Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABS-S1,2,3 Seçimlik - 1,2,3 Seçmeli 9 0 18
2 ABS-Z1,2 Zorunlu - 1,2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABS7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 ABS-S4,5,6 Seçimlik - 4,5,6 Seçmeli 9 0 18
3 ABS-Z3 Zorunlu - 3 Seçmeli 3 0 6
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ABS-S1,2,3 Seçimlik - 1,2,3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AB750 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 3 0 6
2 ABH706 AB'nin Dış İlişkiler Hukuku Zorunlu 3 0 6
3 ABH718 Ulusal Hukuk Sistemleri ve AB Hukuku Zorunlu 3 0 6
4 ABS703 Güncel Avrupa Konuları ve Türkiye Zorunlu 3 0 6
5 ABS704 AB'de Görsel-İşitsel ve Medya Politikaları Zorunlu 3 0 6
6 ABS705 Avrupa Siyasetinde Güncel Meseleler Zorunlu 3 0 6
7 ABS706 Çevre Politikasının Avrupalılaşması Zorunlu 3 0 6
8 ABS708 Avrupa Bütünleşmesinin Siyasal Kuramları Zorunlu 3 0 6
9 ABS709 Tarihi Perspektifte Avrupa Bütünleşme Süreci Zorunlu 3 0 6
10 ABS711 AB'nin Uluslararası Politikası I Zorunlu 3 0 6
11 ABS712 AB'nin Uluslararası Politikası II Zorunlu 3 0 6
12 ABS713 Avrupalılaşma ve Politika Yapım Süreçleri Zorunlu 3 0 6
13 ABS715 AB Üye Devletleri Zorunlu 3 0 6
14 ABS717 Avrupa'da Siyaset ve Toplum Zorunlu 3 0 6
15 ABS719 AB'de Kamuoyu Zorunlu 3 0 6
16 ABS723 Avrupa Bütünleşmesi: Göç, Vatandaşlık ve Kimlik Konuları Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > ABS-Z1,2 Zorunlu - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABH710 AB Hukuku ve Kurumları Zorunlu 3 0 6
2 ABS701 Türkiye - AB İlişkileri I Zorunlu 3 0 6
3 ABS702 Türkiye - AB İlişkileri II Zorunlu 3 0 6
4 ABS720 AB'nin Siyasal ve Hukuki Sistemi Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ABS-S4,5,6 Seçimlik - 4,5,6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AB750 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 3 0 6
2 ABH706 AB'nin Dış İlişkiler Hukuku Zorunlu 3 0 6
3 ABH718 Ulusal Hukuk Sistemleri ve AB Hukuku Zorunlu 3 0 6
4 ABS703 Güncel Avrupa Konuları ve Türkiye Zorunlu 3 0 6
5 ABS704 AB'de Görsel-İşitsel ve Medya Politikaları Zorunlu 3 0 6
6 ABS705 Avrupa Siyasetinde Güncel Meseleler Zorunlu 3 0 6
7 ABS706 Çevre Politikasının Avrupalılaşması Zorunlu 3 0 6
8 ABS708 Avrupa Bütünleşmesinin Siyasal Kuramları Zorunlu 3 0 6
9 ABS709 Tarihi Perspektifte Avrupa Bütünleşme Süreci Zorunlu 3 0 6
10 ABS711 AB'nin Uluslararası Politikası I Zorunlu 3 0 6
11 ABS712 AB'nin Uluslararası Politikası II Zorunlu 3 0 6
12 ABS713 Avrupalılaşma ve Politika Yapım Süreçleri Zorunlu 3 0 6
13 ABS715 AB Üye Devletleri Zorunlu 3 0 6
14 ABS717 Avrupa'da Siyaset ve Toplum Zorunlu 3 0 6
15 ABS719 AB'de Kamuoyu Zorunlu 3 0 6
16 ABS723 Avrupa Bütünleşmesi: Göç, Vatandaşlık ve Kimlik Konuları Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ABS-Z3 Zorunlu - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABH710 AB Hukuku ve Kurumları Zorunlu 3 0 6
2 ABS701 Türkiye - AB İlişkileri I Zorunlu 3 0 6
3 ABS702 Türkiye - AB İlişkileri II Zorunlu 3 0 6
4 ABS720 AB'nin Siyasal ve Hukuki Sistemi Zorunlu 3 0 6

^