Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 24
2 ORCG-Z1 Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 6
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 ORCG-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 9 0 18
3 ORCG-Z2 Zorunlu Ders - 2 Seçmeli 3 0 6
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ORCG-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG725 Coğrafyanın Yöntem ve Kaynakları Zorunlu 3 0 6
2 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
3 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
4 ORCG718 Energy and Natural Resources in the Middle East Zorunlu 3 0 6
5 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
6 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
7 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
8 ORCG723 Ortadoğunun Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
9 ORCG724 Current Issues in the Middle East Zorunlu 3 0 6
10 ORIK720 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
11 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
12 ORIK724 Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Zorunlu 3 0 6
13 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
14 ORIK731 İslam İktisadına Giriş Zorunlu 3 0 6
15 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
16 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
17 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
18 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
19 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
20 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
21 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
22 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
23 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
24 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
25 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
26 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
27 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > ORCG-Z1 Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG725 Ortadoğunun Fiziki Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
2 ORCG726 Ortadoğunun Beşeri Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORCG-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG725 Coğrafyanın Yöntem ve Kaynakları Zorunlu 3 0 6
2 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
3 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
4 ORCG718 Energy and Natural Resources in the Middle East Zorunlu 3 0 6
5 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
6 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
7 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
8 ORCG723 Ortadoğunun Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
9 ORCG724 Current Issues in the Middle East Zorunlu 3 0 6
10 ORIK720 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
11 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
12 ORIK724 Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Zorunlu 3 0 6
13 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
14 ORIK731 İslam İktisadına Giriş Zorunlu 3 0 6
15 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
16 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
17 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
18 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
19 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
20 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
21 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
22 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
23 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
24 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
25 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
26 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
27 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORCG-Z2 Zorunlu Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORCG725 Ortadoğunun Fiziki Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
2 ORCG726 Ortadoğunun Beşeri Coğrafyası Zorunlu 3 0 6

^