II Zorunlu 2 0 4
7 FIN420 AB'de Finansal Sistemler Zorunlu 2 0 4
8 FIN422 Teknik Analiz Zorunlu 2 0 4
9 HUK434 Mali Hukuk Zorunlu 2 0 4
Toplam 18 0 30

^