Lisans Programları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yükseköğretim tarihimizde; 1967-1968 öğretim yılında İstanbul Eğitim Enstitüsünde kurulan, beden eğitimi öğretmeni yetiştiren ikinci yüksek öğretim kurumudur. Bölümümüzün amacı, Beden Eğitimi ve Sporun bilimsel temellerde geliştirilmesine öncü olan, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedefleyen, kendisini öğrencilerini fiziksel, zihinsel, sosyal ve ahlaki yönden geliştirmeye adayan, çağdaş Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında "Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüze Yükseköğretime Geçiş Seçme Puanı ve “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul edilmektedir. Adayların Bölümümüz için Yüksekokulumuzca o yıl ilan edilen YGS taban puanı almaları ve seçtikleri alan gereği, bir spor dalında çok iyi olmaları, temel spor dallarından birisinde de yeterli olmaları beklenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı, Yükseköğretim Genel Kurulunun 19/09/1997 tarihli kararı ile oluşturulan, Eğitim Fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimlerinin temsilcilerinin yer aldığı Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin oluşturdu standartlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programımız, tüm Türkiye’de izlenen beden eğitimi öğretmeni yetiştiren programlarla ortak içerikleri paylaşırken diğer üniversitelerden farklı olarak Yüksekokulumuza özgü “Modül programlar”la spor dalları ve meslek alanlarında uzmanlaşma olanağı vermektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü programı ve bağlı içerikler YÖK tarafından oluşturulmaktave buna bağlı olarak 4 yıl ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Beden Eğitimi Öğretmenliği Programının temel amacı, İlk, Orta ve Özel Eğitim alanına oyun, hareket ve beden eğitimi öğretmeni yetiştirmektir. Bu programda, öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarına, İlköğretimde: “Oyunla Eğitim” ,“Hareket eğitimi” ve “Temel Spor Eğitimi”; Orta Öğretimde: “Temel spor Eğitimi”, Özel Eğitimde: engel türüne yönelik “Hareket ve Temel Spor Eğitimi” konu alanı ve formasyon derslerinde öğrendikleri bilgi ve becerileri, okul ve sınıf ortamında uygulamaya aktarma ve sonuçlarını görme fırsatı tanıyan bir öğretmen yetiştirme programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüzden mezun bir öğrenci aşağıda belirtilen kariyer alanlarında iş bulma olanağına sahip olur: Okulöncesi Oyunla Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Ortaöğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Yükseköğretim Spor Eğitim Okutmanlığı, Askeri Okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Sivil Toplum Kuruluşlarında Beden Eğitimi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Spor Eğitmenliği, Bedensel Engelliler Spor Eğitmenliği, Görme-Duyma Engelliler Spor Eğitmenliği, Psikolojik Engelliler Spor Eğitmenliği, Otizmde Spor Eğitmenliği
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar vize sınavı ve final sınavı şeklinde yapılmaktadır. Değerlendirme yöntemi olarak uygulamalı sınavlar ile birlikte teorik sınavlar da yapılmaktadır. Vize sınav notunun % 40'ı final sınav notunun % 60'ı değerlendirmeye alınmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Cuma Yolu cd. Anadoluhisarı / Beykoz / İSTANBUL Doç. Dr. Güven Erdil Tel: 0 216 308 56 61 Faks:0 216 332 16 20 guven.erdil@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Çağdaş Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz 2 profesör, 1 doçent, 8 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun modern spor tesisleri, hareket analizi ve araştırma laboratuarları, spor bilimleri alanında geniş bir koleksiyona sahip kütüphanesi, birçok görsel kaynağa ulaşma fırsatı sunan elektronik kütüphanesi ile bölümümüzün öğrenim kalitesini arttıracak birçok donanım ve imkan öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Erasmus programı kapsamında Avrupa’nın spor bilimleri alanındaki önemli üniversiteleriyle işbirliği anlaşmaları imzalanmış bu bağlamda öğrencilerimize uluslararası bir vizyon kazanma olanağı tanınmıştır.
