Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB İktisadı (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği Enstitüsü'nün tüm anabilim dallarına ilişkin master ve doktora programları ise 1996 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
M.A. (Yüksek Lisans derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Programından mezun olmuş olma şartı ,ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 60 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı, söz konusu sınavlara giremeyen adaylar M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunun Merkezi olarak yaptığı dil sınavına girip en az 60 puan almış olmaları gerekir. Mülakat Sınavından başarıyla geçmiş olmak Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal - İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans programı için başvuru yapan öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun merkezi olarak yaptığı yapancı dil sınavına girebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Master programimizda yeterlilik sınavı bulunmamaktadır
Program Profili
Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır. Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir. Öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. Muzaffer Dartan, Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu, Doç. Dr. Sevgi İneci, Doç. Dr. Murat Çokgezen, Yrd. Doç. Dr. Sadullah Çelik, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. İmre S. Ersoy.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bankalar, Tuğrul Özbakan (TBE) Üniversiteler, Doç. Dr. Sevgi İneci, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. Esra Lagro, Yrd. Doç. Dr. İmre Ersoy, Doç. Dr. Abdurrahim Aydın, Yrd. Doç. Dr. Zelha Altınkaya, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaplan Dış Ticaret Müsteşarlığı Sigorta Şirketleri, Onur Acar Dr. Barbaros İneci, Sabancı Holding Başekonomist
Üst Derece Programlarına Geçiş
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerimiz, derslerini geçmelerinin ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlamalarının ardından mezun olarak bir üst derece program olan Doktora programlarına geçiş yapmaya hak kazanmış olurlar. Yüksek Lisans programlarını tamamlamalarından sonra mezunlarımız Enstitü doktora programlarına devam etmek isterlerse, başka bir birim ve/veya üniversiteden başvuru yapan öğrencilerle aynı prosedüre tabi tutulacaklardır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: Ara ( Vize) Sınav yüzde kırk (% 40), Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı yüzde altmış (% 60) olarak belirlenmiştir. Bütünleme sınavı yapılmamaktadır
Mezuniyet Koşulları
Enstitümüz Yüksek Lisans programına kayıtlı yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartları tamamlamaları gerekmektedir: Derslerini başarıyla tamamlamış olma şartı, Tez çalışmasını başarılıyla tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy
Bölüm Olanakları
Enstitümüz tarafından Avrupa Birliği fonlarından destek alınarak kurulan Enstitü kütüphanesi 2011 yılında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine bağlanmıştır, dolayısıyla öğrencilerimiz Avrupa Birliği hususunda yapacakları çalışmalarda merkez kütüphaneye yönlendirilmektedir. Dersler projeksiyon cihazları ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla işlenmektedir.
Program Çıktıları ^
1 İktisatla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2 İktisat alanı içerisinde ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
3 İktisada ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
4 İktisatta edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
5 İktisatla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit edebilme becerisi kazanır.
6 İktisatla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8 İktisat ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9 En az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak iktisat yazınına katkı yapar.
10 İktisat içerisinde özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUE-C1,2 Core - 1,2 Seçmeli 6 0 12
2 EUE-E1,2-YL Elective - 1-2 Seçmeli 6 0 10
3 EUE-E3,4-YL Elective - 3-4 Seçmeli 6 0 8
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EU700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 EUE-C3 Core - 3 Seçmeli 3 0 6
3 EUE-E5..8-YL Elective - 5..8 Seçmeli 12 0 20
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > EUE-C1,2 Core - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUL710 Law and Institutions of the EU Zorunlu 3 0 6
2 EUP701 Turkey-EU Relations I Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > EUE-E1,2-YL Elective - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EU760 Methodology of The Social Sciences Zorunlu 3 0 5
2 EUE715 Econometrics Zorunlu 3 0 5
3 EUE719 World Economy and Globalisation Zorunlu 3 0 5
4 EUE729 European Economic Integration I Zorunlu 3 0 5
5 EUP727 Social Policy of the EU Zorunlu 3 0 5
1 . Dönem > EUE-E3,4-YL Elective - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUE723 World Trading System and the EU Zorunlu 3 0 4
2 EUE725 Monetary Theory and Policy in EU and the World Zorunlu 3 0 4
3 EUE731 Banking and Financial Markets in the EU Zorunlu 3 0 4
4 EUE733 Economic Policy Making in the EU Zorunlu 3 0 4
5 EUP725 Current Issues in Turkey-EU Relations Zorunlu 3 0 4
2 . Dönem > EUE-C3 Core - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUP702 Turkey-EU Relations II Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > EUE-E5..8-YL Elective - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUE702 European Economic Integration II Zorunlu 3 0 5
2 EUE704 Econometrics Zorunlu 3 0 5
3 EUE706 Economic and Monetary Union Zorunlu 3 0 5
4 EUE707 Turkish Migrant Workers in Europe Zorunlu 3 0 5
5 EUE708 Economic Policies of the EU Zorunlu 3 0 5
6 EUE712 Economics of Competition in Turkey and the EU Zorunlu 3 0 5
7 EUE714 Industrial Economics and EU Industrial Policy Zorunlu 3 0 5
8 EUE716 Applied Econometrics Zorunlu 3 0 5
9 EUE721 Sectoral Economic Analysis in Turkey and the EU Zorunlu 3 0 5

^