Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği Enstitüsü'nün tüm anabilim dallarına ilişkin master ve doktora programları ise 1996 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
M.A. (Yüksek Lisans derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Programından mezun olmuş olma şartı ,ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 60 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı, söz konusu sınavlara giremeyen adaylar M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunun Merkezi olarak yaptığı dil sınavına girip en az 60 puan almış olmaları gerekir. Mülakat Sınavından başarıyla geçmiş olmak Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal - İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans programı için başvuru yapan öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun merkezi olarak yaptığı yapancı dil sınavına girebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Master programimizda yeterlilik sınavı bulunmamaktadır
Program Profili
Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır. Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir. Öğretim Üyelerimiz: Yard. Doç. Dr. Rana İzci, Yard. Doç. Dr. Armağan Emre Çakır, Yard. Doç. Dr. Münevver Cebeci, Yard. Doç. Dr. Yonca Özer, Yard. Doç. Dr. Nedime Aslı Şirin
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
IKV Genel Sekreteri, Doç. Dr. Çiğdem Nas Üniversiteler, Doç. Dr. Çiğdem Nas, Yrd. Doç. Dr. Rana İzci, Yrd. Doç. Dr. Yonca Özer, Yrd. Doç. Dr. E. Münevver Cebeci, Yrd. Doç. Dr. Armağan E. Çakır, Arş. Gör. Öner Akgül, Bankalarda, Zenep Gönül Hazaltaş, Dışişleri Bakanlığı, Serkan Bozkurt Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Tuğba Erbilgin Muhabir, Sertaç Aktan
Üst Derece Programlarına Geçiş
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerimiz, derslerini geçmelerinin ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlamalarının ardından mezun olarak bir üst derece program olan Doktora programlarına geçiş yapmaya hak kazanmış olurlar. Yüksek Lisans programlarını tamamlamalarından sonra mezunlarımız Enstitü doktora programlarına devam etmek isterlerse, başka bir birim ve/veya üniversiteden başvuru yapan öğrencilerle aynı prosedüre tabi tutulacaklardır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: Ara ( Vize) Sınav yüzde kırk (% 40), Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı yüzde altmış (% 60) olarak belirlenmiştir. Bütünleme sınavı yapılmamaktadır
Mezuniyet Koşulları
Enstitümüz Yüksek Lisans programına kayıtlı yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartları tamamlamaları gerekmektedir: Derslerini başarıyla tamamlamış olma şartı, Tez çalışmasını başarılıyla tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yard. Doç. Dr. Rana İzci Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy
Bölüm Olanakları
Enstitümüz tarafından Avrupa Birliği fonlarından destek alınarak kurulan Enstitü kütüphanesi 2011 yılında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine bağlanmıştır, dolayısıyla öğrencilerimiz Avrupa Birliği hususunda yapacakları çalışmalarda merkez kütüphaneye yönlendirilmektedir. Dersler projeksiyon cihazları ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla işlenmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Avrupa Birliği’nin siyasal yapı ve işleyişini anlama ve yorumlama yeteneği kazanır
2 AB’nin politikaları ve ilgili alanlardaki faaliyetlerini anlayıp yorumlama becerisi elde eder
3 Yazılı ve sözel sunum tekniklerini geliştirir
4 AB ile ilgili alanlarda rapor ve bilimsel makale hazırlama ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisini geliştirir
5 Üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri ya da kamu kuruluşlarında bireysel ya da ekip olarak sorumluluk üstlenme ve inisiyatif alma yeteneği kazanır
6 Siyaset ve uluslararası ilişkilerle ilgili güncel konularında vizyon sahibi olur
7 İngilizceyi üst seviyede kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
8 Alanında yaşanan dönüşümleri ve gelişmeleri analiz etme yeteneği kazanır
9 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir
10 Alanı ile ilgili siyasal, hukuksal ve ekonomik boyutları arasında bağlantılar kurma ve disiplinlerarası çalışmalar yapabilme becerisi geliştirir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUP-CC1,2 Core - 1,2 Seçmeli 6 0 12
2 EUP-E1,2,3 Elective - 1,2,3 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EU700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 EUP-C3 Core - 3 Seçmeli 3 0 6
3 EUP-E4..7 Elective - 4..7 Seçmeli 12 0 20
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^