Program Çıktıları ^
1 Beden eğitimi ve spor öğretimini planlama, öğrenme ortamlarını düzenleme ve yönetme becerilerini kazanır,
2 Öğretim sürecinin gerektirdiği araç – gereç, teknoloji ve bilgi kaynaklarını kullanır
3 Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında temel ve özelleşmiş bilgi ve becerileri öğretir
4 Yarışma ve müsabakaları spor Kültürü ve olimpik eğitimi geliştirecek şekilde organize eder
5 Liderlik, sorumluluk, yaratıcılık, paylaşım ve işbirliği yeterliklerini kullanır
6 Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik etkinlikleri duyarlıkla yönetir
7 Ulusal günlere özgü etkinlikleri, anlam ve önemine uygun şekilde organize eder
8 Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ölçme ve değerlendirme bilgi ve tekniklerini kullanır
9 Öğrencilerin çok yönlü gelişimi için çevre ile işbirliği yapar
10 Kişisel ve mesleki gelişimini aktif bir yaşam tarzıyla sürdürebilme anlayışını kazanır
11 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerden yararlanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BES100 Uygulamalı Kamp Eğitimi Zorunlu 0 4 2
3 BES101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Zorunlu 2 0 3
4 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
5 HAN101 Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 4
6 HAN103 Basketbol Zorunlu 2 2 4
7 HAN113 Yüzme Zorunlu 2 2 4
8 SSA105 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Zorunlu 4 0 5
9 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSO104 Temel Müzik Eğitimi Zorunlu 1 2 4
3 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 HAN110 Atletizm Zorunlu 2 2 4
5 HAN112 Artistik Cimnastik Zorunlu 1 2 4
6 HAR-A1 Alan Seçimlik Ders - 1 (Doğa Sporları) Seçmeli 2 2 4
7 SSA106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 1 2 5
8 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSO-ÖS1 Öğretmenlik Seçimlik - 1 Seçmeli 2 0 3
2 BSP247 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
3 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
4 HAN203 Hentbol Zorunlu 2 2 5
5 HAN205 Ritim Eğitimi ve Dans Zorunlu 1 2 4
6 SSA205 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 2 4
7 SSA-SBS Sağlık Bilimleri Seçimlik Seçmeli 2 0 3
8 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 17 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP248 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
2 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
3 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
4 HAN206 Halk Oyunları Zorunlu 2 2 3
5 HAN208 Antrenman Bilgisi Zorunlu 2 2 3
6 HAN210 Futbol Zorunlu 2 2 4
7 HAR-A2 Alan Seçimlik Ders - 2 (Mücadele Sporları) Seçmeli 2 2 5
8 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 18 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES303 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
3 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
5 HAN303 Voleybol Zorunlu 2 2 5
6 HAR-A3 Alan Seçimlik Ders - 3 (Raket Sporları) Seçmeli 2 2 4
7 PSA301 Psikomotor Gelişim Zorunlu 3 0 4
8 SSA305 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 2 3
Toplam 17 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES304 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
2 BSO302 Drama Zorunlu 1 2 3
