Yüksek Lisans Programları
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Edebiyat Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 Edebiyat Eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir
3 Edebiyat öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.
4 Edebiyat öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır
5 Edebiyat Eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir
6 Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^