Yüksek Lisans Programları
Ortadoğu İktisadı - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu İktisadı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. bu Anabilim dalı lisansını bitirmiş olan öğrencilere Ortadoğu iktisadı alanında bölgesel bir uzmanlık kazandırmak amacıyla kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ortadoğuİktisadı Bilim Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından programa öğrenci kabul edilmekte olup. Genel olarak alan sınırlaması olmaksızın, özellikle İktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, sermaye piyasası gibi lisans derecesine sahip öğrenciler programa kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.
Program Profili
Yükseklisans ders programı Ortadoğu İktisadı ile ilgili çeşitli derslerden (Ortadoğunun İktisat Kaynakları, Ortadoğunun İktisat Tarihi, Çağdaş Ortadoğu Ekonomileri) ve Bölge Dillerinden (Arapça, Farsça) oluşur
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ortadoğu iktisadı Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler; Çeşitli devlet dairelerinde İktisat ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler. Özel kuruluşlarda görev yapabilirler. pedagojik formasyon alanlar muhasebe öğretmenliği yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ortadoğu İktisadı anabilim dalından Mezun olan öğrenciler Türkiye'deki tüm Enstitülerde doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları İktisat, İktisat Tarihi, Ortadoğu İktisadı, Ekonomi, maliye, kamu yönetimi, uluslararası finans'tır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda öğrenim görmekte olan adaylara entellektüel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmekte olup, ölçme değerlendirme yapılırken bu hedefte dikkate alınmaktadır. Marmara Üniversitesinin eğitim öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde arasınav, proje çalışmaları, sunumlar ve final sınavı ile ölçmedeğerlendirme yapılmaktadır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.
Mezuniyet Koşulları
Marmara Üniversitesi eğitim öğretim mevzuatı gereğince Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü sınav yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi ve adayın mevzuatta ön görülen nitelikler dikkate alarak hazırladığı tezi jüri önünde savunması sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirdikten sonra yönetim kurulu kararı ile mezun olmuş sayılır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 34413 Sultanahmet İstanbul Tel: 0090 212 518 16 00/1219 email: toktar@marmara.edu.tr Yard. Doç. Dr. İ. Murat BOZKURT Tel: 0090 212 518 16 00/1219 email: imbozkurt@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Sunulan dersleri verebilecek nitelikli akademik kadro, seçmeli ders imkanları, Kongre, Konferans ve sempozyum gibi uluslararası toplantılara ev sahipliği yapma ve bu konuda kurum dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanları. Kütüphane North Carolina Üniversitesi ile işbirliği George Mason Üniversitesi ile işbirliği anlaşmaları
Program Çıktıları ^
1 Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur.
2 Mezunlar alanlarına ilişkin kaynakları tanır ve bu kaynakları eleştirel metotlarla inceler
3 Alanında ulusal ve uluslararası konularda analitik düşünür
4 Alanıyla ilgili bilimsel proje, yayın ve çalışmalarda yer alır
5 Mensubu olduğu kurumu yerel ve uluslararası arenada başarı ile temsil eder
6 Alanında yeni bilgi kaynaklarına erişir
7 Bilimsel araştırmalarda etik duyarlılığa sahip olur
8 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir
9 Yaptığı araştırmalarla ilgili bilimsel sonuçları bilimsel toplantılarda sunar
10 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olur
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > ORIK-S1-YL Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAR713 Arapça I Zorunlu 4 0 6
2 YDFA711 Farsça I Zorunlu 4 0 6
2 . Dönem > ORIK-S2-YL Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAR714 Arapça II Zorunlu 4 0 5
2 YDFA712 Farsça II Zorunlu 4 0 5

^