Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Ekonomi Politiği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORIK-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 12
2 ORIK-Z1,2,3 Zorunlu Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORIK7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 ORIK-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 12
3 ORIK-Z4,5 Zorunlu Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 12
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ORIK-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
3 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
4 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
5 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
6 ORCG723 Ortadoğunun Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
7 ORCG724 Current Issues in the Middle East Zorunlu 3 0 6
8 ORCG726 Ortadoğunun Beşeri Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
9 ORCG728 Energy and Natural in the Middle East Zorunlu 3 0 6
10 ORIK724 Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Zorunlu 3 0 6
11 ORIK725 Globalization in the Middle East And North Africa Zorunlu 3 0 6
12 ORIK727 Economics of the Middle East Zorunlu 3 0 6
13 ORIK729 Economic Problems of the Middle East Zorunlu 3 0 6
14 ORIK733 İslam İktisat Sistemi Zorunlu 3 0 6
15 ORIK735 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
16 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
17 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
18 ORSA713 Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
19 ORSA716 Social Movements in the Middle East Zorunlu 3 0 6
20 ORSA718 Social and Political Conflicts in the Middle East Zorunlu 3 0 6
21 ORSA720 Ortadoğu’da Kadın, Feminizm ve Oryantalizm Zorunlu 3 0 6
22 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
23 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
24 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
25 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
26 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
27 SOS735 Sosyoloji ve Antropoloji Kuramları Zorunlu 3 0 6
28 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
29 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
30 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
31 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
32 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
33 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > ORIK-Z1,2,3 Zorunlu Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORIK720 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
2 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
3 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
4 ORIK728 Ortadoğu Ülkeleri İktisat Tarihi Araştırmalarında Yöntem ve Kaynaklar Zorunlu 3 0 6
5 ORIK731 İslam İktisadına Giriş Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORIK-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OAE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 ORCG716 Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler Zorunlu 3 0 6
3 ORCG719 Ortadoğunun Jeopolitiği Zorunlu 3 0 6
4 ORCG721 Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar ve Enerji Zorunlu 3 0 6
5 ORCG722 Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
6 ORCG723 Ortadoğunun Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
7 ORCG724 Current Issues in the Middle East Zorunlu 3 0 6
8 ORCG726 Ortadoğunun Beşeri Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
9 ORCG728 Energy and Natural in the Middle East Zorunlu 3 0 6
10 ORIK724 Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Zorunlu 3 0 6
11 ORIK725 Globalization in the Middle East And North Africa Zorunlu 3 0 6
12 ORIK727 Economics of the Middle East Zorunlu 3 0 6
13 ORIK729 Economic Problems of the Middle East Zorunlu 3 0 6
14 ORIK733 İslam İktisat Sistemi Zorunlu 3 0 6
15 ORIK735 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
16 ORSA707 Ortadoğu’da Milletler ve Milliyetçilik Zorunlu 3 0 6
17 ORSA709 Ortadoğu’da Medya ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 6
18 ORSA713 Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
19 ORSA716 Social Movements in the Middle East Zorunlu 3 0 6
20 ORSA718 Social and Political Conflicts in the Middle East Zorunlu 3 0 6
21 ORSA720 Ortadoğu’da Kadın, Feminizm ve Oryantalizm Zorunlu 3 0 6
22 ORST715 Ortadoğu’da Modern Çatışmalar Zorunlu 3 0 6
23 ORST717 Türk Dış Politikasında Ortadoğu Zorunlu 3 0 6
24 ORST719 Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler Zorunlu 3 0 6
25 ORST722 Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri Zorunlu 3 0 6
26 SBL723 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
27 SOS735 Sosyoloji ve Antropoloji Kuramları Zorunlu 3 0 6
28 TDE701 Osmanlıca I Zorunlu 3 0 6
29 TDE702 Osmanlıca II Zorunlu 3 0 6
30 YDAR701 Arapça I Zorunlu 3 0 6
31 YDAR702 Arapça II Zorunlu 3 0 6
32 YDFA721 Farsça I Zorunlu 3 0 6
33 YDFA722 Farsça II Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > ORIK-Z4,5 Zorunlu Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORIK720 Ortadoğu İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
2 ORIK723 Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar Zorunlu 3 0 6
3 ORIK726 Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
4 ORIK728 Ortadoğu Ülkeleri İktisat Tarihi Araştırmalarında Yöntem ve Kaynaklar Zorunlu 3 0 6
5 ORIK731 İslam İktisadına Giriş Zorunlu 3 0 6

^