3 BSO304 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 1 2 3
4 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
5 EGT485 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
6 KSS344 Etkili İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 5
7 OZE324 Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Zorunlu 1 2 3
8 PSA302 Sporda Beceri Öğrenimi Zorunlu 3 0 5
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSO-MS1 Modül Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
2 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
4 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
5 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
6 SSA405 Egzersiz ve Beslenme Zorunlu 2 0 5
Toplam 12 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSO414 Mezuniyet Projesi Zorunlu 2 2 4
2 BSO-MS2 Modül Seçimlik Dersi - 2 Seçmeli 3 0 5
3 BSO-ÖS2 Öğretmenlik Seçimlik - 2 Seçmeli 3 0 5
4 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
5 PSA-PAS Psikososyal Alanlar Seçimlik Seçmeli 2 0 2
6 SYT404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 4
Toplam 15 8 30
Seçmeli
2 . Dönem > HAR-A1 Alan Seçimlik Ders - 1 (Doğa Sporları)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAR104 Dağcılık Zorunlu 1 2 4
2 HAR106 Doğa Yürüyüşü, Yön Bulma ve Mağaracılık Zorunlu 1 2 4
3 HAR108 İzcilik Zorunlu 1 2 4
4 HAR116 Kürek, Kano, Rafting Zorunlu 1 2 4
5 HAR130 Triatlon Zorunlu 1 2 4
6 HAR136 Yelken Zorunlu 1 2 4
7 HAR138 Rüzgar Sörfü Zorunlu 1 2 4
8 HAR176 Buz Pateni Zorunlu 1 2 4
9 HAR182 Kayak Zorunlu 1 2 4
10 HAR184 Okçuluk Zorunlu 1 2 4
11 HAR186 Atıcılık Zorunlu 1 2 4
12 HAR188 Golf Zorunlu 1 2 4
13 HAR190 Sualtı Can Kurtarma Zorunlu 1 2 4
3 . Dönem > BSO-ÖS1 Öğretmenlik Seçimlik - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT213 Eğitimde Program Geliştirme Zorunlu 2 0 3
2 EGT219 Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > SSA-SBS Sağlık Bilimleri Seçimlik
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SSA221 Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 3
2 SSA223 Spor Masajı Zorunlu 2 0 3
3 SSA225 Yaşam Boyu Spor Zorunlu 2 0 3
4 SSA227 Okullarda Fiziksel Aktivite ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
4 . Dönem > HAR-A2 Alan Seçimlik Ders - 2 (Mücadele Sporları)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAR238 Aikido Zorunlu 2 2 5
2 HAR242 Güreş Zorunlu 2 2 5
3 HAR244 Judo Zorunlu 2 2 5
4 HAR246 Karate-do Zorunlu 2 2 5
5 HAR248 Korfbol Zorunlu 2 2 5
6 HAR250 Satranç Zorunlu 2 2 5
7 HAR254 Taekwondo Zorunlu 2 2 5
8 HAR278 Eskrim Zorunlu 2 2 5
4 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
5 . Dönem > HAR-A3 Alan Seçimlik Ders - 3 (Raket Sporları)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAR236 Masa Tenisi Zorunlu 2 2 4
2 HAR240 Badminton Zorunlu 2 2 4
3 HAR256 Tenis Zorunlu 2 2 4
4 HAR321 Squash Zorunlu 2 2 4
7 . Dönem > BSO-MS1 Modül Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSO451 Oyun, Müzik, Dans ve Hareket Tiyatrosu I Zorunlu 3 0 5
2 HAR415 Halk Oyunları I Zorunlu 3 0 5
3 HAR421 Uzmanlık Dalı Artistik Cimnastik I Zorunlu 3 0 5
4 HAR423 Uzmanlık Dalı Atletizm I Zorunlu 3 0 5
5 HAR425 Uzmanlık Dalı Badminton I Zorunlu 3 0 5
6 HAR427 Uzmanlık Dalı Basketbol I Zorunlu 3 0 5
7 HAR429 Uzmanlık Dalı Futbol I Zorunlu 3 0 5
