Yüksek Lisans Programları
Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı Ortadoğu Bölgesinin siyasi ve uluslararası olaylarını incelemek için kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası ilişkileri Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Diploması , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından programa öğrenci kabul edilmekte olup. Genel olarak alan sınırlaması olmaksızın, özellikle sosyal bilimlerden ve farklı alanlardan lisans derecesine sahip öğrenciler programa kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf (Detaylar için buraya tıklayın)
Program Profili
Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası ilişkileri Anabilim dalı Yüksek Lisans ders programı; Ortadoğu'da bulunan ülkelerin Siyasi yapısı (İran, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Yemen, Umman, S. Arabistan, Katar, Kuveyt) birbirleriyle ve diğer ülkelerle olan ilişkileri, Jeopolitik durumları ile bölge dillerinden (Arapça, Farsça) oluşur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ortadoğu Siyasi tarihi ve Uluslararası ilişkileri anabilim dalından Mezun olan öğrenciler; ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilirler. Ulusal üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalından Mezun olan öğrenciler Türkiye'deki tüm üniversitelerde doktora yapabilirler. Doktora yapabilecekleri alanlar; Tarih, Siyasi tarih, Uluslararası ilişkilerdir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda öğrenim görmekte olan adaylara entellektüel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmekte olup, ölçme değerlendirme yapılırken bu hedefte dikkate alınmaktadır. Marmara Üniversitesinin eğitim öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde arasınav, proje çalışmaları, sunumlar ve final sınavı ile ölçmedeğerlendirme yapılmaktadır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.
Mezuniyet Koşulları
Marmara Üniversitesi eğitim öğretim mevzuatı gereğince Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü sınav yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi ve adayın mevzuatta ön görülen nitelikler dikkate alarak hazırladığı tezi jüri önünde savunması sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirdikten sonra yönetim kurulu kararı ile mezun olmuş sayılır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Cengiz TOMAR Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 34413 Sultanahmet İstanbul Tel: 0090 212 518 16 00/1219 email:cengiztomar@hotmail.com Öğr. Gör. Bilgehan ALAGÖZ Tel: 0090 212 518 16 00/1134 email:bilgehan.alagoz@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Sunulan dersleri verebilecek nitelikli akademik kadro, seçmeli ders imkanları, Kongre, Konferans ve sempozyum gibi luslararası toplantılara ev sahipliği yapma ve bu konuda kurum dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanları. Kütüphane North Carolina Üniversitesi ile işbirliği George Mason Üniversitesi ile işbirliği
Program Çıktıları ^
1 Bölge insanlarıyla yerel dili kullanarak iletişim kurma becerisi kazanır
2 Bölge dillerinin kullanıldığı yazılı ve görsel (kitap, dergi, gazete, tv vs.) yayınları inceleme becerisi kazanır
3 Çalışma alanı ile ilgili aradığı bilgiyi nerede ve nasıl bulabileceği becerisi kazanır
4 Bölgeye (Ortadoğu) giderek saha araştırması yapma becerisi kazanır
5 Çalışma alanı ile ilgili arşiv tarama becerisi kazanır
6 Çalışma alanının (Ortadoğu) siyasal, sosyal, ekonomik, dini, etnik ve kültürel yapısı ile ilgili yorum yapma becerisi kazanır .
7 Temel mesleki bilgileri kullanabilme becerisi kazanır
8 Uluslararası sistem ve Ortadoğu’da görülen olay ve olgulara ilişkin temel kavramları öğrenir
9 Çalışma alanı üzerine seminer hazırlayıp sunma becerisi kazanır
10 Çalışma alanının (Ortadoğu ) tarihi ve kültürel yapısı hakkında temel bilgilere sahip olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORST-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
2 ORST-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORST7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 ORST-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 12
3 ORST-Z3,4 Zorunlu Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 12
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ORST-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
3 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
4 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
5 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
6 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
7 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
8 ORSA708 Ortadoğunun Dini ve Etnik Yapısı Zorunlu 3 0 6
9 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
10 ORSA711 Ortadoğu’da Sosyal Hareketler Zorunlu 3 0 6
11 ORSA713 Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
12 ORSA715 Ethnic and Religious Structure in the Middle East Zorunlu 3 0 6
13 ORSA716 Social Movements in the Middle East Zorunlu 3 0 6
14 ORSA717 Ortadoğu’da Devrimlerin Sosyolojisi Zorunlu 3 0 6
15 ORSA718 Social and Political Conflicts in the Middle East Zorunlu 3 0 6
16 ORSA719 Religion and Politics in Turkey Zorunlu 3 0 6
17 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
18 ORST721 Osmanlı-Arap İlişkileri Zorunlu 3 0 6
19 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
20 ORST723 Osmanlı Arap Vilayetleri Zorunlu 3 0 6
21 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
22 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
23 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
24 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
25 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
26 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > ORST-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
2 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
3 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
4 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORST-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
3 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
4 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
5 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
6 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
7 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
8 ORSA708 Ortadoğunun Dini ve Etnik Yapısı Zorunlu 3 0 6
9 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
10 ORSA711 Ortadoğu’da Sosyal Hareketler Zorunlu 3 0 6
11 ORSA713 Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
12 ORSA715 Ethnic and Religious Structure in the Middle East Zorunlu 3 0 6
13 ORSA716 Social Movements in the Middle East Zorunlu 3 0 6
14 ORSA717 Ortadoğu’da Devrimlerin Sosyolojisi Zorunlu 3 0 6
15 ORSA718 Social and Political Conflicts in the Middle East Zorunlu 3 0 6
16 ORSA719 Religion and Politics in Turkey Zorunlu 3 0 6
17 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
18 ORST721 Osmanlı-Arap İlişkileri Zorunlu 3 0 6
19 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
20 ORST723 Osmanlı Arap Vilayetleri Zorunlu 3 0 6
21 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
22 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
23 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
24 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
25 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
26 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORST-Z3,4 Zorunlu Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
2 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
3 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
4 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6

^