Yüksek Lisans Programları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Dünyada öğretim teknolojileri alanının tarihçesi her ne kadar 20. yüzyılın başlarınadayanmakta olsa da, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün önceki başkanları Prof. Dr. Hikmet SAVCI (1998 - 1999) ve Prof. Dr. Esat HAMZAOĞLU'dur (1999 - 2000). Yüksek lisans programı ise 2000-2001 öğretim yılında şimdiki bölüm başkanımız Prof. Dr. Servet BAYRAM döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve MülakatDoktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve MülakatSınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf linkinde detaylı bilgi elde edilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YÖK'ün belirlediği koşullar ve kurallar haricinde bölümün herhangi bir yeterlilik koşulu veya kuralı mevcut değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program yarıyıl esasına dayalı toplam 2 yarıyıl ve 3 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde bir adet profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve üç adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, başka bölümde olup bölümümüzdegörevlendirilmiş bir araştırma görevlisi ve ÖYP programıyla gelmiş bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, yarı zamanlı olarak ders vermekte olan üç hocamız vardır.
Program Profili
Mezun öğrencilerimiz; Üniversitelerimizde bilimadamı olarak çalışabilecekleri gibi; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı, yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kendi alanları veya kendi alanları dışında kendilerini kabul edebilecek alanlarda doktora yapabilirler ve bunun dışında üniversiyelerde bilim adamı olarak özel ve devlet okullarında alanla ilgili öğretmenliklerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzde yüksek lisans programından başarıyla mezun olan öğrencilerin doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da, şağıdaki şekilde özetlenebilir. Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılabilir. Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
sınavlar genelde yazılı olmak üzere bazı derslerde uygulama, ödev ve proje tabanlı sınavlarda yapılmaktadır. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde 40 ile final sınavının yüzde 60 toplanarak hesaplanmaktadır. geçme notu 65 tir.
Mezuniyet Koşulları
Dersleri başarıyla tamamladıktan sonra öğrenci tezine başlar. Tezi yazıp savunduktan sonra Master derecesini elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Servet BAYRAM Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, BÖTE Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul
Bölüm Olanakları
Bölümümüz dahilinde iki adet sınıf bulunmaktadır. Sınıflarımızdan birisinde projektör mevcuttur. Diğer sınıfta ise kalemle yazılan beyaz tahta mevcuttur. Bölümümüzde ayrıca, bir adet seminer odası bulunmaktadır. Bölümümüze ait 4 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi bölüm dersleri için, 2 tanesi servis laboratuvarı olarak diğer bölümlerin hizmetine sunulmaktadır. Bilgisayar labaratuvarlarından üçünde projektör olup, bir diğerinde projektör mevcut değildir. Laboratuvarlardaki bilgisayar sayısı 19 ile 29 arası değişmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.
3 Bilişim Teknolojileri öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.
4 Bilişim Teknolojileri öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.
5 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.
6 Öğretim sürecine yönelik yaratıcı materyallar, yazılımlar, oyunlar ve etkinlikler tasarlayabilir.
7 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.
8 Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.
9 Hızlı değişen ve gelişen bilişim teknolojileri gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak becerilere sahip olur.
10 Eğitim-öğretimde kullanılan yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanır.
11 Bilişim teknolojilerinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar.
12 Türk toplumunun değerlerini içeren vatandaşlık ve bilişim teknolojilerinin doğru kullanımını içeren siber etik bilincini kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
13 Bilişim teknolojileri projelerinin yönetim ve değerlendirilmesi becerilerini kazanır.
14 Kurumların teknolojik altyapı gereksinimlerini bilir ve bu sistemleri hazırlama becerisine sahip olur.
15 Kurumların bilişim teknolojileri gelişimini takip edip değerlendirebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE701 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Zorunlu 4 0 10
2 BOTE703 İstatistik Zorunlu 3 0 8
3 BOTE-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
4 EGT741 Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Zorunlu 3 0 8
Toplam 13 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE700 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 BOTE704 Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme Zorunlu 4 0 10
3 BOTE706 Web Tabanlı Uzaktan Eğitim ve İnternet Teknolojileri Zorunlu 3 0 10
4 BOTE-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
Toplam 10 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^