8 HAR431 Uzmanlık Dalı Golf I Zorunlu 3 0 5
9 HAR433 Uzmanlık Dalı Güreş I Zorunlu 3 0 5
10 HAR435 Uzmanlık Dalı Hentbol I Zorunlu 3 0 5
11 HAR437 Uzmanlık Dalı Judo I Zorunlu 3 0 5
12 HAR439 Uzmanlık Dalı Kano I Zorunlu 3 0 5
13 HAR441 Uzmanlık Dalı Karate-do I Zorunlu 3 0 5
14 HAR443 Uzmanlık Dalı Kürek I Zorunlu 3 0 5
15 HAR445 Uzmanlık Dalı Masa Tenisi I Zorunlu 3 0 5
16 HAR447 Uzmanlık Dalı Ritmik Cimnastik I Zorunlu 3 0 5
17 HAR449 Uzmanlık Dalı Sualtı Can Kurtarma I Zorunlu 3 0 5
18 HAR451 Uzmanlık Dalı Sutopu I Zorunlu 3 0 5
19 HAR453 Uzmanlık Dalı Taekwondo I Zorunlu 3 0 5
20 HAR455 Uzmanlık Dalı Tenis I Zorunlu 3 0 5
21 HAR457 Uzmanlık Dalı Voleybol I Zorunlu 3 0 5
22 HAR459 Uzmanlık Dalı Yüzme I Zorunlu 3 0 5
23 HAR461 Uzmanlık Dalı Atıcılık I Zorunlu 3 0 5
24 HAR483 Stüdyo Dersleri I Zorunlu 3 0 5
25 OZE423 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor I Zorunlu 3 0 5
26 SSA421 Fiziksel Uygunluk I Zorunlu 3 0 5
27 SYT405 Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon I Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > BSO-MS2 Modül Seçimlik Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSO452 Oyun, Müzik, Dans ve Hareket Tiyatrosu II Zorunlu 3 0 5
2 HAR416 Halk Oyunları II Zorunlu 3 0 5
3 HAR422 Uzmanlık Dalı Artistik Cimnastik II Zorunlu 3 0 5
4 HAR424 Uzmanlık Dalı Atletizm II Zorunlu 3 0 5
5 HAR426 Uzmanlık Dalı Badminton II Zorunlu 3 0 5
6 HAR428 Uzmanlık Dalı Basketbol II Zorunlu 3 0 5
7 HAR430 Uzmanlık Dalı Futbol II Zorunlu 3 0 5
8 HAR432 Uzmanlık Dalı Golf II Zorunlu 3 0 5
9 HAR434 Uzmanlık Dalı Güreş II Zorunlu 3 0 5
10 HAR436 Uzmanlık Dalı Hentbol II Zorunlu 3 0 5
11 HAR438 Uzmanlık Dalı Judo II Zorunlu 3 0 5
12 HAR440 Uzmanlık Dalı Kano II Zorunlu 3 0 5
13 HAR442 Uzmanlık Dalı Karate-do II Zorunlu 3 0 5
14 HAR444 Uzmanlık Dalı Kürek II Zorunlu 3 0 5
15 HAR446 Uzmanlık Dalı Masa Tenisi II Zorunlu 3 0 5
16 HAR448 Uzmanlık Dalı Ritmik Cimnastik II Zorunlu 3 0 5
17 HAR450 Uzmanlık Dalı Sualtı Can Kurtarma II Zorunlu 3 0 5
18 HAR452 Uzmanlık Dalı Sutopu II Zorunlu 3 0 5
19 HAR454 Uzmanlık Dalı Taekwondo II Zorunlu 3 0 5
20 HAR456 Uzmanlık Dalı Tenis II Zorunlu 3 0 5
21 HAR458 Uzmanlık Dalı Voleybol II Zorunlu 3 0 5
22 HAR460 Uzmanlık Dalı Yüzme II Zorunlu 3 0 5
23 HAR462 Uzmanlık Dalı Atıcılık II Zorunlu 3 0 5
24 HAR484 Stüdyo Dersleri II Zorunlu 3 0 5
25 OZE424 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor II Zorunlu 3 0 5
26 SSA422 Fiziksel Uygunluk II Zorunlu 3 0 5
27 SYT406 Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon II Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > BSO-ÖS2 Öğretmenlik Seçimlik - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT426 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
2 EGT432 Eğitim Felsefesi Zorunlu 3 0 5
3 EGT444 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri Zorunlu 3 0 5
4 SYT442 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
5 TTO442 Diksiyon ve Fonetik Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > PSA-PAS Psikososyal Alanlar Seçimlik
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSA422 Spor Felsefesi Zorunlu 2 0 2
2 PSA424 Spor Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
3 PSA426 Spor Sosyolojisi Zorunlu 2 0 2

^