Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB İktisadı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği Enstitüsü'nün tüm anabilim dallarına ilişkin master ve doktora programları ise 1996 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
M.A. (Yüksek Lisans derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Programından mezun olmuş olma şartı ,ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 60 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı, söz konusu sınavlara giremeyen adaylar M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunun Merkezi olarak yaptığı dil sınavına girip en az 60 puan almış olmaları gerekir. Mülakat Sınavından başarıyla geçmiş olmak Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal - İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans programı için başvuru yapan öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun merkezi olarak yaptığı yapancı dil sınavına girebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Master programimizda yeterlilik sınavı bulunmamaktadır
Program Profili
Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır. Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir. Öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. Muzaffer Dartan, Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu, Doç. Dr. Sevgi İneci, Doç. Dr. Murat Çokgezen, Yrd. Doç. Dr. Sadullah Çelik, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. İmre S. Ersoy.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bankalar, Tuğrul Özbakan (TBE) Üniversiteler, Doç. Dr. Sevgi İneci, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. Esra Lagro, Yrd. Doç. Dr. İmre Ersoy, Doç. Dr. Abdurrahim Aydın, Yrd. Doç. Dr. Zelha Altınkaya, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaplan Dış Ticaret Müsteşarlığı Sigorta Şirketleri, Onur Acar Dr. Barbaros İneci, Sabancı Holding Başekonomist
Üst Derece Programlarına Geçiş
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerimiz, derslerini geçmelerinin ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlamalarının ardından mezun olarak bir üst derece program olan Doktora programlarına geçiş yapmaya hak kazanmış olurlar. Yüksek Lisans programlarını tamamlamalarından sonra mezunlarımız Enstitü doktora programlarına devam etmek isterlerse, başka bir birim ve/veya üniversiteden başvuru yapan öğrencilerle aynı prosedüre tabi tutulacaklardır
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: Ara ( Vize) Sınav yüzde kırk (% 40), Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı yüzde altmış (% 60) olarak belirlenmiştir. Bütünleme sınavı yapılmamaktadır
Mezuniyet Koşulları
Enstitümüz Yüksek Lisans programına kayıtlı yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartları tamamlamaları gerekmektedir: Derslerini başarıyla tamamlamış olma şartı, Tez çalışmasını başarılıyla tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy
Bölüm Olanakları
Enstitümüz tarafından Avrupa Birliği fonlarından destek alınarak kurulan Enstitü kütüphanesi 2011 yılında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine bağlanmıştır, dolayısıyla öğrencilerimiz Avrupa Birliği hususunda yapacakları çalışmalarda merkez kütüphaneye yönlendirilmektedir. Dersler projeksiyon cihazları ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla işlenmektedir.
Program Çıktıları ^
1 İktisatla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2 İktisat alanı içerisinde ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
3 İktisada ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
4 İktisatta edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
5 İktisatla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit edebilme becerisi kazanır.
6 İktisatla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
7 AB ile ilgili alanlarda bilimsel makale hazırlama ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisini geliştirir
8 İktisat ile ilgili yazını takip eder.
9 En az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak iktisat yazınına katkı yapar.
10 İktisat içerisinde özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABI-S1,2,3 Seçimlik - 1,2,3 Seçmeli 9 0 18
2 ABI-Z1,2 Zorunlu - 1,2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABI7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 ABI-S4,5,6 Seçimlik - 4,5,6 Seçmeli 9 0 18
3 ABI-Z3 Zorunlu - 3 Seçmeli 3 0 6
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ABI-S1,2,3 Seçimlik - 1,2,3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AB750 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 3 0 6
2 ABI704 Ekonometri Zorunlu 3 0 6
3 ABI706 Ekonomik ve Parasal Birlik Zorunlu 3 0 6
4 ABI707 Avrupa'daki Türk Göçmen İşçiler Zorunlu 3 0 6
5 ABI708 AB Ekonomik Politikaları Zorunlu 3 0 6
6 ABI712 Türkiye ve AB'de Rekabet Ekonomisi Zorunlu 3 0 6
7 ABI714 Endüstriyel Ekonomi ve AB Sanayi Politikası Zorunlu 3 0 6
8 ABI716 Uygulamalı Ekonometri Zorunlu 3 0 6
9 ABI719 Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme Zorunlu 3 0 6
10 ABI721 Türkiye ve AB'de Sektörel Ekonomik Analiz Zorunlu 3 0 6
11 ABI723 Dünya Ticaret Sistemi ve AB Zorunlu 3 0 6
12 ABI725 AB ve Dünyada Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3 0 6
13 ABI731 AB'de Bankacılık ve Finansal Piyasalar Zorunlu 3 0 6
14 ABI733 AB'de İktisat Politikalarının Yapımı Zorunlu 3 0 6
15 ABI735 Avrupa Ekonomik Entegrasyonu I Zorunlu 3 0 6
16 ABI736 Avrupa Ekonomik Entegrasyonu II Zorunlu 3 0 6
17 ABS725 Türkiye - AB İlişkilerinde Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 6
18 ABS727 AB Sosyal Politikası Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > ABI-Z1,2 Zorunlu - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABH710 AB Hukuku ve Kurumları Zorunlu 3 0 6
2 ABS701 Türkiye - AB İlişkileri I Zorunlu 3 0 6
3 ABS702 Türkiye - AB İlişkileri II Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ABI-S4,5,6 Seçimlik - 4,5,6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AB750 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 3 0 6
2 ABI704 Ekonometri Zorunlu 3 0 6
3 ABI706 Ekonomik ve Parasal Birlik Zorunlu 3 0 6
4 ABI707 Avrupa'daki Türk Göçmen İşçiler Zorunlu 3 0 6
5 ABI708 AB Ekonomik Politikaları Zorunlu 3 0 6
6 ABI712 Türkiye ve AB'de Rekabet Ekonomisi Zorunlu 3 0 6
7 ABI714 Endüstriyel Ekonomi ve AB Sanayi Politikası Zorunlu 3 0 6
8 ABI716 Uygulamalı Ekonometri Zorunlu 3 0 6
9 ABI719 Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme Zorunlu 3 0 6
10 ABI721 Türkiye ve AB'de Sektörel Ekonomik Analiz Zorunlu 3 0 6
11 ABI723 Dünya Ticaret Sistemi ve AB Zorunlu 3 0 6
12 ABI725 AB ve Dünyada Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3 0 6
13 ABI731 AB'de Bankacılık ve Finansal Piyasalar Zorunlu 3 0 6
14 ABI733 AB'de İktisat Politikalarının Yapımı Zorunlu 3 0 6
15 ABI735 Avrupa Ekonomik Entegrasyonu I Zorunlu 3 0 6
16 ABI736 Avrupa Ekonomik Entegrasyonu II Zorunlu 3 0 6
17 ABS725 Türkiye - AB İlişkilerinde Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 6
18 ABS727 AB Sosyal Politikası Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ABI-Z3 Zorunlu - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABH710 AB Hukuku ve Kurumları Zorunlu 3 0 6
2 ABS701 Türkiye - AB İlişkileri I Zorunlu 3 0 6
3 ABS702 Türkiye - AB İlişkileri II Zorunlu 3 0 6

^