Yüksek Lisans Programları
İlköğretim - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim - Okul Öncesi Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Okul öncesi öğretmenliği yüksek lisans programı 1990 Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün kurulması ile birlikte 1992 yılından bu yana yüksek lisans programımız, bu birimde devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümümüz Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci "Bilim Uzmanı" ünvanı ile mezun olmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüz Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına alınacak öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için gerekli olan kayıt koşulları şu şekilde belirlenmiştir; ALES %50, Bilimsel Değerlendirme %30, Mülakat %10, Transkript %10 yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda kontenjan dahilinde ilk 10 sırayı alan öğrenci yüksek lisans programına kabul edilir. Bölümüzde alan sınırlaması bulunmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim mevzuatına göre formal eğitim verilmektedir. Öğrencilere yatay geçiş yapma imkanı tanınmıştır. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Ayrıca bölümümüzde Erasmus Avrupa Birliği programı da mevcuttur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) elde etmeleri gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanı sıra öğrencilerden 3. veya 4. yarıyılda, çalışmak istedikleri alana göre belirlenen bir danışman eşliğinde yeterli olarak değerlendirilecek bir bitirme çalışması yapmaları beklenmektedir. Yeterlilik koşulları için ayrıntılı bilgiye Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nden ve Marmara Üniversitesi internet sitesinde "Öğrenci" başlığı altında bulunan "Mevzuat" kısmından ulaşılabilir. http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat_
Program Profili
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği tezli yüksek lisans programı ile programa kabul edilen yüksek lisans öğrencilerine okul öncesi öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgisini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim, Okul Öncesi Öğretmenliği tezli yüksek lisans Mezunlarımız MEB'e bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretmenlik, müdürlük yapabilirler bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarında istihdam olanakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin başarılı olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 2,50 olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman ve fakülte üyesi hocalardan oluşur. Jüri üyelerinden biri farklı bir üniversiteden seçilebilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ozana Ural, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ABD. Başkanı, e-mail: oural@marmara.edu.tr, Tel: 02163363686
Bölüm Olanakları
1 Adet Müzik Odası 1 Adet Drama Odası 4 Adet Sınıf 1 Adet Oyuncak Atölyesi Prof. Dr. Ayla Oktay Uygulama Okul Öncesi Birimi/Okulu Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı için kullanılan bir adet 20 kişilik seminer odamız bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane olanaklarından lisansüstü öğrenciler yararlanabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Bilişsel çalışmalar yapabilmek için gerekli bilimsel yöntem ve teknikleri, istatistik, ölçme değerlendirme yollarını bilir ve kullanır.
2 Çalışma bulgularını bilimsel yöntem ve tekniklere dayanarak değerlendirir ve eleştirir.
3 Çağdaş gelişim ve öğrenme kuramlarını ve bu kuramlara dayalı okul öncesi eğitim programını tanır.
4 Eğitim düşüncesinin gelişimini ve çocukta düşünce ve değerler gelişimini bilir.
5 Yaratıcı düşünce ve sanatsal yaratma konusunda bilgi sahibi olur.
6 Farklı gelişen çocukların eğitimi ve kaynaştırılmasında çağdaş eğilimleri bilir.
7 Gelişimin biyo-psikolojik temellerini tanır.
8 Çağdaş öğrenme ve öğretme kavram ve modellerini bilir ve kıyaslar.
9 Okul öncesi çocuğun okula hazırlığında gerekli okuma-yazma ve kavram gelişimlerinin özelliklerini bilir.
10 Okul öncesi eğitimde çağdaş yaklaşımları bilir ve kıyaslar.
11 Okul öncesi eğitimde bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak eğitim materyali ve programı geliştirebilir.
12 Okul öncesi eğitimde geliştirilmiş bir program veya modeli alanda uygulayabilir.
13 Eğitim teknolojilerini okul öncesi eğitim uygulamalarında kullanabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli

^