Lisans Programları
Antrenörlük Eğitimi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Köklü bir geçmişi olan Marmara Üniversitesi’nin bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun temeli; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1967 yılında kurulan ve spor yüksek öğrenimi veren İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu Beden Eğitimi Bölümü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 1975 yılında kurulan Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi olmak üzere iki kuruma dayanmaktadır. Yüksekokulumuzun temelini oluşturan bu iki kurum, 1982 yılındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2908 sayılı kanun ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Anadoluhisarı yerleşkesinde 1993 yılına kadar Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü adı altında eğitim veren okulumuz 1993 yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi bölümünün de içinde bulunduğu üç bölümlü fakülte yetkilerine sahip, dört yıllık lisans eğitimi veren spor yüksekokulu haline gelmiştir.  
Kazanılan Derece
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü 4 yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Antrenörlük Eğitimi alanında lisans derecesi alarak, mezun oldukları uzmanlık branşında Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Marmara Üniversitesi Senatosu'nun önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun' da belirtilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Eğitim planlarında yer alan yabancı dil için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olurlar.
Program Profili
Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerin okula giriş sınavında en az 3 yıllık lisans ibraz ettikleri braştan mezun olarak bu alanlarda iyi birer antrenör ve spor uzmanı olmaları amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu, seçmeli modül ve seçmeli alan dersleri içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında 4. Sınıfın 1. Ve 2. yarıyılında staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler spor il müdürlüklerinde, federasyonlarda, kulüplerde, okullarda ve üniversitelerin bünyesinde mezun oldukları branş ile ilgili olarak antrenör, eğitmen ve spor uzmanı olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar her sene üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES sınavı ve yabancı dil sınavı için geçerli olan notu almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 2 aşamalı olarak vize ve final şeklinde güz ve bahar dönemlerinde yazılı veya uygulamalı olarak yapılır. Ölçme ve değerlendirme kriteri olarak vize notu nun %40 ' ı ve final notunun %60' ı hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün 4 yıllık eğitim-öğretim programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı-Prof. Dr. Salih Pınar, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Anadoluhisarı-İstanbul/Türkiye; e-mail: salih.pinar@marmara.edu.tr; telefon: +902163085662-1207; fax: +902163321620. AKTS bölüm koordinatörü-Dr.Tuba Kızılet Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Anadoluhisarı-İstanbul/Türkiye; e-mail: tuba.kizilet@marmara.edu.tr; telefon: : +902163085662; fax: +902163321620
Bölüm Olanakları
Antrenörlük Eğitimi Bölümümde 34 öğretim elemanı vardır. Eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, sağlıklı yaşam merkezi, eğitim derslikleri gibi imkânları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, büyük kapalı çok amaçlı spor salonu, branşlara özgü kapalı salonlar, futbol sahaları, golf salonu, atıcılık salonu, tenis kortları (kapalı ve açık), atletizm sahası ve artistik cimnastik salonları okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır. Bunların haricinde öğrencilerimiz için ERASMUS  Uluslararası  Değişim Programı ile Köln Spor Üniversitesi, Estonya Tartu Üniversitesi, Sofya Spor Akademisi gibi Avrupa’nın birçok üniversitesi ile değişim olanakları mevcuttur. Avrupa ve dünyadan farklı kurumlar ile yapılan işbirlikleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yurt dışında akademik çalışma imkanı sunulmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Spora yönelik yeterli genel kültür ve bilgiye sahip olmak (BES)
2 Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak (BES)
3 Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak (HAN)
4 Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak (HAN)
5 Sağlık için spor uygulamalarının teorik ve becerilerini geliştirmek (HAN)
6 Engellilere yönelik sportif faaliyetler ile ilgili bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak (HAN)
