Yüksek Lisans Programları
Güzel Sanatlar Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi - Müzik Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
01/10/1999 Yüksek Lisans. Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan tezli yüksek lisans programı, 01/10/1999'dan itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Aldıkları derslerden 21 kredi( 60 ECTS ) tamamlayan öğrenciler 4'lük sistem üzerinden en az 2 puan alıp derslerini bitirerek ve tez hazırlayarak Uzman derecesini almaya hak kazanmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1)Lisans Diploması 2)ALES sınavından geçerli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans eğitimindeki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve belirlenene hedeflere ulaşmış olduğunu gösterir bir transklipte sahip olması.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi alabilmek için A)21 kredilik ( 60 ECTS ) dersin tamamlanması B)Ortalamanın minimum 4 üzerinden 2 gerekmektedir. C)Başarıyla savunulmuş bir tez tamamlanmış olması gerekmektedir.
Program Profili
Türkiye'deki eğitim sisteminin ihtiyaçlarına ve günümüz müzik eğitiminin gerektirdiği lider müzik öğretmenleri yetiştirmek. Ayrıca ülkemizde müzik eğitimi ve sanat eğitiminin önemini kavramış,sanat eğitiminin önemli bir parçasını oluşturduğunun farkında olan öğrenciler mezun etmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Müzik Eğitimi programından mezun olan öğrenciler öncelikle Yüksek Lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Doktora programına müracaat ederek öğrenimlerine devam edebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler veya Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, doktora programının gerektirdiği ALES ve İngilizce sınavlarını geçerek ayrıca doktora programına giriş için girilmesi gereken doktora giriş sınavını başararak lisansüstü öğrenimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vizeler %40, final sınavları %60. AA ile CC arası harfli notlar geçer, DC ile FF arası ise kalır olarak değerlendirilir. Ayrıca not ortalaması en az 2.00 olmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Ders dönemini 21 krediyi (60ECTS) başarıyla tamamlayarak bitirmek ve tez savunmasını başarıyla geçmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Program Başkanı, AKTS/DS koordinatörü Doç.Dilek Batıbay. Telefon: +902163454705/286 e-posta: dilek.batibay@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Müzik bölümü; 1- teorik dersler için kullanılan 5 sınıf, 2- Değişik büyüklüklerde 65 öğrenci çalışma odası, 3- Orkestra ve koro çalışmaları için kullanılan küçük bir konser salonu, 4- midi-klavyelerinde bağlı bulunduğu 21 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuvarı, 5- 38 adet piano, 6- Orff ve diğer vurmalı enstrümanların da bulunduğu bir derslik.
Program Çıktıları ^
1 Müzik öğretmenliği birinci aşama (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişlemesi ve güçlenmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabildiklerini gösterirler.
2 Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilirler.
3 Müzik eğitimi alanı ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça ve muğlak olmayan bir şekilde iletebilirler.
4 Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
5 Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
6 Anadallarına ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
7 Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterirler.
8 Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilirler.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > MZO-S1-YL Anadal Eğitimi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO751 Anadal Eğitimi Bağlama I Zorunlu 2 0 5
2 MZO753 Anadal Eğitimi Flüt I Zorunlu 2 0 5
3 MZO755 Anadal Eğitimi Gitar I Zorunlu 2 0 5
4 MZO757 Anadal Eğitimi Keman I Zorunlu 2 0 5
5 MZO759 Anadal Eğitimi Klarinet I Zorunlu 2 0 5
6 MZO761 Anadal Eğitimi Kontrbas I Zorunlu 2 0 5
7 MZO763 Anadal Eğitimi Koro Yönetimi I Zorunlu 2 0 5
8 MZO765 Anadal Eğitimi Müzik Kuramları (Armoni, Kontrpuan) I Zorunlu 2 0 5
9 MZO767 Anadal Eğitimi Müziksel İşitme I Zorunlu 2 0 5
10 MZO769 Anadal Eğitimi Obua I Zorunlu 2 0 5
11 MZO771 Anadal Eğitimi Piyano I Zorunlu 2 0 5
12 MZO773 Anadal Eğitimi Ses Eğitimi I Zorunlu 2 0 5
13 MZO775 Anadal Eğitimi Trompet I Zorunlu 2 0 5
14 MZO777 Anadal Eğitimi Viyola I Zorunlu 2 0 5
15 MZO779 Anadal Eğitimi Viyolonsel I Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > MZO-S2-YL Anadal Eğitimi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO752 Anadal Eğitimi Bağlama II Zorunlu 2 0 5
2 MZO754 Anadal Eğitimi Flüt II Zorunlu 2 0 5
3 MZO756 Anadal Eğitimi Gitar II Zorunlu 2 0 5
4 MZO758 Anadal Eğitimi Keman II Zorunlu 2 0 5
5 MZO760 Anadal Eğitimi Klarinet II Zorunlu 2 0 5
6 MZO762 Anadal Eğitimi Kontrbas II Zorunlu 2 0 5
7 MZO764 Anadal Eğitimi Koro Yönetimi II Zorunlu 2 0 5
8 MZO766 Anadal Eğitimi Müzik Kuramları (Armoni, Kontrpuan) II Zorunlu 2 0 5
9 MZO768 Anadal Eğitimi Müziksel İşitme II Zorunlu 2 0 5
10 MZO770 Anadal Eğitimi Obua II Zorunlu 2 0 5
11 MZO772 Anadal Eğitimi Piyano II Zorunlu 2 0 5
12 MZO774 Anadal Eğitimi Ses Eğitimi II Zorunlu 2 0 5
13 MZO776 Anadal Eğitimi Trompet II Zorunlu 2 0 5
14 MZO778 Anadal Eğitimi Viyola II Zorunlu 2 0 5
15 MZO780 Anadal Eğitimi Viyolonsel II Zorunlu 2 0 5

^