Yüksek Lisans Programları
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi - Kimya Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Kimya Öğretmenliği tezli yüksek lisans programı 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı altında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Kimya Eğitiminde Uzman unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 5 yıllık Kimya Öğretmenliği lisans programını tamamlamış olmak veya Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Kimya lisans programını tamamlayıp kimya eğitiminde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
5 yıllık kimya öğretmenliği lisans programını veya Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık kimya lisans programını tamamlayıp tamamlayıp kimya eğitiminde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, kimya eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin kimya eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve kimya eğitimi alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve uzmanlık, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Göztepe Kampüsü 34722/ Kadıköy – İstanbul 0216 347 33 66 Prof. Dr. Musa ŞAHİN
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Bu konularda verilecek olan lisansüstü eğitim programları ile, yurtdışında eğitime yoğun talep nedeni ile oluşan beyin göçünün önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Alanı ile ilgili bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2 Alanı ile ilgili araştırma projesi tasarlar.
3 Alanına özgü araştırmaları etkililiği açısından inceler.
4 Bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim yazılımı geliştirmek üzere çalışmalar yapar.
5 Alanına özgü yaptığı araştırmasının istatistiklerini yapar.
6 Kimya eğitimi alanında yürüttüğü araştırmasının nitel analizlerini yapar.
7 Öğrenme teorilerini irdeler.
8 Öğrenme teorileri ile öğretim stratejileri arasında ilişki kurar.
9 Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
10 Öğretim materyali tasarlar ve etkililiğini araştırır.
11 Alanına özgü çeşitli tür ve düzeyde deneyler yapma becerisini geliştirir.
12 Özgün ve disipliinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
13 Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyebilir.
14 Alanı ile ilgili bilgilerini ulusal-uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
15 Alanında , sosyal sorumluluk ve etik değerler hakkında bilgi ve bilince sahip olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYO-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYO700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 KMYO-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KMYO-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYLO706 Fen Eğitimi Araştırma Alanları Zorunlu 3 0 7
2 BYLO707 Fen Öğretimi Stratejileri Zorunlu 3 0 7
3 EGT771 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 7
4 EGT772 Akademik Yazım Zorunlu 3 0 7
5 EGT773 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 7
6 KMYO701 Kimya Ders Kitaplarının Yapısı Zorunlu 3 0 7
7 KMYO702 Kimya Eğitiminde Deney Tasarlama Zorunlu 3 0 7
8 KMYO703 Kimya Eğitiminde Problem Çözme Zorunlu 3 0 7
9 KMYO704 Paradigmaların Fen Eğitimine Yansımaları Zorunlu 3 0 7
10 KMYO705 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 7
11 KMYO708 Kimya Eğitiminde Model Tasarlama Zorunlu 3 0 7
12 KMYO710 Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > KMYO-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYLO706 Fen Eğitimi Araştırma Alanları Zorunlu 3 0 7
2 BYLO707 Fen Öğretimi Stratejileri Zorunlu 3 0 7
3 EGT771 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 7
4 EGT772 Akademik Yazım Zorunlu 3 0 7
5 EGT773 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 7
6 KMYO701 Kimya Ders Kitaplarının Yapısı Zorunlu 3 0 7
7 KMYO702 Kimya Eğitiminde Deney Tasarlama Zorunlu 3 0 7
8 KMYO703 Kimya Eğitiminde Problem Çözme Zorunlu 3 0 7
9 KMYO704 Paradigmaların Fen Eğitimine Yansımaları Zorunlu 3 0 7
10 KMYO705 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 7
11 KMYO708 Kimya Eğitiminde Model Tasarlama Zorunlu 3 0 7
12 KMYO710 Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 7

^