Lisans Programları
Sigortacılık - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Sigortacılık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Sigortacılık Bölümü, ilk mezunlarını 2001 yılında sektöre kazandırmıştır. Sigortacılık alanında, 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Sigortacılık mezunları hem akademisyen hem de sektörden gelen uzmanlar aracılığı ile sektörü tanıma imkanı bulmaktadır. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümün gerektirdiği yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Sigorta Uzmanı olarak alanında Lisans Diploması derecesini alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sigortacılık eğitimi veren bölümde, eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Program Profili
Sektördeki sigortacılık mezunu açığını gidermek amacıyla 1996 yılında kurulan okulumuz sigortacılık bölümü ilk mezunlarını 2001 yılında sektöre kazandırmıştır. Sigortacılık bölümü, sektörün gelişmesini ve sigortacılığın yaygınlaşmasını sağlayacak, sektörün verimliliğini artıracak yetişmiş işgücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle sigortacılık sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Öğrenciler eğitimin ilk iki yılında iktisat, işletme, matematik gibi temel dersleri alarak, sektöre entegrasyon için zemin oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bölüm bazında gerek konusunda uzman akademisyenler gerekse sektörden gelen yöneticiler tarafından uygulamaya yönelik derslerle öğrenciler geleceğe hazırlanmaktadır. Böylece mezun adayı, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, finans sektörünü yorumlayabilen eğitimle bölümden mezun olmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sigortacılık bölümü mezunları, sigortacılık sektörünün tüm kurumlarında (sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, acenteler, broker şirketleri…) ve her düzeyde uzman ve yönetici olarak işe başlayabilme donanımına sahip olarak mezun olmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar, yurtiçi veya yurtdışında lisansüstü programlarına devam edebilirler. Lisansüstü eğitim, ülkemizde tezli veya tezsiz programlarlar olarak gerçekleştirilir. Adayların tezli programa dahil olması halinde lisansüstü programdan mezun olmadan önce tez hazırlayıp, savunması gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dâhilinde mevzuat çerçevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi esas alınmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Sigortacılık bölümünde, eğitim süresi dört yıldır. Eğitim döneminde staj her öğrenci için zorunludur. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrenciler toplam kredisi 240 ECTS olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları ve GANO’ larının 2.0 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler sigortacılık bölümünden mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Kampüsü, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86 e-mail: bsy@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi, Dr ve 1 Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Her öğretim üyesinin odası çalışmalarını yapacak teknik donanımı mevcuttur. Ayrıca 25 bilgisayarın bulunduğu ve bütün bölümlerce eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Finans sektöründe yer alan kamu ve özel kurumlarına başvuru hakkını elde edebilir.
2 Sigortacılıkta finansal, muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarda sektörü analiz edebilir.
3 Farklı disiplinlere ilişkin bilgilerini ve öğrendiklerini projelere uygulayabilir.
4 Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilir, değerlendirebilir ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilir..
5 Analitik yöntemlerle problem çözebilir.
6 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
7 Sigortacılık mevzuatı ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olur ve yorumlayabilir.
8 Sigorta sektöründe kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilir ve yenilikler önerebilir.
9 Sigortacılık risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemleri belirleyebilme bilgisine sahip olur.
10 Sigorta sektöründeki branşlara yönelik teknik uygulamalara ve pazarlama yöntemlerine sahip olabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK115 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
3 IKT111 İktisada Giriş I Zorunlu 4 0 6
4 ISL115 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 4
5 MAT117 Matematik I Zorunlu 4 0 6
6 MUH123 Muhasebe I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK116 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 3
3 IKT112 İktisada Giriş II Zorunlu 4 0 6
4 MAT118 Matematik II Zorunlu 4 0 6
5 MUH124 Muhasebe II Zorunlu 4 0 5
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
8 YON116 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN213 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
2 HUK241 Ticaret Hukuku I Zorunlu 2 0 4
3 IKT215 Mikro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
4 IST215 Finansta Kantitatif Teknikler Zorunlu 2 0 5
5 IST219 İstatistik I Zorunlu 3 0 5
6 SGR217 Temel Sigortacılık I Zorunlu 2 0 5
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN214 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 6
2 FIN218 Finansal Tablolar ve Analizi Zorunlu 2 0 2
3 HUK242 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 4
4 IKT216 Makro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IKT228 Ekonomik Sistemler Zorunlu 2 0 3
6 IST220 İstatistik II Zorunlu 3 0 5
7 SGR218 Temel Sigortacılık II Zorunlu 2 0 4
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM313 Ekonometri I Zorunlu 3 0 5
2 FIN317 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi I Zorunlu 2 0 3
3 HUK337 Sigorta Hukuku Zorunlu 2 0 3
4 MAT325 Sigorta Matematiği I Zorunlu 2 0 3
5 MAT327 Olasılık Teorisi I Zorunlu 2 0 3
6 MLY319 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 3
7 MUH319 Sigorta Muhasebesi I Zorunlu 2 0 3
8 SGR315 Mal Sigortaları I Zorunlu 2 0 3
9 SGR325 Hayat Sigortaları Zorunlu 2 0 2
10 YDI337 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT326 Reasürans Teknikleri Zorunlu 2 0 2
2 BSY324 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
3 EKM314 Ekonometri II Zorunlu 3 0 5
4 FIN318 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi II Zorunlu 2 0 3
5 IKT372 Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 2 0 2
6 MAT326 Sigorta Matematiği II Zorunlu 2 0 3
7 MAT328 Olasılık Teorisi II Zorunlu 2 0 3
8 MUH320 Sigorta Muhasebesi II Zorunlu 2 0 3
9 SGR316 Mal Sigortaları II Zorunlu 2 0 3
10 SGR326 Sağlık Sigortaları Zorunlu 2 0 2
11 YDI338 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT411 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 2 0 4
2 SGR413 Sigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi I Zorunlu 2 0 4
3 SGR415 Sosyal Güvenlik Sistemleri Zorunlu 2 0 4
4 SGR421 Tarım Sigortası Zorunlu 2 0 4
5 SGR423 Sorumluluk Sigortaları Zorunlu 2 0 4
6 SGR425 Güncel Finansal Sorunlar I Zorunlu 2 0 2
7 SGR427 Hasar Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
8 SGR429 Sigorta İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 4
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT424 Demografi ve Hayat Tabloları Zorunlu 2 0 4
2 FIN424 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu 2 0 4
3 PAZ422 Sigortacılıkta Satış ve Müzakere Teknikleri Zorunlu 2 0 3
4 PAZ436 Sigorta Pazarlaması Zorunlu 2 0 4
5 SGR412 Nakliyat ve Lojistik Sigortaları Zorunlu 2 0 4
6 SGR414 Sigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi II Zorunlu 2 0 4
7 SGR422 AB'de Sigortacılık Zorunlu 2 0 3
8 SGR426 Güncel Finansal Sorunlar II Zorunlu 2 0 2
9 SGR498 Uygulama Proje Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 0 30

^