Yüksek Lisans Programları
Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. Ortadoğu'daki sosyolojik olayları, nüfusun durumunu, kadının Ortadoğu'daki yerini, bölgedeki medyayı incelemek ve öğretmek için kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Diploması , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından programa öğrenci kabul edilmekte olup. Genel olarak alan sınırlaması olmaksızın, özellikle sosyal bilimlerden ve farklı alanlardan lisans derecesine sahip öğrenciler programa kabul edilmektedir. Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf (Detaylar için buraya tıklayın)
Program Profili
Yüksek Lisans ders programı; Ortadoğu'da bulunan ülkelerin Sosyolojik yapısı, birbirleriyle ve diğer ülkelerle olan ilişkileri, Jeopolitik durumları, bölgede kadının yeri ve önemi, Ortadoğu'daki medyanın durumu, kültür ve gelişim ile bölge dillerinden (Arapça, Farsça) oluşur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilirler. Ulusal üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler. Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında Sosyoloji öğretmeni olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalından Mezun olan öğrenciler Türkiye'deki tüm üniversitelerde doktora yapabilirler. Doktora yapabilecekleri alanlar; Sosyoloji, Kamu yönetimi, Antropoloji, Felsefe, Eğitim ve Kültürdür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda öğrenim görmekte olan adaylara entellektüel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmekte olup, ölçme değerlendirme yapılırken bu hedefte dikkate alınmaktadır. Marmara Üniversitesinin eğitim öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde arasınav, proje çalışmaları, sunumlar ve final sınavı ile ölçmedeğerlendirme yapılmaktadır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.
Mezuniyet Koşulları
Marmara Üniversitesi eğitim öğretim mevzuatı gereğince Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü sınav yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi ve adayın mevzuatta ön görülen nitelikler dikkate alarak hazırladığı tezi jüri önünde savunması sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirdikten sonra yönetim kurulu kararı ile mezun olmuş sayılır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 34413 Sultanahmet İstanbul Tel: 0090 212 518 16 00/1225 email:tkucukcan@gmail.com Öğr. Gör. Bilgehan ALAGÖZ Tel: 0090 212 518 16 00/1134 email:bilgehan.alagoz@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Sunulan dersleri verebilecek nitelikli akademik kadro, seçmeli ders imkanları, Kongre, Konferans ve sempozyum gibi uluslararası toplantılara ev sahipliği yapma ve bu konuda kurum dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanları. Kütüphane North Carolina Üniversitesi ile işbirliği George Mason Üniversitesi ile işbirliği anlaşmaları
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana ilişkin temel kavramları tanımlar ve izah eder.
2 Mezunlar, alana ilişkin güncel sorunlar ve önemli konular hakkında temel bilgi sahibi olur.
3 Mezunlar, alana ilişkin temel teorik yaklaşımları karşılaştırma becerisini elde eder.
4 Mezunlar, alana ilişkin sorunlara çözüm üretir.
5 Mezunlar, bilimsel araştırma projesi organize eder.
6 Mezunlar, yazılı olarak düşüncelerini açık ve tutarlı bir şekilde ifade ederler.
7 Mezunlar, sözlü olarak düşüncelerini açık ve tutarlı bir şekilde ifade ederler.
8 Mezunlar, etkili eleştirel düşünme yeteneğine sahip olur.
9 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
10 Mezunlar, doktora eğitimi veya istihdam için hazır olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORSA-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
2 ORSA-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORSA7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 ORSA-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 12
3 ORSA-Z3,4 Zorunlu Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 12
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ORSA-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
2 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
3 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
4 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
5 ORCG723 Ortadoğunun Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
6 ORCG726 Ortadoğunun Beşeri Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
7 ORIK720 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
8 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
9 ORIK724 Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Zorunlu 3 0 6
10 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
11 ORIK731 İslam İktisadına Giriş Zorunlu 3 0 6
12 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
13 ORSA708 Ortadoğunun Dini ve Etnik Yapısı Zorunlu 3 0 6
14 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
15 ORSA711 Ortadoğu’da Sosyal Hareketler Zorunlu 3 0 6
16 ORSA715 Ethnic and Religious Structure in the Middle East Zorunlu 3 0 6
17 ORSA716 Social Movements in the Middle East Zorunlu 3 0 6
18 ORSA717 Ortadoğu’da Devrimlerin Sosyolojisi Zorunlu 3 0 6
19 ORSA718 Social and Political Conflicts in the Middle East Zorunlu 3 0 6
20 ORSA719 Religion and Politics in Turkey Zorunlu 3 0 6
21 ORSA720 Ortadoğu’da Kadın, Feminizm ve Oryantalizm Zorunlu 3 0 6
22 ORSA721 Urbanization and Social Change in Turkey Zorunlu 3 0 6
23 ORSA723 Middle Eastern Cinema Zorunlu 3 0 6
24 ORSA725 Türkiye’de Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
25 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
26 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
27 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
28 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
29 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
30 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
31 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
32 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
33 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
34 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > ORSA-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 ORSA713 Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
3 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
4 SOS735 Sosyoloji ve Antropoloji Kuramları Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORSA-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
2 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
3 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
4 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
5 ORCG723 Ortadoğunun Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
6 ORCG726 Ortadoğunun Beşeri Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
7 ORIK720 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
8 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
9 ORIK724 Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Zorunlu 3 0 6
10 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
11 ORIK731 İslam İktisadına Giriş Zorunlu 3 0 6
12 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
13 ORSA708 Ortadoğunun Dini ve Etnik Yapısı Zorunlu 3 0 6
14 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
15 ORSA711 Ortadoğu’da Sosyal Hareketler Zorunlu 3 0 6
16 ORSA715 Ethnic and Religious Structure in the Middle East Zorunlu 3 0 6
17 ORSA716 Social Movements in the Middle East Zorunlu 3 0 6
18 ORSA717 Ortadoğu’da Devrimlerin Sosyolojisi Zorunlu 3 0 6
19 ORSA718 Social and Political Conflicts in the Middle East Zorunlu 3 0 6
20 ORSA719 Religion and Politics in Turkey Zorunlu 3 0 6
21 ORSA720 Ortadoğu’da Kadın, Feminizm ve Oryantalizm Zorunlu 3 0 6
22 ORSA721 Urbanization and Social Change in Turkey Zorunlu 3 0 6
23 ORSA723 Middle Eastern Cinema Zorunlu 3 0 6
24 ORSA725 Türkiye’de Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
25 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
26 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
27 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
28 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
29 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
30 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
31 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
32 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
33 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
34 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORSA-Z3,4 Zorunlu Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 ORSA713 Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
3 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
4 SOS735 Sosyoloji ve Antropoloji Kuramları Zorunlu 3 0 6

^