Lisans Programları
Sermaye Piyasası - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Sermaye Piyasası
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Sermaye Piyasası Bölümü ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Sermaye Piyasası alanında 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Sermaye Piyasası mezunları, akademisyenler ve piyasadan gelen uzmanlar yardımıyla piyasaları tanıma şansı elde etmektedir. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümün gerektirdiği yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Sermaye Piyasası Uzmanı olarak alanında Lisans Diploması derecesini alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’de ki Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sermaye piyasası eğitimi veren bölümde eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Program Profili
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle finans sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Eğitimin ilk iki yılında temel bilimler dersleri (iktisat, ,işletme, matematik, istatistik… gibi) verilerek geleceğe yönelik branş dersleri için temel oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve sektör üst düzey yöneticileri tarafından sektör ile uyumlu dersler verilmektedir. Böylece aday, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip bir eğitimle bölümden mezun olmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sermaye piyasası mezunlarının, güçlü teorik altyapıları ve sektörel bilgileri sektörde yaptıkları stajlarla desteklenmektedir. Böylece, öğrencilerimiz mezun olduklarında, diğer fakülte öğrencilerinin aldıkları dersler yanında, uygulamaya yönelik aldıkları dersler ve stajlarla, çalıştıkları kurumlarda büyük verimlilik göstermekte ve kurumlarına çok çabuk adapte olabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar yurt içi veya yurt dışında, lisansüstü programlarına devam edebilirler. Lisansüstü eğitim, ülkemizde tezli veya tezsiz programlar olarak gerçekleştirilir. Adayların tezli programa dahil olması halinde lisansüstü programdan mezun olmadan önce tez hazırlayıp, savunması gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda devam etmek zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dahilinde, mevzuat çerçevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme esas alınmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Sermaye piyasası eğitimi veren bölümde eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Kampüsü, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86 e-mail: bsy@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Uzman görev almaktadır. Her öğretim üyesinin odası, çalışmalarını yapacak teknik donanıma sahiptir. 25 bilgisayarın bulunduğu ve bütün bölümlerce ortak kullanılan eğitim amaçlı bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olabilme.
2 İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme becerisi.
3 Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olabilme.
4 Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
5 Analitik düşünce yapısına sahip olabilme.
6 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
7 Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemlerini yapısal ve yasal açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
8 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme becerisi.
9 Sermaye piyasası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme.
10 Sermaye piyasasında kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikleri önerebilme.
11 Sermaye piyasası risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olma.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK115 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
3 IKT111 İktisada Giriş I Zorunlu 4 0 6
4 ISL115 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 4
5 MAT117 Matematik I Zorunlu 4 0 6
6 MUH123 Muhasebe I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK116 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 3
3 IKT112 İktisada Giriş II Zorunlu 4 0 6
4 MAT118 Matematik II Zorunlu 4 0 6
5 MUH124 Muhasebe II Zorunlu 4 0 5
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
8 YON116 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK217 Bankacılık Teorisi ve Politikası Zorunlu 2 0 5
2 FIN213 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
3 HUK241 Ticaret Hukuku I Zorunlu 2 0 4
4 IKT215 Mikro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IST215 Finansta Kantitatif Teknikler Zorunlu 2 0 5
6 IST219 İstatistik I Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN214 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 6
2 FIN216 Finansal Tablolar ve Analizi Zorunlu 2 0 5
3 HUK242 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 4
4 IKT216 Makro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IKT218 Ekonomik Sistemler Zorunlu 2 0 4
6 IST220 İstatistik II Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM313 Ekonometri I Zorunlu 3 0 5
2 FIN317 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi I Zorunlu 2 0 3
3 FIN321 Kurumsal Finansman Zorunlu 2 0 4
4 IKT325 Para Teorisi Zorunlu 4 0 6
5 IKT373 Uluslararası İktisat I Zorunlu 3 0 4
6 MAT329 Finans Matematiği Zorunlu 2 0 3
7 MLY319 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 3
8 YDI337 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSY324 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
2 EKM314 Ekonometri II Zorunlu 3 0 5
3 FIN318 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi II Zorunlu 2 0 3
4 FIN320 Türev Piyasalar Analizi Zorunlu 2 0 2
5 FIN322 Finansal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 3
6 HUK338 Sermaye Piyasası Hukuku Zorunlu 2 0 3
7 IKT312 Uluslararası İktisat II Zorunlu 3 0 5
8 IKT326 Para Politikası Zorunlu 4 0 5
9 YDI338 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK419 Kambiyo ve Uluslararası İşlemler Zorunlu 2 0 4
2 FIN413 Uluslararası Finans Zorunlu 2 0 5
3 FIN415 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu 2 0 3
4 FIN421 Temel Analiz Zorunlu 2 0 4
5 FIN423 Finansal Piyasalarda Modelleme Zorunlu 2 0 4
6 IKT411 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 2 0 4
7 MUH419 Aracı Kurumlar Muhasebesi Zorunlu 2 0 4
8 SPY425 Güncel Finansal Sorunlar I Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN412 İMKB İşlemleri Zorunlu 2 0 5
2 FIN414 Sermaye Piyasası Araçlarında Vergilendirme Zorunlu 2 0 4
3 FIN416 Fon Yönetimi Zorunlu 2 0 4
4 FIN420 AB'de Finansal Sistemler Zorunlu 2 0 4
5 FIN422 Teknik Analiz Zorunlu 2 0 4
6 HUK434 Mali Hukuk Zorunlu 2 0 4
7 SPY426 Güncel Finansal Sorunlar II Zorunlu 2 0 3
8 SPY498 Uygulama Proje Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 0 30

^