Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB Hukuku (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği Enstitüsü'nün tüm anabilim dallarına ilişkin master ve doktora programları ise 1996 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
M.A. (Yüksek Lisans derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Programından mezun olmuş olma şartı ,ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 60 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı, söz konusu sınavlara giremeyen adaylar M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunun Merkezi olarak yaptığı dil sınavına girip en az 60 puan almış olmaları gerekir. Mülakat Sınavından başarıyla geçmiş olmak Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal - İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans programı için başvuru yapan öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun merkezi olarak yaptığı yapancı dil sınavına girebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Master programında yeterlilik sınavı bulunmamaktadır.
Program Profili
Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır. Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir. Öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Selami Kuran, Prof. Dr. Sibel Özel, Yard. Doç. Dr. Murat Tahsin Yörüng, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Tayyar Karayiğit, Öğr. Gör. Dr. Gerçek Şahin Yücel
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hukuk Bürolarında, Muharrem Küçük, Murat Karkın, Üniversitelerde, Yrd. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray, Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç Armağan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hüseyin Galip Küçüközyiğit İTÜ AB Merkezi, Didem Özgür Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Mehmet Sıddık Yurtçiçek Türk Hava Yolları Hukuk Danışmanı, M. Cem Artekin
Üst Derece Programlarına Geçiş
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerimiz, derslerini geçmelerinin ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlamalarının ardından mezun olarak bir üst derece program olan Doktora programlarına geçiş yapmaya hak kazanmış olurlar. Yüksek Lisans programlarını tamamlamalarından sonra mezunlarımız Enstitü doktora programlarına devam etmek isterlerse, başka bir birim ve/veya üniversiteden başvuru yapan öğrencilerle aynı prosedüre tabi tutulacaklardır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: Ara ( Vize) Sınav yüzde kırk (% 40), Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı yüzde altmış (% 60) olarak belirlenmiştir. Bütünleme sınavı yapılmamaktadır
Mezuniyet Koşulları
Enstitümüz Yüksek Lisans programına kayıtlı yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartları tamamlamaları gerekmektedir: Derslerini başarıyla tamamlamış olma şartı, Tez çalışmasını başarılıyla tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr.Selami Kuran Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy
Bölüm Olanakları
Enstitümüz tarafından Avrupa Birliği fonlarından destek alınarak kurulan Enstitü kütüphanesi 2011 yılında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine bağlanmıştır, dolayısıyla öğrencilerimiz Avrupa Birliği hususunda yapacakları çalışmalarda merkez kütüphaneye yönlendirilmektedir. Dersler projeksiyon cihazları ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla işlenmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Avrupa Birliği kamu ve özel hukuk alanında ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2 Avrupa Birliği kamu ve özel hukuk alanı ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.
3 Avrupa Birliği kamu ve özel hukuk alanında ve bağlı disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.
4 Avrupa Birliği kamu ve özel hukuk alanında ve bağlı disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.
5 Uluslararası hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları Avrupa Birliği hukukuna alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
6 Avrupa Birliği kamu ve özel hukuk alanlarında ve bağlı disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 Avrupa Birliği kamu ve özel hukuk alanında ve bağlı disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar.
8 Avrupa Birliği kamu ve özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak Avruıpa Birliği hukuku alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurar.
10 Avrupa Birliği hukuku müktesebatını takip etmek için gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
11 Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
12 Akademik çalışma sırasında, yeni fikirler ortaya koyma, planlama, yönetme ve sonuçlandırma becerilerini geliştirmek.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUL-C1,2 Core 1,2 Seçmeli 6 0 12
2 EUL-E1,2-YL Elective 1,2 Seçmeli 6 0 10
3 EUL-E3,4-YL Elective 3-4 Seçmeli 6 0 8
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EU700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 EUL-C3 Core - 3 Seçmeli 3 0 6
3 EUL-E5..8-YL Elective - 5..8 Seçmeli 12 0 20
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > EUL-C1,2 Core 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUL710 Law and Institutions of the EU Zorunlu 3 0 6
2 EUP701 Turkey-EU Relations I Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > EUL-E1,2-YL Elective 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EU750 Methodology of The Social Sciences Zorunlu 3 0 5
2 EUL703 EU Constitutional Law Zorunlu 3 0 5
3 EUL711 Conflict of Laws and EU I Zorunlu 3 0 5
4 EUL715 Legal Theory and Philosophy Zorunlu 3 0 5
1 . Dönem > EUL-E3,4-YL Elective 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUL701 Administrative Law in the EU I Zorunlu 3 0 4
2 EUL707 Judicial Review in European Law Zorunlu 3 0 4
3 EUL713 Law of Taxation in the EU Zorunlu 3 0 4
2 . Dönem > EUL-C3 Core - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUP702 Turkey-EU Relations II Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > EUL-E5..8-YL Elective - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUL702 Administrative Law of the EU II Zorunlu 3 0 5
2 EUL704 EU Human Rights Law Zorunlu 3 0 5
3 EUL705 International Commercial Arbitration Zorunlu 3 0 5
4 EUL706 External Relations Law of EU Zorunlu 3 0 5
5 EUL708 Law of Economy of the EU Zorunlu 3 0 5
6 EUL709 EC Competition Law Zorunlu 3 0 5
7 EUL712 Conflict of Laws and EU II Zorunlu 3 0 5
8 EUL714 Law of Intellectual Property Rights in the EU Zorunlu 3 0 5
9 EUL716 Legal Aspects of Turkey-EU Relations Zorunlu 3 0 5
10 EUL718 National Legal Systems and EU Law Zorunlu 3 0 5
11 EUL720 Banking and Financial Markets Law in the EU Zorunlu 3 0 5

^