Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Eğitim Programları ve Öğretim
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EPO-S1,2 Seçimlik Ders -1-2 Seçmeli 6 0 10
2 EPO-Z1,2,3 Zorunlu Ders-1-2-3 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EPO700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 EPO-S3,4 Seçimlik Ders-3-4 Seçmeli 6 0 10
3 EPO-Z4,5,6 Zorunlu Ders-4-5-6 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > EPO-S1,2 Seçimlik Ders -1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EPO721 Grupla Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
2 EPO722 Değerler Eğitimi Zorunlu 3 0 5
3 EPO723 İlköğretim ve Ortaöğretim Programları Zorunlu 3 0 5
4 EPO724 Düşünme Becerilerinin Eğitimi Zorunlu 3 0 5
5 EPO725 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 3 0 5
6 EPO726 Eğitimde Program Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
7 EPO727 Öğretimin Farklılaştırılması Zorunlu 3 0 5
8 EPO728 Eğitimde Yapılandırmacılık Zorunlu 3 0 5
9 EPO729 Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar ve Gelişmeler Zorunlu 3 0 5
10 EPO730 Test Geliştirme Teknikleri Zorunlu 3 0 5
1 . Dönem > EPO-Z1,2,3 Zorunlu Ders-1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EPO701 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 6
2 EPO702 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
3 EPO703 Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Zorunlu 3 0 6
4 EPO704 Eğitimde Program Geliştirmenin Tarihi ve Felsefi Temelleri Zorunlu 3 0 6
5 EPO705 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Zorunlu 3 0 6
6 EPO706 Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > EPO-S3,4 Seçimlik Ders-3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EPO721 Grupla Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
2 EPO722 Değerler Eğitimi Zorunlu 3 0 5
3 EPO723 İlköğretim ve Ortaöğretim Programları Zorunlu 3 0 5
4 EPO724 Düşünme Becerilerinin Eğitimi Zorunlu 3 0 5
5 EPO725 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 3 0 5
6 EPO726 Eğitimde Program Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
7 EPO727 Öğretimin Farklılaştırılması Zorunlu 3 0 5
8 EPO728 Eğitimde Yapılandırmacılık Zorunlu 3 0 5
9 EPO729 Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar ve Gelişmeler Zorunlu 3 0 5
10 EPO730 Test Geliştirme Teknikleri Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > EPO-Z4,5,6 Zorunlu Ders-4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EPO701 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 6
2 EPO702 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
3 EPO703 Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Zorunlu 3 0 6
4 EPO704 Eğitimde Program Geliştirmenin Tarihi ve Felsefi Temelleri Zorunlu 3 0 6
5 EPO705 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Zorunlu 3 0 6
6 EPO706 Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 0 6

^