Yüksek Lisans Programları
İlköğretim - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim - Sınıf Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İlköğretim bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda 1991-1992 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak açılan Yüksek Lisans Programı, günümüzde Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı (M.Ed.)
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı) en az 60 olması, 2. Transkript notunun 100 üzerinden en az 65, 4 üzerinden 2,50 olması, 3. Bilimsel değerlendirme sınavını başarı ile geçmesi, 4. Mülakat sınavını başarı ile geçmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak gerekmektedir. 1. İlköğretim Bölümü( Okul ÖncesiÖğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği) 2. Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü 3. Türkçe Eğitimi Bölümü 4. Yabancı Diller Bölümü ( İngilizce Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği) 5. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği) 6. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 7. Özel Eğitim Bölümü 8. Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitim Bölümü ( Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği,Biyoloji Öğretmenliği) 9. Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü (Türk Dili Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği) 10. Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü 11. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 12. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü 13. Eğitim Psikolojisi Bölümü 14. Halk Eğitimi Bölümü 15. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu/ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlanması
Program Profili
Programın amacı akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Programı tamamlama süresi 4 yarıyıl olup, azami süre 6 yarı yıldır. Programda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Program dili Türkçedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve devlet okullarında müdür yardımcısı olarak Müfettiş olarak Üniversitelerin açmış olduğu kadrolara bağlı olarak gerekli şartları yerine getirmek şartıyla öğretim görevliliği.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına geçiş yapılabilmektedir. Doktoraya Geçiş sürecinde ise Yüksek Lisans Derecesi istenmektedir. ALES puanının 70 ve üzeri olması, ÜDS puanının en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler bilim sınavı ve mülakata tabi tutulmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav notunun % 40'ı, final notunun % 60'ı alınır. Her ders için geçme notu en az 65’tir. Seminer dersinin başarıyla verilmesi gerekir. Ayrıca ders döneminin sonunda jüri karşısında sunulmak üzere bir tezin hazırlanması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler ders döneminin sonunda bütün derslerini başarıyla tamamlamalıdır. Derslerin GANO'su en az 2,50 olmalı, seminer dersi başarılı olmalı ve tezin jüri önünde sözlü olarak savunularak başarıyla tamamlanması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Sefer ADA, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD. Göztepe Kampüsü, İstanbul/Kadıköy Tel: 0216 3363686-222
Bölüm Olanakları
Erasmus programı çerçevesinde yurt dışı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği veya Zihinsel Engelliler Eğitimi Öğretmenliği anabilim dallarında çift anadal yapma fırsatı Projeksiyonlu Sınıflar Seminer odası Çok amaçlı salon Kütüphane Bilgisayar laboratuarı Sanat eğitimi atölyesi İş atölyesi Spor salonu Müzik odası Drama odası.
Program Çıktıları ^
1 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur
2 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur.
3 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
4 Bilimsel araştırmalarda proje hazırlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerilerine sahip olacaklardır.
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur
6 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular
7 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur
8 Öğrenme ve öğretim teori ve yaklaşımları hakkında fikir sahibi olacak
9 Araştırma projeleri için kaynaklara nasıl ulaşacağı ve kaynak taraması yapma becerisi geliştirebilecek
10 Eğitmde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi geliştirebileceklerdir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^