Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü - Sermaye Piyasası ve Borsa
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
27 Haziran 1987 tarih ve 3389 sayılı kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüzde Bankacılık, Sermaye Piyasası ve Borsa ve Sigortacılık olmak üzere üç bölümde yüksek lisans ve Bankacılık bölümünde doktora eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü finans sektörüne Yüksek Lisans diplomalı uzman yetiştirmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracaat Formu 2-Adaylardan mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi. 3-ALES/LES (Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE Puan kartının fotokopisi. 4-Transkript belgesi 5-Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik Numarası 6-2 adet fotoğraf 7-Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin sureti. 8-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge. 9-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a.Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan Denklik Belgesinin noter tasdikli kopyası b.TÖMER’den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti c.Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin noter tasdikli sureti d.Pasaportun noter tasdikli sureti e.Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez). f.Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki resmi bir kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu raporunun noter tasdikli sureti. KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Enstitümüze yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adaylardan mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi. ALES/LES (Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE Puan kartının fotokopisi. Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet fotoğraf Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin sureti. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge. Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesi
Program Profili
Sermaye Piyasası ve Borsa yüksek lisans mezunları sektörde portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, aracı kurumlar ve bankaların yanı sıra İMKB, SPK, BDDK ile özel sektördeki kuruluşlara orta ve üst düzey yönetici yetiştirmekte ve mezunlarımız uzman, dealer, broker vb görevlerde etkin olarak çalışmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Dr. Önder HALİSDEMİR - Aktifbank / Genel Müdür - BSE Mezunlar Derneği Başkanı, Dr. M.İbrahim TURHAN - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı, Doç.Dr. Mustafa K. YILMAZ - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Lokman GÜNDÜZ - TCMB Banka Meclis Üyesi, Doç.Dr. Yakup ERGİNCAN - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü, Doç.Dr. K.Evren BOLGÜN - Notus Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Sezai BEKGÖZ - İMKB TAKASBANK A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Gürkan POLAT - Yalova Altınova Kaymakamı, Dr. Ş. Alp KELER - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdürü, Dr. Serdar SATOĞLU - Türkiye Vakıflarbankası T.A.O./ Genel Müdür Yardımcısı, Fahrettin YAHŞİ - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. / Genel Müdür, Dr. Sezai TANRIVERDİ - Yazıcılar Holding A.Ş. / Genel Müdürü, Dr. Berna Özşar KUMCU - SEGEM / Müdür Yardımcısı, Ozan CANGÜREL - BDDK / Risk Yönetimi Daire Başkanı, S. Ahmet IŞKIN - İstanbul Altın Borsası / Başkan Yardımcısı, Dr. M. Hakan SARAÇ - Sigorta Denetleme Kurulu / Başkan Yardımcısı, Dr. A. Botan BERKER - Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü, Dr. Özgür ASLAN - İMKB – Baş Uzman.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öncelikle öğrencilerimiz tüm derslerde 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavını başarı ile geçmek zorundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin aynı zamanda GANO'su 70 (2,5) olmak zorundadır. Sermaye Piyasası ve Borsa bölümü yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerde 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavını başarı ile geçmek zorundadır. Dersin öğretim üyeleri sınavlar haricinde ödev ve quiz hazırlatabilirler. Vizenin %40'ı finalin %60'ı alınmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Her bir dönem 30 ECTS lik dersleri tamamlamış olmak. Tüm dersleri başarı ile geçmek. Yüksek lisans ders ortalamasının en az 2,5 olması. Yüksek lisans tezinden başarılı olmak. Tezi Enstitünün, Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin ve YÖK'ün istediği koşullarda ciltlemek, Cd'ye kaydetmek ve ilgili evrakları çıkış için istenen belgeler ile birlikte Enstitü'ye teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Enstitü Müdürü - Prof.Dr. Suat OKTAR Enstitü Müdür Yardımcısı - Prof.Dr. Nadir EROĞLU Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Hasan SELÇUK Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Mehmet Emin ARAT Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Suat OKTAR Aktüerya Anabilim Dalı Başkanı - Doç.Dr. İlyas AKHİSAR Enstitü Erasmus Koordinatörü - Prof.Dr. Nadir EROĞLU
Bölüm Olanakları
Finansal piyasalarda tanınan ve sermaye piyasası alanında üst düzey görevler yapmış öğretim üyelerinin yanı sıra sektörde konusunda uzman öğretim görevlilerinden hem teorik hemde uygulamaya dönük eğitim almak. Finans sektörüne üst düzeyde sorumluk alabilen, analitik düşünebilen, organizasyon yeteneği kuvvetli yöneticilik vasfına sahip mezunları sunmak. Akademik yetkinliğe sahip mezunların üniversitelerde istihdam edilmesi. Öğrencilerine Erasmus olanakları sağlamak.
Program Çıktıları ^
1 Sermaye Piyasası Alanında gerekli teorik bilgi ve araçları güncel hayatta kullanabilme becerisi
2 Sermaye Piyasası alanında ulusal ve uluslararası konularda analitik düşünme ve problem çözme becerisi
3 Sermaye Piyasası alanında küresel gelişmeleri ve sorunları takip edebilme ve güncel ekonomik göstergeler hakkında yorumlar yapmak
4 Sermaye Piyasası alanında kendine özgü bakış açısına sahip olma ve stratejik kararlar alabilme ve uygulayabilme becerisi
5 Sermaye Piyasası alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve güncel hayata uyarlama becerisi
6 Sermaye Piyasası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilmek
7 Sermaye Piyasası alanında mevcut finansal ürünleri daha etkin kullanma ve sektöre yeni finansal ürünler kazandırma becerisi
8 Sermaye Piyasası sektörünü etkileyen diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
10 Sermaye Piyasası ile ilgili mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olma yetisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^