7 Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak (HAN)
8 Temel spor becerilerini uygulayabilmek (HAN)
9 İnsan hareket sistemi ve sportif hareketlerini değerlendirme beceri ve bilgisine sahip olmak (SSA)
10 İnsan vücudu ve yapısı ile ilgili temel bilgi sahibi olmak (SSA)
11 Sporcu sağlığı ile ilgli temel bilgi sahibi olmak (SSA)
12 Sporcunun gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak (PSA)
13 Sportif faaliyetlerde ve uygulamalarda sporcu-aile-antrenör-idareci ile ilgili iletişim bilgi ve becerisine sahip olmak (PSA)
14 Türk kültür ve tarihi ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak (ATA-TRD)
15 Genel olarak ve alanında etkili iletişim becerisine sahip olmak (MYD-YDZ)
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BES100 Uygulamalı Kamp Eğitimi Zorunlu 0 4 2
3 BES103 Spor Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 5
4 BSP125 Temel Bilgisayar Zorunlu 1 2 3
5 HAN101 Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 4
6 HAT-TT1 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 1 Seçmeli 0 2 4
7 SSA101 Anatomi Zorunlu 2 0 3
8 SSA103 Fizyoloji Zorunlu 2 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HAN102 Kinesiyoloji Zorunlu 2 0 3
3 HAN104 Atletizm Zorunlu 1 2 4
4 HAN106 Yüzme Zorunlu 1 2 4
5 HAN-STS Seçimlik Takım Sporu Seçmeli 1 2 3
6 HAT-TT2 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 2 Seçmeli 0 2 4
7 SSA102 İlk Yardım Zorunlu 1 2 3
8 SSA104 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 0 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAN201 Genel Antrenman Bilgisi I Zorunlu 2 0 3
2 HAN209 Spor Biyomekaniği Zorunlu 2 0 3
3 HAN-BS Seçimlik Bireysel Spor Seçmeli 1 2 3
4 HAN-MS1 Modül Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 1 2 3
5 HAT-TT3 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 3 Seçmeli 2 0 3
6 KMY245 Biyokimya Zorunlu 2 0 3
7 PSA201 Hareket Gelişimi Zorunlu 2 0 3
8 PSA203 Spor Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
9 SSA201 Antropometri Zorunlu 2 0 3
10 SSA203 Spor Fizyolojisi Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAE-TE Uzmanlık Dalı Temel Eğitim Devresi Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
2 HAN202 Genel Antrenman Bilgisi II Zorunlu 2 0 3
3 HAN204 Antrenörlük Metodolojisi Zorunlu 2 0 3
4 HAN-MS2,3 Modül Seçimlik Ders - 2-3 Seçmeli 0 2 6
5 HAT-TT4 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 4 Seçmeli 0 2 3
6 PSA202 Sporda Beceri Öğrenimi Zorunlu 2 0 3
7 PSA204 Spor Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
8 SSA202 Spor Travmatolojisi Zorunlu 2 0 3
9 SSA204 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 3
Toplam 14 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES305 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Zorunlu 2 0 3
2 BSO301 Spor Pedagojisi Zorunlu 2 0 3
3 HAG-AG Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması Gözlemi Seçmeli 0 2 3
4 HAN301 Genel Antrenman Bilgisi III Zorunlu 2 0 3
5 HAN-MS3,4 Modül Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 4 0 6
6 HAO-ÖA1 Uzmanlık Dalı Özel Antrenman Teknikleri - 1 Seçmeli 2 0 3
7 HAT-TT5 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 5 Seçmeli 2 0 3
8 SSA301 Sportif Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 3
9 SSA303 Doping ve Ergojenik Yardım Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES302 Bilgisayar Destekli Araştırma Yöntemleri Zorunlu 0 2 3
2 HAN-AL1,2,3 Alan Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
3 HAN-AL4,5 Alan Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 0 2 6
4 HAN-MS6,7 Modül Seçimlik Ders - 6-7 Seçmeli 0 2 6
5 HAO-ÖA2 Uzmanlık Dalı Özel Antrenman Teknikleri - 2 Seçmeli 2 0 3
6 HAT-TT6 Uzmanlık Dalı Teknik Taktik - 6 Seçmeli 0 2 3
Toplam 8 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES401 Spor Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 2 0 3
2 HAN-AL6,7 Alan Seçimlik Ders - 6-7 Seçmeli 4 0 6
3 HAN-AL8,9 Alan Seçimlik Ders - 8-9 Seçmeli 0 2 6
4 HAN-MS8,9 Modül Seçimlik Ders - 8-9 Seçmeli 4 0 6
5 HAO-ÖA3 Uzmanlık Dalı Özel Antrenman Teknikleri - 3 Seçmeli 2 0 3
6 HAT-TT7 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 7 Seçmeli 2 0 3
7 HAU-AU1 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması - 1 Seçmeli 1 4 3
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES402 Spor Bilimlerinde Araştırma Uygulaması Zorunlu 0 2 3
2 HAD-G Uzmanlık Dalı Gözlem- Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
3 HAN-AL10 Alan Seçimlik Ders - 10 Seçmeli 1 2 3
