Yüksek Lisans Programları
Güzel Sanatlar Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi - Resim-İş Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Yükseklisans kuruluş tarihi 01-10-1999
Kazanılan Derece
Uzman
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yaz dönemi Ales belgesi, Üds belgesi, bilimsel değerlendirme ve mülakat gibi sınavlardan gerekli koşulların sağlanması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseklisans lisans, Doktora yükseklisans.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlamak.
Program Profili
Akademik yeterlilik.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB ve Yüksek öğretim kurumları.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yükseklisans için doktora, Doktora için doktora sonrası için çalışma.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arasınav (%40), final (%60)
Mezuniyet Koşulları
Dersleri başarı ile tamamlamak ve tez savunma sürecini başarı ile tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Erol BULUT Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü Resim-iş Anabilim Dalı, Göztepe/İstanbul.
Bölüm Olanakları
Sınıf, atölye.
Program Çıktıları ^
1 Görsel sanatlar öğrenme öğretme sürecindeki gelişimlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
2 Öğrencilerin sanat ve tasarım çalışmalarına yönelik düzenlenecek olan öğrenme etkinlikleri içindeki sanatsal gelişimini izleme ve değerlendirebilme
3 Öğrencilerin öğrenme etkinliklerindeki sanatsal duyarlılığını ve kültürel gelişimini izleme ve değerlendirebilme
4 Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme
5 Bilgi alanları, dalları ve konuları arasında bağlantı kurabilme
6 Bilgiyi oluşturan, bilgiye oluşma yollarını öğreten eğitim anlayışına sahip olabilme
7 Araştıran, düşünen, yeni fikirler üretebilen bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinebilme
8 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve sanat etkinlikleri planlayabilme ve uygulayabilme
9 Görsel sanatlar öğrenme öğretme sürecindeki gelişimlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
10 Öğrencilerin sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yolu ile özgün görsel çalışmalar yapabilme becerilerini geliştirebilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT759 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 6
2 RSO701 Sanat Atölyesi (Gravür) Zorunlu 4 0 5
3 RSO703 Resim-İş Eğitimi Zorunlu 2 0 6
4 RSO705 Üslup İncelemeleri Zorunlu 2 0 6
5 RSO711 Resim Sanatı I Zorunlu 4 0 7
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO700 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 RSO702 Sanat Atölyesi (Serigrafi) Zorunlu 4 0 5
3 RSO704 Mitoloji Semineri ve İkonografi Zorunlu 2 0 6
4 RSO706 Sanat Bilimleri Zorunlu 2 0 6
5 RSO712 Resim Sanatı II Zorunlu 4 0 7
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^