Yüksek Lisans Programları
Yabancı Diller Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Diller Eğitimi - Fransızca Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "Fransızca" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de Fransız Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na çevrilmiştir. Halen bu statü ile devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Fransız Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler Fransız Dili Eğitimi alanında uzman olmaktalar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için, Lisans Mezuniyeti ve ALES sınavından başarılı olma şartları aranmaktadır. ALES sınavından en az 60 puan alınması gerekmektedir. Başvuru sonrası Bilim Sınavı ve Mülakat yapılmaktadır. Bu sonuçlara göre: Lisans mezuniyet ortalamasının %20si, ALES sınavının %50si ve Bilim Sınavının %15, Mülakatın da %15i değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre Yüksek Lisans Programı formal eğitim olarak tanımlanmıştır. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet kurulu kararı ile muaf olabilirler. Muaf oldukları dersler dışındaki derslere girmekle yükümlüdürler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fransız Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıl olarak düzenlenmiştir. Birinci yıl teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. İkinci yıl ise tez çalışması yapılmaktadır. Birinci yılın ders programı teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Buna göre birinci dönem dört, ikinci dönem beş ders yer almaktadır. Her dönem 12 kredi ve 30 ECTS puanı alınması zorunludur. Teorik dersler Dil Bilim, Dil Edinimi, Edebiyat Bilim ve Yabancı Dil Yöntemi alanlarını kapsamaktadır. Uygulamalı dersler ise bilimsel araştırma yöntemleri ve seminer konularından oluşmaktadır. Derslerin değerlendirmesi ise Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre %40 ara sınav ve %60 final sınavı için geçerli olan oranlara göre yapılmaktadır. Dönem sonu ortalama başarı puanı ise en az 2, 50 puan olması gerekmektedir.
Program Profili
Fransız Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Birinci eğitim yılında teorik dersler yer almakta, ikinci eğitim yılında ise tez hazırlanmaktadır. Teorik dersler edebiyat bilim, dil edinimi, dil bilim ve yöntem alanlarından konular içermektedir. Teorik derslerin amacı daha etkin ve geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısı oluşturmak ve örneklerle bilimsel çalışma yöntemlerini geliştirmek ve seçilen tez konusuyla birlikte bir alanda uzmanlaşmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fransız Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan Öğrenciler, İlk ve Ortaöğretim Okullarında Fransızca öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının ve Yüksek Öğretim Kurumlarının çeşitli birimlerinde farklı görevlerde yer alabilirler. Bunun dışında, yüksek lisansı bitirdikten ve sınavlar gibi gerekli koşulları sağladıktan sonra üniversitede araştırma görevlisi ya da okutman olarak göreve başlayabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansı başarıyla tamamlayan adaylar doktora programına başvurabilirler. Bunun için Ales sınavı gibi bazı ön koşullar mevcuttur. Daha sonraki aşama, bilim sınavında başarı göstermektir. Doktoranın ilk senesi derslerden oluşmakta ve tüm derslerden başarılı olunduğu taktirde, genel olarak 3 senede tez yazılmakta ve bu süre sonunda hazırlanan tez jüri önünde savunulmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği bölümünde verilen derslerin değerlendirmesi doğrudan dönüşüm sistemine göre %40 ara sınav ve %60 final sınavı için geçerli olan oranlara göre yapılmaktadır. Dönem sonu ortalama başarı puanı en az 2, 50 puan olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Fransız Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için her iki dönemde yer alan derslerden en az 2, 50 başarı notu alınması gerekmektedir. Bunun dışında, 1 senelik ders aşamasından sonra 1 senede tez hazırlanmalı ve hazırlanan tez jüri önünde savunulmalıdır. Bu süreçten sonra öğrenci mezun olmaya ve yüksek lisans diploması almaya hak kazanmış olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Murat DEMİRKAN Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dİli Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Kadıköy İstanbul email: demirkan2002@gmail.com Tel.: 0216 345 90 90-113 Eramus-Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Yaprak Türkan YÜCELSİN-TAŞ email: tyucelsin@marmara.edu.tr; Tel. +90 216 3459090-130 Web-adresi: http://aef.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda yaklaşık 250-300 Öğrenci öğrenimlerini sürdürmekte ve toplam 8 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Öğretim Kadromuzda 2 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Doktora yapan Öğretim Görevlisi ve 2 Yabancı Uzman yer almaktadır. Fiziksel Altyapı bir Anabilim Dalı Başkanlığı odası, 6 öğretim üyesi odaları, 4 derslik, 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı ve bir Kütüphane’den oluşmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde Rouen Üniversitesi, Paris Sorbonne Nouvelle Paris 3 Üniversitesi, Paris Ouest Nanterre Üniversitesi, Jules Picardie Üniversitesi ve Franche- Compté Üniversitesi ile Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Anlaşmaları vardır.
Program Çıktıları ^
1 Analitik, eleştirel düşünme kazandırılması
2 Orijinal bilgi üretebilme becerisinin kazandırılması
3 Düşünerek, irdeleyerek, fikirler arasında bağlantılar kurarak analiz edebilme becerisinin kazandırılması
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri uygulamaya aktarabilmesi
5 Ölçme ve değerlendirme becerilerinin kazandırılması
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yapabilme becerisinin kazandırılması
7 Yabancı Dil Öğretimi alanında teorik ve uygulamalı becerilerin kazandırılması
8 Yabancı Dil Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulayabilmesi
9 Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması
10 Ana dil ile yabancı dilin dilbilgisel/dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdelenmesi; benzerlik ve farklılıklardan didaktik olarak yararlanılması
11 Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunumlar yapılabilmesi
12 Eğitimde ulusal ve uluslararası çağdaş konular hakkında bilgi kazandırılması
13 Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışması yapabilmesi
14 Kültür içi ve kültürlerarası etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT775 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 YDFO701 Dil ve Çeviri I Zorunlu 2 0 4
3 YDFO703 Edebi Dissertasyon I Zorunlu 2 0 4
4 YDFO705 Edebiyat ve Eleştiri I Zorunlu 2 0 4
5 YDFO711 Yazar ve Metinler I Zorunlu 2 0 4
6 YDFO-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 8
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 YDFO702 Dil ve Çeviri II Zorunlu 2 0 4
3 YDFO704 Edebi Dissertasyon II Zorunlu 2 0 4
4 YDFO706 Edebiyat ve Eleştiri II Zorunlu 2 0 4
5 YDFO712 Yazar ve Metinler II Zorunlu 2 0 4
6 YDFO-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 0 10
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^