4 HAN-MS10,11 Modül Seçimlik Ders - 10-11 Seçmeli 0 2 6
5 HAO-ÖA4 Uzmanlık Dalı Özel Antrenman Teknikleri - 4 Seçmeli 2 0 3
6 HAT-TT8 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 8 Seçmeli 0 2 3
7 HAU-AU2 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması - 2 Seçmeli 1 4 3
8 SSA402 Spor Masajı Zorunlu 0 2 3
9 SYT402 Sporda Yönetim Organizasyonu Zorunlu 2 0 3
Toplam 8 14 30
Seçmeli
1 . Dönem > HAT-TT1 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAT121 Uzmanlık Dalı Artistik Cimnastik Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
2 HAT123 Uzmanlık Dalı Atletizm Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
3 HAT125 Uzmanlık Dalı Badminton Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
4 HAT127 Uzmanlık Dalı Basketbol Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
5 HAT129 Uzmanlık Dalı Futbol Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
6 HAT131 Uzmanlık Dalı Golf Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
7 HAT133 Uzmanlık Dalı Güreş Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
8 HAT135 Uzmanlık Dalı Hentbol Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
9 HAT137 Uzmanlık Dalı Judo Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
10 HAT139 Uzmanlık Dalı Kano Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
11 HAT141 Uzmanlık Dalı Karate-do Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
12 HAT143 Uzmanlık Dalı Kürek Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
13 HAT145 Uzmanlık Dalı Masa Tenisi Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
14 HAT147 Uzmanlık Dalı Ritmik Cimnastik Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
15 HAT149 Uzmanlık Dalı Sualtı Can Kurtarma Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
16 HAT151 Uzmanlık Dalı Sutopu Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
17 HAT153 Uzmanlık Dalı Taekwondo Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
18 HAT155 Uzmanlık Dalı Tenis Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
19 HAT157 Uzmanlık Dalı Voleybol Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
20 HAT159 Uzmanlık Dalı Yüzme Teknik-Taktik I Zorunlu 0 2 4
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > HAN-STS Seçimlik Takım Sporu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAN128 Basketbol Zorunlu 1 2 3
2 HAN130 Futbol Zorunlu 1 2 3
3 HAN136 Hentbol Zorunlu 1 2 3
4 HAN158 Voleybol Zorunlu 1 2 3
2 . Dönem > HAT-TT2 Uzmanlık Dalı Teknik-Taktik - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAT122 Uzmanlık Dalı Artistik Cimnastik Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
2 HAT124 Uzmanlık Dalı Atletizm Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
3 HAT126 Uzmanlık Dalı Badminton Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
4 HAT128 Uzmanlık Dalı Basketbol Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
5 HAT130 Uzmanlık Dalı Futbol Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
6 HAT132 Uzmanlık Dalı Golf Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
7 HAT134 Uzmanlık Dalı Güreş Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
8 HAT136 Uzmanlık Dalı Hentbol Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
9 HAT138 Uzmanlık Dalı Judo Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
10 HAT140 Uzmanlık Dalı Kano Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
11 HAT142 Uzmanlık Dalı Karate-do Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
12 HAT144 Uzmanlık Dalı Kürek Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
13 HAT146 Uzmanlık Dalı Masa Tenisi Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
14 HAT148 Uzmanlık Dalı Ritmik Cimnastik Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
15 HAT150 Uzmanlık Dalı Sualtı Can Kurtarma Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
16 HAT152 Uzmanlık Dalı Sutopu Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
17 HAT154 Uzmanlık Dalı Taekwondo Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
18 HAT156 Uzmanlık Dalı Tenis Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
19 HAT158 Uzmanlık Dalı Voleybol Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
20 HAT160 Uzmanlık Dalı Yüzme Teknik-Taktik II Zorunlu 0 2 4
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > HAN-BS Seçimlik Bireysel Spor
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAN221 Artistik Cimnastik Zorunlu 1 2 3
2 HAN225 Badminton Zorunlu 1 2 3
3 HAN231 Golf Zorunlu 1 2 3
4 HAN233 Güreş Zorunlu 1 2 3
5 HAN237 Judo Zorunlu 1 2 3
6 HAN239 Kano Zorunlu 1 2 3
7 HAN241 Karate-do